Constantin Bugeanu
- dirijor, compozitor, muzicolog şi profesor -
(n. 08.05.1916 Ploieşti – m. 23.07.1998 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a urmat la Conservatorul Municipal din Timişoara (1927-1933) cu Sabin Drăgoi (teorie-solfegiu, armonie, contrapunct) şi Emil Mihail (pian) şi la Conservatorul din Bucureşti (1933-1940) cu Ioan D. Chirescu (teorie-solfegiu), Mihail Jora (armonie, contrapunct, fugă, forme muzicale), Ionel Perlea (dirijat orchestră), Constantin Brăiloiu (folclor, istoria muzicii) şi Ştefan Popescu (dirijat cor). S-a perfecţionat la Salzburg (1940-1942) cu Klemens Krauss (dirijat orchestră). A urmat Facultatea de Filozofie din Bucureşti (1933-1936).
     
     Corepetitor (1938-1940), dirijor (1957-1959, 1969-1976) şi director (1957- 1959) la Opera Română, din Bucureşti; dirijor la Teatrul „Alhambra” din Bucureşti (1943-1946), la Compania Operei Comică din Bucureşti (1945-1947) şi la Filarmonica din Bucureşti (1947, 1960-1962); dirijor şi director la Opera Română din Cluj (1948-1952); conferenţiar la catedra de istoria muzicii (1952-1954) şi profesor la catedra de dirijat orchestră (1967-19761 la Conservatorul Bucureşti; dirijor (1953-1957), prim-dirijor şi director (1962-1968) la Orchestra Simfonică a Cinematografiei din Bucureşti; director al muzicii (1955-1956) şi consilier în Ministerul Culturii (1956-1957). A întreprins turnee artistice ca dirijor în Austria (1942), Ungaria (1946, 1953, 1967), Cehoslovacia (1949, 1960, 1964), R.D. Germană (1964), Polonia (1965, 1967), Danemarca (1966, 1967), R.F. Germania (1967, 1968) şi Turcia (1967).
     
     A scris studii şi articole în „Muzica”, „Studii muzicologice”, „Tribuna”, „Flacăra”, „Scânteia” etc. A susţinut emisiuni radiofonice şi de televiziune, concerte-lecţii, comunicări ştiinţifice, cursuri de vară pentru dirijori la Sinaia. A întreprins culegeri de folclor sub egida Arhivei de folclor a Societăţii Compozitorilor Români. A contribuit la impunerea unei valoroase pleiade de dirijori, printre discipolii săi numărându-se Cristian Mandeal, Horia Andreescu, Răzvan Cernat, Peter Oschanitzky, Cristian Brâncuşi, Bujor Hoinic, Ion Marin, Alexandru Iosub, Ovidiu Dan Chirilă, Florin Totan, Michaela Roşca etc. A dirijat premiera în limba germană a operei Oedip de George Enescu la Saarbrucken. A fost distins cu Ordinul Muncii clasa III (1948), Ordinul 󈯏 august”, clasa V (1959), Titlul de „Artist emerit” (1964) şi Ordinul „Meritul cultural”, clasa II (1968).

     MUZICĂ SIMFONICĂ
     • Rondino pe teme populare (1938) primă audiţie, Bucureşti, 8 mai 1941, Orchestra Conservatorului, Ionel Perlea (transcripţie pentru pian la patru mâini, primă audiţie, Bucureşti, 4 iunie 1939).
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ
     • Sonatină pentru violoncel şi pian (1939);
     • Sonata în Fa pentru pian şi vioară (1939);
     • Divertisment pentru cinci suflători (1940);
     • Toccata pentru pian (1941).
     
     MUZICĂ VOCALĂ
     • Lieduri pentru voce şi pian pe versuri de Tudor Arghezi (1939) (Cântec din frunză, Niciodată toamna, Tu nu eşti frumuseţea);
     • Balada unui greier mic (1939), versuri de George Topârceanu;
     • Paparuda (1940), versuri de D. Ciurezu.
     
     ORCHESTRAŢII
     • Colinde pentru pian de Bela Bartok (1940).
     
     MUZICOLOGIE
     • Instrumentele orchestrei simfonice. Flautul, în „Muzica”, supliment nr. 3-4, Bucureşti, 1955;
     • Preludiul simfonic de Ion Dumitrescu. Studiu de interpretare dirijorală, în „Muzica” nr. 6, Bucureşti, 1957;
     • Preludiu la unison de George Enescu, în „Muzica” nr. 5, Bucureşti, 1965;
     • Pelléas et Mélisande. Analiza formei, în „Studii muzicologice” nr. 3, Bucureşti, 1967;
     • Fenomenologia muzicii, în Dicţionar de termeni muzicali, coordonator ştiinţific: prof. univ. Zeno Vancea, Bucureşti, 1984.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.1, 1989

Muzicieni