Sergiu Eremia
- dirijor şi compozitor -
(n. 13.03.1933 Bucureşti – m. 27.08.2009 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a început de timpuriu, la Şcoala militară de muzică din Bucureşti (1949-1952), cu Petre Niţulescu (teorie-solfegiu), Anastasie Danu şi Marţian Negrea (armonie), George Breazul (istoria muzicii), Constantin A. Ionescu (dirijat coral), Nicolae Marcovici (pian), continuându-le la Cons. Bucureşti (1953-1958, cu Ioan D. Chirescu (teorie-solfegiu), Ion Dumitrescu şi Gheorghe Dumitrescu (armonie), Zeno Vancea (contrapunct), Tudor Ciortea (forme muzicale), Mircea Basarab şi Alexandru Paşcanu (orchestraţie), Constantin Silvestri (dirijat orchestră), George Breazul (istoria muzicii), Emilia Comişel (folclor), Dumitru Lepădatu (percuţie). A întreprins o călătorie de documentare în SUA (1974-1975), privind practica orchestrală pe lângă formaţii simfonice din Washington, Boston, Philadelphia, Baltimore, Chicago, Detroit, San Francisco, Los Angeles, precum şi în Olanda (1982) şi Italia (1985).
     Dirijor de fanfară în Bucureşti (1952-1955), dirijor (1955-1980), director adjunct artistic (1970-1980), prim dirijor (1980-1993) şi director artistic (1980-1993) la Ansamblul artistic DOINA al armatei din Bucureşti, dirijor la Orchestra Ansamblului artistic UTC din Bucureşti (1962-1967).
     A susţinut concerte simfonice cu Filarmonicile din ţară şi spectacole lirico-dramatice la Opera Română din Bucureşti. A întreprins turnee artistice (ca dirijor) şi călătorii de documentare în URSS (1957, 1962, 1978), Polonia (1958, 1978, 1981, 1986), Bulgaria (1950, 1979, 1984), R. D. Germană (1960, 1971, 1972, 1975, 1985, 1986), Ungaria (1961, 1966, 1973, 1980, 1984), Ceholslovacia (1961, 1970, 1983), Finlanda (1962), Franţa (1962), Iugoslavia (1965), China (1967, 1971, 1977), R. F. Germania (1970), Spania (1970), R. P. D. Coreană (1971), SUA (1974, 1975), Olanda (1982), Cuba (1982), Italia (1985), Egipt (1988), Algeria (1992) Turcia (1992), Republica Moldova (1993).
     A fost distins cu Ordinul Muncii, cls. III (1962), Ordinele Meritul Cultural, cls. IV (1973) şi cls. III (1967), Ordinele Meritul Militar, cls. III (1973), cls. II (1976) şi cls. I (1977), premiile de creaţie ale Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor (1980, 1981, 1996), Ordinul 23 August, cls. IV (1981).

     MUZICĂ DE TEATRU: LA DATORIE (1971), poem muzical-coregrafic pentru cor bărbătesc şi orchestră, versuri de Nicolae Dumbravă, premiera Bucureşti, IV 1971, Ansamblul DOINA, Sergiu Eremia; SUITĂ PENTRU FANFARĂ, Bucureşti, Edit. Militară, 1976; CERCETAŞII (1972), poem coregrafic, premiera Bucureşti, 9 V 1972, Ansamblul DOINA, Sergiu Eremia; CONSTRUCTORII (1972), suită coregrafică, premiera Bucureşti, 9 V 1972, Ansamblul DOINA, Sergiu Eremia; SERGENTUL (1973), fantezie coregrafică pentru cor bărbătesc şi orchestră, versuri de V. Alecsandri, premiera Bucureşti, 9 V 1973, Ansamblul DOINA, Sergiu Eremia; LA ŞCOALA ISCUSINŢEI DE LUPTĂ (1974), scenă coregrafică, premiera Bucureşti, 9 V 1974, Ansamblul DOINA, Sergiu Eremia; PROMOŢIA XXX (1974), scenă coregrafică, premiera Bucureşti, 9 V 1974, Ansamblul DOINA, Sergiu Eremia; PLEACĂ RADU MILITAR (1975), scenetă coregrafică, premiera Bucureşti, 9 V 1973, ansamblul DOINA, Sergiu Eremia; EROICA '44 (1976), scenă coregrafică, premiera Bucureşti, 9 V 1976, Ansamblul DOINA, Sergiu Eremia; 1877 (1977), scenă coregrafică patriotică, premiera Bucureşti, 9 V 1977, Ansamblul DOINA, Sergiu Eremia; BUREBISTA (1980), poem muzical-coregrafic, premiera Bucureşti, 9 V 1980, Ansamblul DOINA, Sergiu Eremia; FRESCĂ 1921-1981 (1981), scenă muzical-coregrafică cu tematică social-politică, premiera Bucureşti, 9 V 1981, Ansamblul DOINA, Sergiu Eremia; TINEREŢE (1983), scenă muzical-coregrafică; CETATEA BUCUREŞTILOR (1995), balet.
     
