Mircea Basarab
- dirijor şi compozitor -
(n. 04.05.1921 Bucureşti – m. 29.05.1995 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a urmat la Cons. din Bucureşti (1940-1947) cu Mihail Jora (armonie, contrapunct, forme muzicale, compoziţie), Ioan D. Chirescu şi George Breazul (teorie-solfegiu), Constantin Brăiloiu (istoria muzicii şi folclor), Ion Ghiga (dirijat orchestră), Vasile Popovici (istoria muzicii). A obţinut licenţa la Academia comercială din Bucureşti (1945).
     
     Asistent (1951-1955), lector (1955-1960) şi conferenţiar (1960-1964) la clasele de orchestră, citire de partituri, orchestraţie şi dirijat de orchestră la Cons. din Bucureşti; dirijor şi director la Ansamblul Sfatului Popular al Capitalei (1953-1954), dirijor permanent (1954-1986) şi director (1964-1969) la Fil. George Enescu din Bucureşti. A susţinut emisiuni de radio şi televiziune. A între¬prins turnee artistice, conducind orchestre simfonice şi filarmonici din ţară şi de peste hotare (Polonia, 1956, 1958, 1959, 1962, 1965, 1967, 1969, 1973; U.R.S.S., 1958, 1960, 1962, 1966, 1967, 1972; Finlanda, 1958, 1961; Iugoslavia, 195S, 1960, 1964, 1966, 1967; R. D. Germană, 1958, 1959, 1961, 1962, 1967, 1969, 1972; Cehoslovacia, 1959, 1960, 1977, 1979; Ungaria, 1959, 1960, 1962, 1970, 1977; Bulgaria, 1960, 1962. 1965, 1973; Franţa, 1961, 1970, 1977; Grecia, 1962, 1966, 1974; Italia, 1963; Austria, 1963, 1964, 1977; Anglia, 1963; Belgia, 1963, 1964, 1970; 1977; Elveţia, 1965, 1977; Olanda, 1966, 1969; Turcia, 1967, 1973, 1974, 1975, 1976; Luxemburg, 1967, 1969, 1970; R. F. Germania, 1968, 1969, 1977; Japonia, 1968; Spania, 1969; Irlanda, 1969; Suedia, 1971; Argentina, 1971, 1973, 1974, 1975). A participat în diverse jurii naţionale şi internaţionale de concurs (George Enescu - Bucureşti, Margueritte Long-Jacques Thibaud - Paris, Cari Fleseh-Londra). A scris articole, studii, cronici muzicale în Muzica, România Literară, Scînteia etc.
     
     A fost distins cu Ordinele Muncii, cls. III (1947) şi cls. II (1960), titlurile de Artist Emerit (1962), Laureat al Premiului de Stat (1962) şi Maestru Emerit al Artei (1964), Ordinele Meritul Cultural cls. II (1966) şi cls. I (1968).

     MUZICĂ SIMFONICĂ
     • Cinci miniaturi pentru orchestră (1946), primă audiţie, Bucureşti, 1947, Orchestra Radio, Constantin Bobescu;
     • Marş simfonic (1946);
     • Preludiu simfonic (1947), primă audiţie, Bucureşti, 1948, Orchestra Radio, Constantin Bobescu;
     • Noapte în sat (1947), primă audiţie, Iaşi, 1950, Filarmonică, „Moldova”, Achim Stoia;
     • Poem liric (1948), primă audiţie, Bucureşti, 14 ianuarie 1951, Filarmonică, Theodor Rogalski;
     • Triptic simfonic (1949), primă audiţie, Braşov, 1950, Filarmonică, Mircea Basarab;
     • Simfonieta (1950), primă audiţie, Braşov, 1952, Filarmonică, Dinu Niculescu;
     • Concert pentru vioară şi orchestră (1952), primă audiţie, Bucureşti, 15 ianuarie 1955, Egizzio Massini, Bucureşti, 1963;
     • Rapsodie pentru orchestră (1954), primă audiţie, Braşov, 1955, Filarmonică, Mircea Basarab;
     • Divertisment pentru orchestră de coarde (1959), primă audiţie, Bucureşti, 1958, Orchestra Radio, Mircea Basarab;
     • Variaţiuni simfonice (1958), primă audiţie, Arad, 1961, Filarmonică, Nicolae Boboc;
     • Intermezzo pentru orchestră (1959), primă audiţie, Bucureşti, 1959, Orchestra Studio-Radio;
     • Concert pentru oboi şi orchestră (1960), primă audiţie, Bucureşti, 4 ianuarie 1964, Filarmonică, Mircea Cristescu.
     
     MUZICĂ DE FILM
     • Veniţi mâine (1952), regia Bob Călinescu, Bucureşti, 1953.
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ
     • Nocturnă şi Scherzo pentru pian (1946);
     • Divertisment pentru baterie, clarinet şi pian (1958).
     
     MUZICĂ VOCALĂ
     • Toamna (1947), voce şi pian, versuri de G. Plop;
     • Elegie (1947), voce şi pian, versuri de G. Plop.
     
     MUZICOLOGIE
     • Instrumentele orchestrei simfonice, Bucureşti, 1948.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.1, 1989

Muzicieni