Nicolae Lungu
- compozitor, bizantinolog şi dirijor -
(n. 02.03.1900 Dobridor - Dolj – m. 18.07.1993 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a început de timpuriu în satul Dobridor cu învăţătorii Achim Negriţescu şi Nicolae Mihăescu (muzică psaltică, teorie-solfegiu, vioară), continuându-le la Seminarul Central din Bucureşti (1911-1920) cu Ion Popescu Păsărea (muzică bisericească), Dimitrie Teodorescu (canto, muzică vocală), Cezar Papacostea (limba latină) şi Facultatea de Teologie din Bucureşti (1920-1927) cu prof. Gârboviceanu (pedagogie), Cons. Bucureşti (1920-1925) cu D. G. Kiriac (teorie-solfegiu), Ioan Nonna Otescu (armonie), Alfonso Castaldi (contrapunct), Ştefan Popescu (dirijat coral), Constantin Brăiloiu (istoria muzicii), Joseph Prunnner (contrabas). Paralel cu studiile din Conservator a luat lecţii particulare de armonie, contrapunct şi compozitie în Bucureşti (1924-1929) cu D. G. Kiriac, Gheorghe Cucu şi Ştefan Popescu. A urmat cursuri de vară la Viena (1928, 1929) cu prof. Viktor Keldorf (dirijat coral). Este licenţiat în teologie la Bucureşti. Dirijor al corului mixt din comuna Dobridor, jud. Dolj (1918-1920), profesor suplinitor de muzică la Seminarul „Melchisedec Episcopul” din Ismail / Basarabia (1921), funcţionar contabil la Ministerul Instrucţiunii Publice din Bucureşti (1920-1921), ajutor de bibliotecar (1921-1922) şi dirijor-adjunct (1922-1928) la Soc. Corală „Carmen” din Bucureşti, dirijor de cor la Biserica „Gorgani” din Bucureşti (1921-1922). psalt în strana dreaptă şi dirijor la Biserica din Cotroceni / Bucureşti (1922- 1928), dirijor al Ateneelor Populare din Bucureşti (1926-1927), dirijor al Ligii Culturale din Bucureşti (1927-1928), profesor de muzică vocală la „Şcoala de cântăreţi bisericeşti” a Patriarhiei Române (1927-1929), profesor de muzică vocală la Lic. „Mihai Eminescu” din Bucureşti (1927-1931), dirijor la Biserica Amzei din Bucureşti (1928-1939), dirijor-adjunct la Soc. Corală „Cântarea României” (1929-1935), profesor de muzică vocală la Lic. „Aurel Vlaicu” din Bucureşti (1931-1938), fondator şi dirijor al Soc. Corale „România” din Bucureşti (1936-1948), profesor la Seminarul pedagogic universitar „Titu Maiorescu” din Bucureşti (1939-1941), inspector de muzică pentru învăţământul de toate gradele din România (1941-1944), profesor de muzică la Lic. „Sfântul Sava” din Bucureşti (1944-1948) şi la Şcoala Medie Mixtă nr.11 „Tudor Vladimirescu” din Bucureşti (1948-1956), conferenţiar şi profesor la catedra de cântare bisericească şi ritual la Institutul Teologic din Bucureşti (1949-1975), dirijor-director al Coralei Patriarhiei Române din Bucureşti (1949-1985).
     
     A susţinut comunicări ştiinţifice, referate, conferinţe, emisiuni radiofonice.
     
     A publicat studii, articole, lucrări muzicale în Muzica, Studii Teologice, Glasul Bisericii, Biserica Ortodoxă Română, Mitropolia Olteniei etc.
     
     A fost distins cu Ordinul Coroana României în gradul de cavaler (1929) şi Crucea Patriarhală pentru Mireni (1970).
     
     A făcut parte din Soc. Culturală lnternaţională „George Enescu” din Montreal/Canada (1990).

