Ion Badea
- dirijor de fanfară, compozitor şi muzicolog -
(n. 01.07.1925 Leordeni - Argeş)

     Studiile muzicale le-a început la Şc. Militară de Muzică din Bucureşti (1936-1945) cu Ion Moţăţeanu (trombon), Constantin Ionescu (teorie-solfegiu), Marţian Negrea (armonie, contrapunct), George Breazul (istoria muzicii), Ion Totan (dirijat fanfară), obţinând apoi absolvenţa Şc. de Ofiţeri de Muzică din Bucureşti (1956). Devenit şef de muzică militară a urmat cursurile fără frecvenţă la Cons. din Bucureşti (1958 – 1961) cu Victor Giuleanu (teorie – solfegiu), Dan Constantinescu (armonie), Myriam Marbe (contrapunct), Tudor Ciortea (forme muzicale), Vinicius Grefiens (citire de partituri), Carmen Antonescu (pian), Tiberiu Alexandru (folclor), Domnica Dumitraşcu (istoria muzicii), obţinând diplome de absolvenţă la secţiile de muzicologie şi profesori de muzică (1961).
     
     Instrumentist în Fanfara Militară din Timişoara (1945 – 1950), trombonist-colaborator în orch. Op. Rom. din Timişoara (1948 – 1949), şef de muzică militară în Beiuş (1950 – 1951), profesor şi instructor – învăţământ la Şc. Militară de Muzică din Bucureşti (1951 – 1961), dirijor de fanfară şi cadru în Inspectoratul general al Muzicilor Militare (1961 – 1982), locţiitor al inspectorului general al Muzicilor Militare (1974 – 1982). A contribuit la organizarea PUNCTULUI MUZEISTIC AL MUZICILOR MILITARE din Bucureşti (1972). A scris articole şi studii, cronici muzicale şi recenzii în MUZICA, ÎNDRUMĂTORUL CULTURALARTISTIC ÎN ARMATĂ, VIAŢA MILITARĂ, APĂRAREA PATRIEI ş.a. A susţinut emisiuni de radio şi televiziune, conferinţe, concerte-lecţii.
     
     A fost distins cu Ordinul Meritul militar cls. III (1959), II (1965), I (1970).

     MUZICĂ DE FANFARĂ: PE PLAIURI BĂNĂŢENE (1984), suită simfonică; RAPSODIA ARGEŞEANĂ (1985).
     
     ORCHESTRAŢII ŞI TRANSCRIPŢII PENTRU FANFARĂ: MICA SERENADĂ de W.A.Mozart (1983); CONCERTUL PENTRU CLARINET ÎN MI BEMOL de J.V.A. Stamié; CONCERTUL PENTRU CLARINET ÎN SI BEMOL de J.V.A. Stamié; CVARTETUL ÎN RE MINOR de W.A. Mozart.
     
     LUCRĂRI DIDACTICE: METODA PENTRU EUFONIU, Bucureşti, Edit. Militară, 1965 (în colaborare); METODĂ PENTRU TROMBON, Bucureşti, Edit. Militară, 1968 (în colaborare); STUDII PENTRU TROMBON, Bucureşti Edit. Militară, 1984 (în colaborare).
     
     MUZICOLOGIE: ÎN PAS DE DEFILARE. Bucureşti, Edit. Militară, 1996; REPERTORIUL ŞI CREAŢIA MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ PENTRU FANFARĂ. Eseuri şi analize. Bucureşti, Edit. Serviciul Muzicilor Militare, 2002.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; Cosma, Viorel. INTERPREŢI DIN ROMÂNIA. Lexicon. Vol. 1. (A-F). Bucureşti, Edit. Galaxia, 1996; Cosma, Viorel. MARTE ŞI EUTERPE. MUZICĂ ŞI ARMATĂ. ESEURI, STUDII, CRONICI MUZICALE, Bucureşti, Edit. Militară, 1996; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ, Craiova, Edit, Aius, 1997.

     Viorel COSMA, Encilopedia muzicii româneşti, vol.1, A-B, 2005

Muzicieni