Emil Lerescu
- compozitor -
(n. 26.01.1921 Piteşti – m. 01.08.2004 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a urmat la Conservatorul din Bucureşti (1941-1946) cu Ioan D. Chirescu (teorie-solfegiu), Mihail Jora (armonie, contrapunct, forme muzicale, fugă, orchestraţie, compoziţie), Constantin Brăiloiu (istoria muzicii, folclor), Tiberiu Alexandru (folclor), Vasile Popovici (istoria muzicii), Maria Fotino (pian).
     
     Profesor de muzică la Liceul Teoretic de Băieţi din Piteşti (1946-1952), la Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu" din Craiova (1952-1953), profesor de armonie (1952-1954) şi director (1953- 1954) la Şcoala Populară de Artă din Craiova, profesor de arnonie (1954-1957), profesor de teorie-solfegiu (1957-1964) şi şef de catedră la studii teoretice (1962-1964) la Şcoala Populară de Artă din Bucureşti. A dirijat diverse formaţii corale şi simfonice din ţară. A susţinut conferinţe, prelegeri, concerte-lecţii. A publicat studii, articole, interviuri, în Muzica, Actualitatea Muzicală, Munca, Argeş (Piteşti), Scânteia Tineretului ş.a. A fost distins cu premii ale Uniunii Compozitorilor (1964, 1977).

     MUZICĂ DE TEATRU: SCUFIŢA ROŞIE (1948), poveste muzicală în două acte de E. Cernâi, premiera la Piteşti, 26.III.1984, Teatrul de Stat, dirijor Emil Lerescu; FIUL MEU (1948), muzică de scenă la piesa lui Sandor Gyorgy, premiera la Piteşti, 21.I.1949, Teatrul de Stat, dirijor Emil Lerescu; MIC-PITIC, CU INIMĂ DE VOINIC (1950), muzică de scenă la piesa lui Sergiu Milorian, premiera la Piteşti, 10.X.1950, Teatrul de Stat, dirijor Emil Lerescu; ECATERINA TEODOROIU (1967), operă-eroică în trei acte, libretul de Nicolae Tăutu, prem. Bucureşti, 19 V 1971, Opera Română, Constantin Petrovici; PENEŞ CURCANUL (1977), operă-baladă intr-un act, cu un prolog şi un epilog, libretul de Emil Lerescu după Vasile Alecsandri (versuri), înregistrare integrală la Radio Bucureşti, 21 VIII 1977, Orchestra Simfonică Radio, dirijor Carol Litvin, premiera la laşi, 30.XII.1981, Opera Română, dirijor Victor Dumănescu (STM-ECE01196); D-ALE CARNAVALULUI (1978), operă comică în trei acte cu un prolog, după comedia lui I. L. Caragiale, p.a. Bucureşti, 17 VI 1982, Orch. Simf. Radio şi solişti, Ludovic Bacs; STEAUA FĂRĂ NUME (1981), operă lirică în 3 acte, după piesa lui Mihail Sebastian, p.a. Bucureşti, 2 II 1981, Orch. Quod Libet Musicum, solişti ai Operei Române, Aurelian Octav Popa; ÎNTUNERICUL ALB (1989), operă în 3 acte, libretul de Andrei Blaier; PATIMA (1994), operă în 3 acte şi un epilog, libretul după „Patima roşie" de Mihail Sorbul, p.a. Bucureşti, 4 IV 1995, Palatul Cotroceni, Filarmonica „George Enescu" şi solişti ai Operei Române, dirijor Paul Popescu.
     
     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ: Solii patriei (1957), cantată pentru bariton, cor mixt şi orchestră, versuri de Mariana Ionescu; Ţara mea, te laud şi te cânt (1969), odă pentru voce, cor mixt şi orchestră, versuri de Victor Tulbure. Bucureşti, Edit. Casa Centrală a Creaţiei, 1969 (reducţie cu pian); Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie (1972), odă • lirică pentru soprană, bariton, cor mixt şi orchestră, versuri de Mihai Eminescu, p.a. Bucureşti, 30 XII 1972, Orch. Radio, Carol Litvin; Jurământul naţiunii (1975), odă solemnă pentru soprană, bariton, cor mixt şi orchestră, versuri de Adrian Păunescu, p.a. Bucureşti, Vlll 1975, Orch. Simf. Radio, Iosif Conta; Cantată camerală (1979), cantată pentru mezzo-soprană, recitator, două grupuri corale, ansamblu cameral instrumental, versuri de Ion Brad, Gheorghe Tomozei şi Eugen Frunză; Alba-iulia (1979), cantată pentru mezzo-soprană, bariton, cor mixt şi orchestră, versuri de Eugen Frunză; Lumina libertăţii (1984), odă pentru solişti , cor mixt şi orchestră; Oraşul meu - Piteşti (1986), cantată-oratoriu, cor mixt şi orchestră, versuri de Ludmila Ghiţescu şi Jean Udrişteanu, p.a. Piteşti, 1995, Ansamblul Doina, Sergiu Eremia; Întoarcere la marele fluviu al luminii (1992), frescă lirică în 13 poeme şi madrigale pentru solişti, cor mixt şi formaţie instrumentală, versuri de Eugen Frunză, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1994.