     MUZICĂ CORALĂ LAICĂ: Măria neichii, Mărie (1927), cor mixt / bărbătesc, versuri populare, în: Repertoriu coral de Nicu Moldoveanu. Galaţi, Edit. Episcopiei Dunării de Jos, 1998; Alei, codrule! (1927), cor mixt / bărbătesc, versuri populare, în: Repertoriu coral de Nicu Moldoveanu, op. cit.; Părinteasca dimîndare (1931), prelucrare de folclor din Macedonia pentru cor mixt, versuri populare; Mi sculai multu tahina (1931), prelucrare de folclor din Macedonia pentru cor mixt, versuri populare; Alea ni 'nchisii s 'mi duc la dada mea (1932), prelucrare de folclor din Macedonia pentru cor mixt, versuri populare; Cântec de leagăn (1934), melodie populară prelucrată pentru cor mixt / voci egale cu solo de sopran, versuri populare, în: Muzica, Supliment, Bucureşti, 5, nr.1-2, 1955 (3 voci cu solo); Alunelul oltenesc (1935), melodie populară prelucrată pentru cor mixt / voci egale, versuri populare, în: Muzica, Bucureşti, 5, nr.1-2, 1955, idem nr.10, 1956 (EXE 049), idem în: Repertoriu coral de Nicu Moldoveanu, op. cit.; Suita corală nr.3 „Balkanica” (1936), melodii populare din Macedonia, prelucrate pentru cor mixt, versuri macedonene în dialect (Cuprinde: Alai pi doi munţă analţă; Nu va dada s 'mi mărită; Aide sdzăţim ună; Spune-mi bre, gione); Pitulice, mută-ţi ciubul (1946), cîntec popular prelucrat pentru cor bărbătesc, versuri populare; Suita corală nr.2 „Colectiva” (1939-1946), melodii populare prelucrate pentru cor mixt cu solo, versuri populare (Cuprinde: Colea-n vale-n lunculiţă; Oltule, Olteţule; Azi trăim ca niciodată, cor mixt); Doină şi horă cu strigături (1949), prelucrare de folclor pentru cor mixt / bărbătesc, versuri populare, în: Repertoriu coral de Nicu Moldoveanu, op. cit.; Revedere (1950), cor mixt, versuri de Mihai Eminescu; Suita corală nr.1 „Haiduceasca” (1960), cor mixt cu solo-uri, versuri populare (Cuprinde: Foaie verde, nucă seacă; Foaie verde de cicoare; Sub poale de codru verde; Codrule, stăpânule; Frăţioare, codre frate; Foaie verde leuştean); Dobroge, mândră grădină (1962), cor mixt, versuri populare; Pastorala (1962), cor mixt, solo şi pian; Suita corală nr.4 (1963), prelucrare de folclor din Macedonia pentru cor mixt / bărbătesc, versuri populare; Trăiască Republica (1963), horă pentru cor mixt, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1963; Floare dragă (1966), cor mixt, versuri populare; Patrie iubită, cor mixt; Colea-n vale-ntre izvoare (1968), cor mixt / bărbătesc; La Cozia, pe Olt, poem pentru cor bărbătesc şi declamator, în: Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti, 86, nr. 1-2, 1968, idem în: Repertoriu coral de Nicu Moldoveanu, op. cit.; Coruri. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1968 (Cuprinde: Alunelul oltenesc; Cântec de leagăn; Cât îi muntele de-nalt; Măria neichii, Mărie; Doină şi horă cu strigături; Pastorala; Dobroge, mândră grădină; Alei, codrule!; Suita corală nr.1; Suita corală nr.2); România să trăiască, cor mixt / bărbătesc, în: Repertoriu coral de Nicu Moldoveanu. Galaţi, Edit. Episcopiei Dunării de Jos, 1998; Bine ati venit!, cântec de primire pentru cor mixt / bărbătesc, în: Repertoriu coral de Nicu Moldoveanu, op. cit.; Plângerea codrului, cor mixt cu solo; Măicuţă, Sfântă Mărie (1970), cor mixt şi pian; Bocet, cor mixt, versuri populare; Hora din bătrâni, cor mixt, versuri populare; Bine ati venit! (urare), cor mixt, în: Repertoriu coral de Nicu Moldoveanu, op. cit. Muzică psaltică şi corală bisericească: Stihira II-a de la Vecernia glasului 8 (1934), cor mixt / bărbătesc. Bucureşti, Edit. lnstit. Biblic, 1957; Stihira III-a de la Vecernia glasului 6 (1947), cor mixt / bărbătesc. Bucureşti, Edit. Instit.Biblic, 1957; Cântări liturgice omofone şi cântări la cateheze, pe ambele semiografii suprapuse (1951). Bucureşti, Edit. Instit.Biblic, 1951 (în colaborare); Cântări la cateheze (1952), în: Stud. Teologice, Bucureşti, nr.12, 1952; Vecernierul uniformizat, pe ambele semiografii. Bucureşti, Edit. Instit.Biblic, 1953; Utrenierul uniformizat, pe ambele semiografii. Bucureşti, Edit. Instit.Biblic, 1954; Anixandare (1954), cor mixt / bărbătesc. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic, 1962; Liturghia psaltică pentru 3 voci egale. Bucureşti, Litogr, lnstit. Biblic, 1956; Cântarea a IV-a din Polileul Sf. Trei Ierarhi (1956), cor bărbătesc; Liturghia psaltică pentru 4 voci mixte. