Victor Andreiu
- muzicolog, profesor şi folclorist -
(n. 08.04.1909 Vlaicovăţ, Serbia – m. 22.07.1994 Timişoara)

     Studiile muzicale le-a început la Conservatorul municipal din Timişoara (1925-1927) cu Maximilian Costin (vioară) şi Joseph Brandeisz (vioară), şi la Şcoala Normală de Învăţători din Timişoara (absolvită în 1927), continuându-le la Conservatorul Bucureşti (1955-1961), cursuri fără frecvenţă, cu Victor Giuleanu (teorie-solfegiu), Myriam Marbe (contrapunct), Gabriela Deleanu şi Adriana Sachelarie (istoria muzicii), Tiberiu Alexandru şi Emilia Comişel (folclor). A urmat Seminarul Pedagogic la Universitatea din Cernăuţi (1938).
     
     Învăţător şi dirijor de cor în comuna Toracu Mare (1929-1934) şi Sârbova (1934-1947); profesor de muzică la Şcolile din Timişoara (1949-1971); bibliotecar muzical la Filarmonica „Banatul” din Timişoara (1958-1960); profesor de vioară la Liceul de muzică din Timişoara (1968-1971). A întreprins culegeri de folclor în comuna Sârbova, judeţul Timiş şi a fost secretar la Asociaţia Folcloriştilor şi Etnografilor „N. Ursu” din Timişoara. A susţinut conferinţe, prezentări, comunicări ştiinţifice, concerte-lecţii şi emisiuni radiofonice.
     
     A organizat expoziţii muzicale în diverse centre din Banat. A realizat diapozitive cu tematică muzicală (Nicolae Ursu, Iosif Velceanu, Ioachim Perian, Sârbova din totdeauna şi de azi etc.). A publicat articole, cronici, note, medalioane de folclorişti etc. În „Buletinul informativ al Inspectoratului Şcolar” (Timişoara), „Anuarul şcolar Timiş” (Timişoara), „Drapelul roşu” (Timişoara) etc. A coordonat (în colaborare) volumul Evoluţia calităţii vieţii sociale şi culturale în aria Timişului Inferior - Sârbova, Timişoara, 1982.

     MUZICOLOGIE
     
     • Ioachim Perian şi continuatorii cântecului coral timişean-bănăţean, Timişoara, litografia Comitetului Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă Timiş, 1986.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.1, 1989

Muzicieni