Ioan Bunescu
- compozitor şi dirijor -
(n. 17.09.1852 Crăciuneii de Jos - Olt – m. 22.01.1928 Bucureşti)

     Şi-a început studiile muzicale la Seminarul din Curtea de Argeş (1859- 1869), cu Gheorghe Olaru (psaltichie), continuîndu-le la Cons. Bucureşti (1869- 1872), cu Ioan Cartu (teorie-solfegiu) şi Eduard Wachmann (armonie). Dirijor la corurile bisericeşti Sărindar din Bucureşti, Mitropoliei din Bucureşti, Zlătari din Bucureşti şi Silvestru din Bucureşti.

     LUCRĂRI CORALE: LITURGHIA Sf. IOAN GURĂ DE AUR, op.1 (1884), Bucureşti, Tip. Gr. Luis; PESTE HOTARE (1884), pentru voce (cor la unison) şi pian, în: DOINA, Bucureşti, nr.25, 15.IX.1884; HYMNURILE SÎNTEI LITURGHII A LUI IOAN GURĂ DE AUR, op.2 (1885), în: REPERTORIU CHORAL RELIGIOS... ; Bucureşti, Tipolitogr. Dor P. Cucu, 1886; UNULE NĂSCUT, pentru cor mixt; VENIŢI SĂ NE ÎNCHINĂM, imn, pentru cor mixt; HERUVICUL ÎN LA MAJOR, pentru cor mixt; AXIONUL ÎN FA MAJOR, pentru cor mixt; LĂUDAŢI PRE DOMNUL, concert, pentru cor mixt, în: REPERTORIUL CHORAL RELIGIOS... Bucureşti, Tipolitogr. Dor P. Cucu, 1886; IRMOSUL ÎNVIERII, pentru cor mixt; HAIDUCUL (1903), pentru cor mixt, versuri populare; CÎŢI ÎN HRISTOS, în: REPERTORIU CORAL de Nicu Moldoveanu, Bucureşti, Edit. Institutului Biblic, 1983.
     
     EDIŢII CRITICE: REPERTORIU CHORAL RELIGIOS CUPRINZÎND COMPOSIŢIUNILE CELOR DINTÂI MAEŞTRI ŞI SCRIITORI ROMÂNI: Al. Flechternnacher, Ed. Wachmann, G. Ştefănescu, G. Brătianu, Al. Podoleanu, G. Mugur şi alţii. Completat printr-o serie de traducţiuni de diferiţi autori străini. Alese, coordonate şi date publicităţii pentru usul chorurilor, seminariilor, şcoalelor normale şi altor instituţiuni de... Bucureşti, Tipolitogr. Dor. P. Cucu, 1886; SUPLIMENT LA REPERTORIUL CHORAL RELIGIOS SAU COMPLETAREA LUI PRIN CÎTEVA ORIGINALE şi traducţiuni, Bucureşti, Tipolitogr. Dor. P. Cucu, 1886.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.1, 1989

Muzicieni