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic, 1957; Cântări din slujbele Sfintelor taine şi ale ierurgiilor principale (Cântările din slujbele botezului, cununiei, Te-Deum-ului şi înmormântării), în: Stud. Teologice, Bucureşti, 16, nr.1-2, 1964 (în colaborare cu Ene Branişte şi Grigore Costea); . Mărire întru cele-nalte (1965), cor mixt / bărbătesc, în: Glas. Bis., Bucureşti, 1966; Priveghere (1967), cor bărbătesc, în: Glas. Bis., Bucureşti, 1967; Răspunsuri liturgice (1969), glas IV, cor bărbătesc, în: Glas. Bis., Bucureşti, 1969; Cântări din Triod (1969), cor bărbătesc, în: Glas. Bis., Bucureşti, 1969; Cântări din Penticostar (1969), cor bărbătesc, în: Glas. Bis., Bucureşti, 1969; Heruvic nr.3, glas 1 şi V, cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit.Biblic; Heruvic, glas VI (Cinei Tale), cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit.Biblic; Răspunsuri Mari Liturgice, glas III, cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit.Biblic; Pre Tine Te lăudăm, glas III, cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit.Biblic; Mare minune, glas V (Stihiră), cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Doamne, auzi glasul meu, glas I, cor mixt., în: Glas. Bis., Bucureşti, nr.9-10, 1973, idem Bucureşti, Edit. Instit.Biblic; Dogmatica, glas V, cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Voscreasna XI, glas VIII, cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Pre Tine, Dumnezeule, glas VIII, cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Laudă, suflete al meu, glas V, cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Lumină lină, glas III, cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Să se îndrepteze rugăciunea mea, glas V, cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; 0, pricină minunată!, glas I, cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Axionul Duminical, glas V, cor mixt cu solo. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Axion la Întâmpinarea Domnului, glas III, cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Axion la Buna Vestire, glas IV, cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Axionul Floriilor, glas IV, cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Axion la Învierea Domnului, glas III şi glas V, cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Axion la Înălţarea Domnului, glas V, cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Axion la Pogorârea Duhului Sfânt, glas IV, cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Axion la Schimbarea la Faţă a Domnului, glas IV, cor mixt. Bucureşti, Edit. lnstit. Biblic; Axion la Adormirea Maicii Domnului, glas 1, cor mixt. Bucureşti, Edit. lnstit. Biblic; Axion la Înălţarea Sfintei Cruci, glas VIII, cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Axion la Naşterea Maicii Domnului, glas VIII, cor mixt. Bucureşti, Edit. lnstit. Biblic; Axion la Intrarea în biserică a Maicii Domnului, glas IV, cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Axion - Din Ospăţul Stăpânului, glas V, cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Axion la Sfântul Vasile (Te tine se bucură), glas VIII, cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Luminănda Învierii Domnului, glas III, cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Luminănda - Întru o zi, ai învrednicit, cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Condacul Sfintelor Paşti, glas III, cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Condacul Sf. Nicolae, glas III, cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Mare este puterea crucii, glas III (Podobie), cor mixt, în: Glas. Bis., Bucureşti, 27, nr.9-10, 1968, idem în: Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Ospătând la cină, glas VII, cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Opt tropare ale Învierii Domnului, glasurile I-VIII, cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Troparul Sf. Mihail şi Gavril, glas II, cor mixt, în: Glas. Bis., Bucureşti, 27, nr.9-10, 1968, idem în: Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Troparul Sf. Nicolae, glas II, cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Troparul - Când slăviţi ucenicii, glas VIII, , cor mixt, în: Glas. Bis., Bucureşti, 28, nr.3-4, 1969, idem în: Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Troparul Sf. Mare Mucenic Dimitrie, glas III, cor mixt, în: Glas. Bis., Bucureşti, 27, nr. 9-10, 1968; Troparul Sf. Mucenic Dimitrie Basarabov, cor mixt; Troparul Sf. Ioan Botezătorul, cor mixt; Prohodul Domnului, glas V şi VII, cor mixt. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Priveghere, glas I (cu toacă şi clopot), cor bărbătesc. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic; Crezul, glas VIII, cor mixt. Întreaga creaţie religioasă a fost retipărită în Repertoriu coral de Nicu Moldoveanu. Galaţi, Edit. Episcopiei Dunării de Jos, 1998.
     
