Dimitrie Vulpian
- flautist, folclorist şi compozitor -
(n. 02.01.1848 Românii - Neamţ – m. 23.09.1922 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a urmat la Conservatorul din Iaşi (1869-1872) cu Pietro Mezzetti (teorie-solfegiu) şi Gustav Wagner (flaut). S-a perfecţionat în Italia.
     
     Flautist-concertist în ţară şi peste hotare (Italia, Franţa). A cules folclor din Muntenia, Moldova, Oltenia, Ardeal, Banat, Bucovina, Macedonia, Dobrogea. A fost membru corespondent la Societatea „Felibrige Latin” din Montpellier (1891). S-a aflat în strânse legături cu oamenii de cultură din pragul secolului XX (Vasile Alecsandri, Antonin Rocque Ferrier, Joseph Laures, Giuseppe Verdi, Titu Maiorescu, Vasile Conta, Ion Ghica, Grigore Lahovary, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Nicolae Iorga etc.).
     
     A fost distins cu Premiul Academiei Romîne (1886), Medalia de aur (hors concours) la „Le Felibrige Latin” din Montpellier (1891), Medalia de bronz a Expoziţiei universale de la Paris (1900), Medaliile de aur şi argint la Expoziţia naţională din Bucureşti (1903), Premiul „Société des Beaux-Arts” din Paris (1903).

     CULEGERI DE FOLCLOR
     
     • Poesii veki popolare. Culese de Vulpian. Din gura veteranului de muzică C. Puiu. Mss. Biblioteca Mănăstirii Sinaia, M 55 [Însemnri între anii 1882-1886];
     
     • Musică populară. Balade, colinde, doine, idyle… Bucureşti (Leipzig), Editura Culegătorului, [1885];
     
     • Poesia populară pusă în muzică. Culegere din toate ţările române [Texte fără muzică]. Bucureşti, Tipolitografia Ştefan Mihăilescu, 1886;
     
     • Poesia populară pusă în muzică. Romanţe, voce şi pian. Vol.3. Bucureşti, Tipolitografia Universala, 1897. [Volumul cuprinde numai textele cântecelor];
     
     • Musica populară. Romanţe. Vol.3. Leipzig, Litografia Oscar Brandstetter, 1897;
     
     • Salba Română. Horele noastre. Pian solo. Vol.2, Seria B (de la 501 la 1000). Aranjate pentru piano. Leipzig. Litografia Oscar Brandstetter, 1908;
     
     • Musica populară. Jocuri de brâu. Piano solo. Leipzig. Litografia Oscar Brandstetter, Editura Culegătorului [1908].
     
     
     MUZICĂ PENTRU PIAN
     
     • Hora naţională (1893). Bucureşti, Editura Graeve et Comp.;
     
     • Hora „Nunta domnească”. Piano. Bucureşti, Editura E. Graeve et C-ie.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.9, 2006

Muzicieni