     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ: DESCHIDEŢI CRONICILE ŢĂRII (1979), fresco-suită pentru solişti, cor bărbătesc şi orchestră, versuri de Jean Gheliuc; PARTID, TE CÂNTĂ OASTEA ŢĂRII (1981), cantată pentru solişti, cor bărbătesc şi orchestră, versuri de Jean Gheliuc; SPRE COMUNISM BIRUITORI (1985), cantată pentru solişti, cor bărbătesc şi orchestră, versuri de Nicolae Dragoş.
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: JOCUL CĂLUŞARILOR (1964), dans popular; SUITĂ DE DANSURI MOLDOVENEŞTI (1968); DANSURI DIN ARDEAL (1970), suită simfonică; JOCURI MUNTENEŞTI (1971), suită simfonică; PLAIURI HARGHITENE (1999), suită de dansuri populare maghiare.
     
     MUZICĂ PENTRU FANFARĂ: APĂRĂTORII VIEŢII NOI (1960), marş, Bucureşti, Edit. Militară, 1967; PATRIE LIBERĂ (1961), marş, Bucureşti, Edit. Militară, 1964, idem în: MUZICĂ PENTRU FANFARĂ, Bucureşti, Edit. UGSR, 1978; SUITĂ DE JOCURI POPULARE DIN BANAT (1968); SUITĂ DE JOCURI POPULARE ARDELENEŞTI (1969); SUITĂ DE JOCURI POPULARE MOLDOVENEŞTI (1969); OMAGIU PARTIDULUI (1972), poem simfonic; VIAŢĂ OSTĂŞEASCĂ (1978), suită; DRUM PESTE CULMI (1979), suită, Bucureşti, Edit. Militară, 1980; IN MEMORIAM - POEM EROIC (1982), poem simfonic; SUITĂ PENTRU FANFARĂ DE PROMENADĂ (1986); SUITĂ DE DANSURI ŢIGĂNEŞTI (1997).
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: SEXTET DE SUFLĂTORI (1997); CVINTET PENTRU SUFLĂTORI DE LEMN (1999).
     
     MUZICĂ CORALĂ: DOUĂ CÂNTECE BĂNĂŢENE (1966), prelucrare de folclor pentru soprană, cor bărbătesc şi pian (orchestră), versuri populare; SUNT SOLDAT (1969), pentru cor bărbătesc şi pian (orchestră), versuri de Nicolae Tăutu; MARŞUL INFANTERIŞTILOR (1972), pentru cor bărbătesc şi pian (orchestră), versuri de Nicolae Tăutu, în: TE APĂR ŞI TE CÂNT, PATRIA MEA!, Bucureşti, Edit. Militară, 1973; OSTAŞI AI CERULUI ALBASTRU (1974), pentru cor bărbătesc şi pian (orchestră), versuri de Nicolae Tăutu, în: TE APĂR ŞI TE CÂNT, PATRIA MEA!, Bucureşti, Edit. Militară, 1975; STRĂBUN MELEAG ÎNFLORITOR (1975), pentru bas, cor mixt şi pian (orchestră), versuri de Dumitru Vasilescu-Liman, în: NOI CONSTRUIM, Bucureşti, Edit. UGSR, 1976; AZI PIONIER, MÂINE OSTAŞ (1976), pentru cor de copii şi pian (orchestră), versuri de Nicuşor Constantinescu, în: LUMINIŢA, Bucureşti, nr. 10, 1977; SERVIM PATRIA (1978), pentru cor bărbătesc şi pian (orchestră), versuri de Jean Gheliuc, în: TE APĂR şI TE CÂNT, PATRIA MEA!, Bucureşti, Edit. Militară, 1979; SUNTEM OŞTIREA MÂNDRĂ ŞI VITEAZĂ (1979), pentru cor bărbătesc şi pian (orchestră), versuri de Nicolae Dumbravă; ÎN AUGUSTUL MĂREŢ LIBERATOR (1979), pentru tenor, bas, cor mixt şi pian (orchestră), versuri de Vlaicu Bârna; CÂNTECUL OSTAŞILOR CONSTRUCTORI DE LA CANALUL DUNĂRE-MAREA NEAGRĂ (1981), pentru cor bărbătesc şi pian (orchestră), versuri de Nicolae Nicolae; PARTID, TE CÂNTĂ OASTEA ŢĂRII (1981), pentru cvartet de solişti, cor bărbătesc şi pian, versuri de Jean Gheliuc; PARTIDUL, PATRIA, POPORUL (1982), pentru cor mixt şi pian (orchestră), versuri de Nicolae Stoian; SUB TRICOLOR LA DATORIE (1984), pentru cor bărbătesc şi pian (fanfară), versuri de Constantin Avram; APĂRĂM COLUMNE DE LUMINĂ (1984), pentru cor bărbătesc (mixt) şi pian (orchestră), versuri de Jean Gheliuc, în: TE APĂR ŞI TE CÂNT, PATRIA MEA!, Bucureşti, Edit. Militară, 1985; JURĂM PARTIDULUI CREDINŢĂ (1987), pentru cor pe voci egale, versuri de Nicolae Dragoş; URMĂM PARTIDUL CU CREDINŢĂ (1987), pentru cor mixt şi pian, versuri de Nicolae Dragoş; SĂ TRĂIASCĂ-N VECI, MAREA UNIRE (1987), pentru cor mixt şi pian, versuri de Ion Segărceanu.
     