     MUZICĂ CORALĂ (Colinde, Cântece de stea): Mărire-ntru cele-nalte (1938), colind pentru cor mixt / bărbătesc, versuri populare; La Vitleem, colo-n jos (1958), col ind pentru cor mixt / bărbătesc, versuri populare; Trei Crai de la răsărit, glas I, colind pentru cor mixt; Şi ne lasă gazdă-n casă, colind pentru cor mixt; Pluguşorul, colind pentru cor mixt; O pricină minunată, cântec de stea din Vicleim, prelucrare pentru cor mixt, versuri populare.
     
     MUZICĂ VOCALĂ: Cântece populare din Oltenia (1938), prelucrări pentru voce si pian. Bucureşti, Edit. Eckard, 1939 (Cuprinde: Foaie verde, nucă seacă; Cucule, pasăre blândă; Frăţioare codre, frate; Inimă de putregai; Alei, codrule!; Vezi pe cel cu cojocel; Bâr oiţă, bâr!; Sub poale de codru verde); Du-te, du-te, dorule! (1969), voce şi pian, versuri populare; Dorul (1973), voce şi pian, versuri populare din Oltenia; Cine ţi-o pus nume, lume (1978), voce şi pian, versuri populare din Moldova.
     MUZICOLOGIE, BIZANTINOLOGIE, PEDAGOGIE: Îndrumări metodice în predarea muzicii. Bucureşti, Edit. Liceului Românesc, 1939; Tehnica recitativului liturgic, în: Stud. Teolog., Bucureşti, nr.3-4, 1949; Folclorul religios muzical, în: Stud. Teolog., Bucureşti, nr.7-8, 1949; Cântarea în comun, în: Bis. Ort. Rom., Bucureşti, nr.11-12, 1952; Cincizeci de ani de la moartea lui Gavriil Musicescu, în: Mitr. Olteniei, Craiova, nr.1, 1954; Problema transcrierii şi uniformizării cântărilor psaltice în biserica noastră, în: Stud. Teolog., Bucureşti, nr.3-4, 1956; Combaterea „inovaţiilor” în recitativul liturgic, în: Stud. Teolog., Bucureşti, nr.7-8, 1957.
     
     LUCRĂRI DIDACTICE: Carte de muzică. Solfegii şi cântece pentru clasa I. Bucureşti, Edit. Universul, 1936 (în colaborare cu Grigore Magiari); idem pentru clasa a II-a, clasa a III-a, clasa a IV-a, clasa a V-a, clasa a Vl-a şi clasa a VII; Carte de muzică. Solfegii şi cântece pentru clasa I a liceului comercial de băieţi şi fete. Bucureşti, Edit. Lupta, 1938 (în colaborare cu Grigore Magiari); idem pentru clasa a II-a, clasa a IIIa şi clasa a IV-a; Gramatica muzicii psaltice. Studiu comparativ cu notaţia liniară. Bucureşti, Edit. Instit. Biblic, 1951 (în colaborare cu Grigore Costea şi Ion Croitoru).

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.5, 2002


Muzicieni