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: Pe culmi însorite (1954), suită simfonică, p.a. Craiova, 7 VI 1953, Fil., Victor Popescu; Pe drumul colbuit, trecea o şatră (1954), tablou simfonie, p.a. Craiova, 27 Vl 1954, Fil., Teodor Costin; Alai de nuntă (1958), moment rapsodic; Două schite simfonice (1958), suită mică (Cuprinde: Copii la joacă şi Pastel de toamnă), p.a. Bucureşti, 1958, Orch. Radio, Constantin Bobescu; Timp recompus (1970), poem orchestral; Rapsodie oltenească (1990), p.a. Craiova, 25 XI 1991, Fil., Alexandru losub.
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: Variaţiuni polifonice pe o temă populară (1954), pian; Preludii şi fugă pentru pian (1958); Vibraţii (1960), cinci piese pentru vioară şi pian; Caleidoscop (1969), flaut, fagot şi harpă; Pe taste albe şi negre (1981), trei cicluri de miniaturi pentru pian (Cuprinde: Schiţe montane; Licurici în noapte; Lunecau baletistele albe); Plumb (1980), violoncel solo; Triptic pentru violoncel solo (1981); Copilul şi Fluturaşul (1981), violoncel şi pian; Bagatelă pentru violoncel şi pian (1984); 5 Stanţe pentru violoncel solo (1984); Încrustaţii pe un portativ (1984), suflători şi harpă; Crochiuri (1984), vioară solo; Vibraţii II (1984), vioară şi pian; Încrustaţii pentru o lăută (1984), vioară şi pian; Miniaturi pentru pian (1986), 25 piese; Argesis (1987), diptic pentru clarinet şi cvartet de coarde (Cuprinde: Eglogă; Giocoso); Tocata pentru suflători şi percuţie (1987); Două piese pentru flaut şi pian (1987) (Cuprinde: Ecou de baladă şi Eglogă); Terţinele lumii (1987), sonată pentru pian; Dimineaţa apelor (1987), piesă concertantă pentru clarinet şi pian; Polifonii (1987), pentru fomaţie instrumentală; Preludii pentru pian (1999); Cinci novelete pentru pian (1999), după Lucian Blaga (Cuprinde: Tusculum-Amintiri duminicale; Amintiri de Vineri; Vânzătorul de greieri; Noapte extatică; Parafrază); Diptic pentru pian (2000) (Cuprinde: Anacreon; Scoarţe).
     
     MUZICĂ CORALĂ: Fata de tătar (1956), madrigal pentru cor mixt, versuri de Suzana Delciu. Bucureşti, ESPLA, 1956; Coruri. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1958 (Cuprinde: Corn de vânătoare, cor bărbătesc cu solo de bariton, versuri de Mariana Dumitrescu; Fluturaşul, cor de copii, versuri de Ion Socol; Trei rozete, cor mixt, versuri de Suzana Delciu; Sub raza de lună, cor pe 3 voci egale şi mezzo-soprană, versuri de Lucian Rădan; Tablou rustic, cor mixt, versuri de Ion Socol; Cântec de joc, cor mixt, versuri de Octav Pârvulescu; Primăvara, poem pentru cor mixt, versuri de Maria Marcu şi Ion Socol); Mărţişor (1958), suită pentru cor de copii şi pian, versuri de Nina Cassian şi Lucian Rădan (Cuprinde: Haina primăverii; Pui cu puf de aur; De ziua mamei; Baba-Oarba); Suntem ai vieţii-nnoitori (1959), cor mixt, versuri de Ioan Meiţoiu. Bucureşti, Edit. Casa Centrală a Creaţiei Populare, 1962; Te cântăm, te slăvim, libertate (1959), bariton, cor mixt şi pian, versuri de Vlaicu Bârna. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1959; În inimi râde primăvara (1960), cor mixt şi pian, versuri de Liviu Cernăianu. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1959; Vrem pace-n lume (1961), cor mixt şi pian, versuri de Ioan Meiţoiu. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1963; Cântec sub stele (1962), cor mixt, versuri de Ion Socol. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1963; Mioriţa (1966), baladă pentru solişti, cor mixt şi pian, versuri populare. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1972; Poeme corale. Bucureşti, Edit. Muzicală•, 1967 (Cuprinde: Acuarelă marină, versuri de Mariana Dumitrescu; Din oraşe arzând, versuri de Magda Isanos; Convoi în noapte, micro-cantată pentru cor mixt şi pian, versuri de Lucian Rădan); Trăiască Republica (1967), cor mixt şi pian orchestră, versuri de Niculae Stoian. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1968; Cântaţi cu mine, voi stejari!, cor bărbătesc şi harpă, versuri de Radu Boureanu; Noi te cântăm în cântec de slavă!, bariton, tenor, cor mixt şi pian orchestră, versuri de Eugen Frunză. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1964 (EXE0438); Suntem zorii noi!, marş de pionieri pe voci egale, versuri de Mihail Cosma. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1967 (EXD 1205); Un cântec … şi doru-a trecut!, cântec ostăşesc pe voci egale, versuri de Niculae Tăutu, în: Cântece patriotice, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1968; Pe-aici nu se trece! (1968), triptic pentru cor bărbătesc, versuri de Mihail Sadoveanu, Tudor Vianu şi Nicolae Tău tu. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1971; Nunta Zamfirei (1969), rapsodie corală, versuri de George Coşbuc. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1970; Moartea lui Fulger (1970), poem coral cu percuţie, versuri de George Coşbuc; Câmpiile străbune, cor de femei, versuri de Ion Serebreanu, în: Cântecele noastre. Antologie. Bucureşti, Edit. Didactică, 1972; În sport e tinereţea noastră!, marş sportiv, tenor, cor bărbătesc şi pian / orchestra estradă (idem cor pe voci egale), versuri de lon Serebreanu, în: Cântecele noastre. Antologie. Bucureşti, Edit. Didactică, 1972; Inscripţii corale. Madrigale pentru cor mixt. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1975 (Cuprinde: a. Ecce tempus - versuri de Ion Brad; Casa de miner; Noaptea cu greier; Cântec de primăvară; Terţinele lunii; Mă uit în ochii copiilor; Rădăcinile; Un glas dintr-o colindă şi b. Cântece din ramurile nopţii - versuri de Mariana Dumitrescu; Clepsidra; Aceleaşi gladiole; Plopii mei; Moara de vânt; Dacă te-ntorci); Madrigale şi poeme corale. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1979 (Cuprinde: Cornul lunii, bas şi cor mixt, versuri de Mihai Beniuc; Nebunul, cor mixt, versuri de Elena Dragoş; Colindă uitată, cor feminin pe trei voci egale, versuri populare; Invocaţie, cor mixt, versuri de Mariana Dumitrescu; Cine ar vrea să uităm?, poem pentru cor mixt, versuri de Eugen Frunză; Nu doar străvechiul plai, madrigal pentru cor mixt, versuri de Eugen Frunză; Vatră maică, madrigal pentru cor mixt, versuri de Niculae Stoian; Între paseri, madrigal pentru cor mixt, versuri de Mihai Eminescu; Sub straşina de stele, madrigal pentru cor mixt, versuri de Valeriu Bucuroiu; Mai - creanga de cireş a patriei, madrigal pentru cor mixt, versuri de Ioan Iacob; În vaduri ape repezi curg, poem cantată pentru cor mixt, versuri de George Coşbuc); Cântec pentru soare, rod şi pace (1981), cor mixt, versuri de Ion Segărceanu; Cântec de victorie (1982), cor mixt şi pian / orchestră, versuri de Florin Mugur; Oltul (1984), frescă corală cu solo de mezzo-soprană, versuri de Octavian Goga; Într-o vară, sus la munte (1984), suită pentru cor de copii pe voci egale şi pian / orchestră; Cântaţi din inimi patria (1984), poem pentru cor bărbătesc, versuri de Radu Boureanu; Veniţi în marşul păcii (1984), cor mixt şi pian / orchestră, versuri de Alexandru Andriţoiu; În orice pisc, mai e o treaptă (1984), solişti , cor mixt şi pian / orchestră, versuri de Doina Bădescu; Sub steaguri comuniste şi flamuri româneşti (1984), bas, cor mixt şi pian / orchestră , versuri de Victor Tulbure; Cu soarele-n amiaz, cor mixt, versuri de Nicolae Tăutu, în: Cântecul, prietenul nostru. Antologie 1944-1984. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1984; Imnul tinereţii, cor mixt, versuri de Ion Socol, în: Cântecul, prietenul nostru, op. cit.; Crochiuri corale argeşene (1986), cor mixt, versuri de Ludmila Ghiţescu (Cuprinde: Argeşeanca; Şapte sate; Uite-aşa!; Dorul fetelor; La „Periniţă"); Diptic coral (1986), coruri mixte, versuri de Ludmila Ghiţescu (Cuprinde: Pe Argeş la vale şi Izvorul şopteşte); Flori le (1998), parafrază-fantezie pentru cor şi pian; Suita sonetelor, coruri mixte, versuri de Mihai Eminescu (Cuprinde: Noaptea; Sunt ani la mijloc; Şi dacă va muri ... ; Cântul unei dulci evlavii; Sonet veneţian; Lasă-ţi lumea ta uitată); Suita corală eminesciană (2000). Coruri mixte, versuri de Mihai Eminescu (Cuprinde: Ce e amorul?; Pajul Cupidon; in huceag de aluniş; De ce nu-mi vii?; Vreme trece, vreme vine); Suită bacoviană (2000). Coruri mixte, versuri de George Bacovia (Cuprinde: Pastel; Copaci albi, copaci negri; Pe banca de argint; Fanfara militară; Singur; Lunecau baletistele albe); Două poeme pe versuri de George Topârceanu (Locuinţa mea de vară; Dintr-un jurnal); Rapsodii de primăvară (2000). Coruri mixte pe versuri de George Topârceanu (Cuprinde: Primăvara; Pârâiaşul; Distih elegiac; Un duel; Pastel - Se uită soarele-napoi; Vin ţigăncile).