     MUZICĂ UŞOARĂ: MARIA, DRAG OSTAŞ (1974), pentru voce şi pian, versuri de Nicolae Nicolae, în: TE APĂR ŞI TE CÂNT, PATRIA MEA!, Bucureşti, Edit. Militară, 1975.
     
     LUCRĂRI DIDACTICE: METODĂ PENTRU INSTRUMENTE DE PERCUŢIE, Bucureşti, Edit. Militară, 1971 (în colaborare cu Ionel Mănăilă).
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Popescu, Mihai. REPERTORIUL GENERAL AL CREAŢIEI MUZICALE ROMÂNEŞTI, Vol. 1, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1979; Niţă, Victor. SPRE PUBLICUL TÂNĂR, în: Flacăra, Bucureşti, 29, nr. 42 (1323), 16 X 1980; Savu, Maria. "SERVIM PATRIA" - UN FRUMOS SPECTACOL AL ANSAMBLULUI "DOINA", în: SCÎNTEIA, Bucureşti, 50.,nr. 11974, 24 X 1980; Stănescu, Gheorghe. FIGURI DE SEAMĂ ALE VIEŢII CULTURALE - COLONELUL SERGIU EREMIA, în: CÂNT. ROM., Bucureşti, nr. 5, 1981; Comarnescu, Eugen. CU SERGIU EREMIA DESPRE: EDUCAŢIA PATRIOTICĂ - UN DEZIDERAT MAJOR AL ARTEI, în: INF. BUC., Bucureşti, 30, nr. 9207, 18 V 1983; C. Eugen. UN PRESTIGIOS MUZICIAN REVINE LA PUPITRUL OPEREI /Interviu/, în: INF. BUC., Bucureşti, 31, n. 9485, 10 IV 1984; Comarnescu, Eugen. SPECTACOLE DE LARGĂ AUDIENŢĂ, CU ÎNALT MESAJ PATRIOTIC /Interviu/, în: INF. BUC., Bucureşti, 33, nr. 9959, 26 X 1985; Popescu, Mihai. REPERTORIUL GENERAL AL CREAŢIEI MUZICALE ROMÂNEŞTI. SUPLIMENT, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1987; Cortez, Viorica. ENCICLOPEIDA UNEI CARIERE, Bucureşti, Edit. Enciclopedică, 1994; Cosma, Oct. Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI..., Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; Badea, Ion. ÎN PAS DE DEFILARE, Bucureşti, Edit. Militară, 1996; Cosma, Viorel. MARTE ŞI EUTERPE. MUZICĂ ŞI ARMATĂ, Bucureşti, Edit. Universalia, 1996; Cosma, Viorel. INTERPREŢI DIN ROMÂNIA. LEXICON, Vol. 1, Bucureşti, Edit. Galaxia, 1996; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ, Craiova, Edit. Aius, 1997.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.2, 1999

Muzicieni