Bazil Anastasescu
- compozitor -
(n. 21.11.1851 Târgu Neamţ – m. 10.06.1922 Doljeşti - Neamţ)

     Studiile muzicale le-a început la Seminarul de la Socola - Iaşi (1852-1869), continuându-le în particular cu Teodor T. Burada (teorie-solfegiu) şi Gavriil Musicescu (armonie, dirijat coral) la Iaşi (1875-1885), spre a obţine absolvenţa la Conservatorul din Iaşi (1870). A susţinut examenele la Facultatea de Teologie din Bucureşti, obţinând licenţa în 1908.
     
     Institutor la Şcoala primară nr. 1 din Galaţi (1870-1885), profesor de muzică la Şcoala normală din Galaţi (1885-1898), la Gimnaziul de băieţi „Ienăchiţă Văcărescu” din Târgovişte (1898-1901) şi la Gimnaziul din Târgu Neamţ (1919-1921). A întreprins culegeri de folclor în Moldova, Dobrogea, Muntenia şi Oltenia. A colaborat după 1910 cu Societatea corală „Carmen” şi cu Cercul artistic muzical din Bucureşti cărora le-a trimis armonizări şi prelucrări de folclor. A publicat studii, articole şi culegeri de muzică populară în „România musicală”, „Tribuna musicală”, „Musa română”, „Izvoraşul” etc. A realizat numeroase aranjamente corale de pe lucrările lui G. Scheletti, A. Castaldi, I. Vidu, F. Marchetti etc.

     MUZICĂ CORALĂ
     • Arie naţională din Transilvania (1899), armonizare pentru cor mixt, versuri populare;
     • Oh, amar, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • În oraş, în Vitleim, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Sărmana frunză, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • În Cana Galileii, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Hai ţaţo, la Severin, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Pelinu-i tot amar, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Pe vale, Leano, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Verde, pelin verde, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Pică turturica jos, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Tu murgule stai legat, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Urâtul, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Amunpom, armonizare şi prelucrare pentru voci egale; Colecţie de cântece şcolare şi populare, în Ilie I. Mirea, Bucureşti, 1936;
     • Vezi neleguit-o, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Dragă Marioaro, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Anico frumoaso, prelucrare pentru cor bărbătesc şi cor mixt, versuri populare;
     • Toanta, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • La noi, la Ilinca, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • La moară la Dorohoi, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • De-o vrea puica, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Hai Buzău, prelucrare pentru cor bărbătesc şi cor mixt, versuri populare;
     • Romanţă veche, prelucrare pentru cor bărbătesc;
     • Dor, dorişor, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Hai mândruţo, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Ciobanul, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Voinicii petrec, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Of, ţaţă, of!, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Dorul de mamă, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Verde lobodă, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Verde, salbă moale, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Cântecul voinicului, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Hai puiule înapoi, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Foaie şi-o para, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Uite neică, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Pe valea ulmenilor, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Maică, inimă de piatră, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Foaie verde şi-o lalea, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Bordeiaş, bordei, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare; în 25 Cântece populare, Bucureşti;
     • Bate-mă, trânteşte-mă, prelucrare după Anton Pann pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Iubii una, iubii două, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare; în 25 Cântece populare, Bucureşti;
     • Arde focu-n paie ude, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Ciobănaşul, prelucrare pentru cor mixt, versuri populare, în „Izvoraşul” nr. 9-12, sat Bistriţa, comuna Hinova, judeţul Mehedinţi, 1922; idem în 25 Cântece populare, Bucureşti;
     • Puica să trăiască, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Din Ploieşti până-n Gheboaia, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Scoală Miţo-n sus, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare, în 25 Cântece populare, Bucureşti;
     • Doina ciobanului, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Trece-o puică, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Astăzi beau, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Doina haiducului, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Hora însurăţelului, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Doina Sabarului, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare, în 25 Cântece populare Bucureşti;
     • Amoraş, amoraş, prelucrare pentru cor bărbătesc şi cor mixt, versuri populare;
     • Câte mori sunt pe Buzău, prelucrare pentru cor bărbătesc şi cor mixt, versuri populare;
     • S-o iubesc iară, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Durduleano, hăi!, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Pe Teleormănel, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare, în 25 Cântece populare, Bucureşti;
     • Ce să mă fac, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Foaie verde de mohor, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Am auzit mândro, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Inimă cu venin mult, prelucrare pentru cor bărbătesc, versuri populare;
     • Ia mai cântă cucule, prelucrare pentru cor bărbătesc şi cor mixt, versuri populare;
     • Cu noi este Dumnezeu (1905), motet pentru cor mixt, în „Musa română” nr. 1, Blaj, 1907;
     • Cântec popular (1907), cor mixt, versuri populare, în „Musa română” nr. 1, Blaj, 1907;
     • Doina haiducului (1909), cor mixt cu solo de tenor, versuri populare;
     • Voinice, voinice, prelucrare pentru cor mixt, versuri populare;
     • În grădina lui Ion, prelucrare pentru cor mixt, versuri populare, în 25 Cântece populare, Bucureşti;
     • Foaie colilie, prelucrare pentru cor mixt, versuri populare;
     • Ia mai zi din foaie, prelucrare pentru cor mixt, versuri populare;
     • Leana ici, Leana colea, prelucrare pentru cor mixt, versuri populare;
     • Puiul ţaţei, prelucrare pentru cor mixt, versuri populare;
     • Mariţă, Mariţă, prelucrare pentru cor mixt, versuri populare;
     • Grenţieş, munte frumos, prelucrare pentru cor mixt, versuri populare;
     • Cine are dor pe vale, prelucrare pentru cor mixt, versuri populare;
     • Două fete îmi plac mie, prelucrare pentru cor mixt, versuri populare;
     • Foaie verde de levant, prelucrare pentru cor mixt, versuri populare;
     • Mândruliţă sprâncenată, prelucrare pentru cor mixt, versuri populare;
     • Lume-nşelătoare (1903), prelucrare pentru cor mixt, versuri populare;
     • S-a dus puiul, prelucrare pentru cor mixt, versuri populare;
     • Îndeamnă murguleţ, prelucrare pentru cor mixt, versuri populare, în 25 Cântece populare, Bucureşti;
     • Cat o lună, luna-i sus, prelucrare pentru cor mixt, versuri populare;
     • Fă-mă Doamne, cărăruşe, prelucrare pentru cor mixt, versuri populare;
     • Foaie verde, lin pelin, prelucrare pentru cor mixt, versuri populare, în Repertor coral, vol. I, Craiova, 1921;
     • Măi Dobrine, prelucrare pentru cor mixt, versuri populare;
     • Axion, pentru 3 voci egale;
     • Slujba Paştilor, pentru 3 voci egale;
     • Axionul Paştilor, pentru 3 voci egale.
     
     MUZICĂ VOCALĂ
     • Bună seara, voce şi pian, versuri populare;
     • De-ar fi drumul prin pădure, voce şi pian, versuri populare;
     • Se mărită Leana, voce şi pian, versuri populare;
     • Arză-te focul pădure, voce şi pian, versuri populare;
     • Să mă-nsor, voce şi pian, versuri populare;
     • Cântec haiducesc, voce şi pian, versuri populare;
     • Foaie verde peliniţă, voce şi pian, versuri populare;
     • Vino puică, vino, voce şi pian, versuri populare;
     • Romanţă, voce şi pian;
     • Murguleţul (1909), voce şi pian, versuri populare;
     • Mi-aduc aminte (1909), voce şi pian.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.1, 1989

Muzicieni