     
     MUZICĂ VOCALĂ: Firea cântă (1955), soprană şi pian, versuri de Maria Marcu; Trei rozete (1955), soprană şi pian, versuri de Mihai Beniuc; Floare rară (1956), soprană şi pian, versuri de Mihai Beniuc; Cornul lunii (1956), bas şi pian, versuri de Mihai Beniuc; Schiţă lirică (1957), bariton şi pian, versuri de Tudor Arghezi; Ecouri (1957), bariton şi pian, versuri de Mariana Dumitrescu; Era o fântână (1957), tenor şi pian, versuri de Elena Farago; Bobii babei (1957), bas şi pian, versuri de Victor Eftimiu; intre paseri (1958), tenor şi pian, versuri de Mihai Eminescu; Lieduri pentru voce şi pian. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1968 (Cuprinde: l-am spus pădurii- versuri de Mariana Dumitrescu, 1956; Doi bani de aur - Zaharia Stancu, 1968; Castelul de nisip - Mariana Dumitrescu, 1964; Săruturi de toamnă - Mihai Beniuc, 1964; Pică florile - Mihai Beniuc, 1964; Pe braţul mamei - Maria Marcu, 1964; Poem Mariana Dumitrescu, 1964; Chiparoşi în Livadia - Mariana Dumitrescu, 1964; Cuvintele - Mariana Dumitrescu, 1964); Trei lieduri pe versuri de Mariana Dumitrescu (1969), voce şi pian (Cuprinde: Tamburinele verzi; Soldaţii mei; Bâlci iluzoriu); Fântâni şi stele (1973), ciclu vocal pentru tenor şi pian, versuri de Ion Brad (Cuprinde: Fântâni şi stele; Ore târzii; Salcia cântă noaptea; E glasul stelelor; Ciudatul fluture); Culoarea de aripă (1983), ciclu de lieduri pentru soprană, tenor, bariton şi pian, versuri de Eugen Frunză (Cuprinde: Cât aş voi; Culoarea de aripă; Atâta de simplu; Ceas de adoraţie - duet; Mă voi pleca la pământ; intreabă-mă cine sunt; Chemare; De ce ne-am certat?; De câte ori; Pe o ţiteră veche; Un dangăt alb); Lieduri. Caietul II. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1987 (Cuprinde: Acuarelă - versuri de Ion Minulescu; Între paseri - Mihai Eminescu; Tamburinele verzi - Mariana Dumitrescu; Din lut şi culoare - Eugen Frunză; Trecea un om pe drum, aseară - Elena Farago; Salcia cântă noaptea - Ion Brad; Era o fântână - Ion Brad; Moara de vânt - Mariana Dumitrescu; Înşir'te mărgărite - Victor Eftimiu); E mult de-atunci, lied-poem pentru bas şi pian, versuri de George Coşbuc; Fântâna lui Manole (1986), mezzo-soprană şi pian, versuri de Ludmila Ghiţescu (Cuprinde: Fântâna; Luna; Călătorul; Coline albe); Orizonturi noi (1997), voce şi pian, versuri de Mariana Dumitrescu; Dorul meu (1997), voce şi pian, versuri de Elena Farago; Omul de pe stradă (1997), voce şi pian, versuri de Adrian Păunescu.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.5, 2002

Muzicieni