Nicolae Missir
- muzicolog, critic muzical -
(n. 27.06.1896 Focşani – m. 22.12.1965 Bucureşti)

     Autodidact în musică. A urmat Facultatea de Drept din Iaşi obţinând licenţa.
     
     Magistrat/ procuror pe lângă Tribunalul şi Parchetul din Bucureşti, documentarist muzical şi cercetător ştiinţific la Institutul de Istoria Artei al Academiei Române din Bucureşti (1951-1965). Pasionat meloman a pătruns în cercurile artistice şi muzicale ale Capitalei, cunoscând amănunţit mişcarea muzicală bucureşteană.
     
     A frecventat cu regularitate Festivalurile muzicale internaţionale de la Bayreuth şi Salzburg (în compania lui Alfred Alessandrescu, Lisette Georgescu, Emanoil Ciomac).
     
     A susţinut conferinţe şi concerte-lecţii la Conservatorul PRO ARTE din Bucureşti (medalion Richard Strauss, Sala Dalles, 12.11.1934).
     
     A cunoscut personal toate marile personalităţi muzicale sosite la Bucureşti, dobândind o frumoasă colecţie de fotografii cu dedicaţii, programe de sală cu autografe, scrisori etc.
     
     A dispus de o memorie fabuloasă, fiind socotit o „enciclopedie vie” a muzicii sec.XX pentru colegii Institutului de Istoria Artei al Academiei Române, contribuţia sa la documentarea monografiei GEORGE ENESCU (în 2 volume, 1964) rămânând esenţială.
     
     A colaborat la rev. MUZICA, STUDII ŞI CERCETĂRI DE ISTORIA ARTEI ş.a.

     MUZICOLOGIE: GEORGE ENESCU ŞI EDUARD CAUDELLA, în: SCIA, Bucureşti, nr.1, 1960; SUR LA TOURNEE DES CONCERTS DE FRANZ LISZT EN 1846-1847 DANS LE BANAT, LA TRANSYLVANIE ET LES PAYS ROUMAINS (în colaborare cu Alfred Hoffman), în: STUDIA MUSICOLOGICA, Budapesta, Tom V, Fasc. 1-4, 1963.
     
     LUCRĂRI DE REDACTARE, BIBLIOGRAFIE: GEORGE ENESCU de Andrei Tudor (Cronologia). Bucureşti, Edit. Muzicală, 1958; Creaţia LUI GEORGE ENESCU, în: GEORGE ENESCU. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1964; BIBLIOGRAFIA GEORGE ENESCU (în colaborare cu Elena Zottoviceanu), în: GEORGE ENESCU, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1964.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.6, 2003

Muzicieni