Gheorghe Bazavan
- compozitor -
(n. 08.10.1916 Bragadiru - Tulcea – m. 06.01.1990)

     Studiile muzicale le-a urmat la Conservatorul Bucureşti (1935-1939), cu Ioan D. Chirescu (teorie-solfegiu), Alfonso Castaldi (armonie, contrapunct), Dimitrie Cuclin (forme muzicale, estetică). Constantin Brăiloiu (istoria muzicii) şi Ştefan Popescu (dirijat cor).
     
     Şeful Bibliotecii Muzicale la Radiodifuziunea Română (1941-1947); dirijor de cor la diferite formaţii de amatori din Zimnicea, Medgidia şi Bucureşti (1947-1962); instructor muzical la Casa Centrală a Creaţiei Populare din Bucureşti (1954-1957), director (1962-1973) şi şeful serviciului muzical (1973-1975) la Casa Regională a Creaţiei Populare din Bucureşti. A fost consilier artistic la Ansamblul Artistic UTC din Bucureşti. A întreprins culegeri de folclor. A făcut parte din jurii naţionale de concursuri corale. A scris articole în „Argeş” (Piteşti), „Informaţia Bucureştiului” etc. A întreprins turnee artistice şi vizite de documentare în Belgia şi Statele Unite. A fost distins cu Premiul Uniunii Compozitorilor (1973 şi 1983).

     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ
     • Din lupta Partidului (1951), poem pentru recitator, cor mixt şi orchestră (pian), versuri de Mihai Beniuc, Dan Deşliu, Ioniţă Silvestru şi Mălina Cajal, Bucureşti, 1962 (pian);
     • 1907 (1958), oratoriu pentru solişti, cor mixt şi orchestră, versuri de Teodor Balş.
     
     MUZICĂ DE FILM
     • Câmpia soarelui (1974).
     
     MUZICĂ CORALĂ
     • Pe Murăş şi pe Târnave (1942), prelucrare de folclor pentru cor bărbătesc, versuri populare. Bucureşti, 1956;
     • Cântec şi joc (1953), suită corală în patru părţi, versuri populare, Bucureşti, 1956;
     • Reşiţa (1955), poem coral, versuri de Dan Deşliu;
     • Coruri, Bucureşti, 1956 (cuprinde: Pe Murăş şi pe Târnave, Vulturaşul, La cules de vii, Vin Mândruţo la portiţă, Suită corală pe teme populare, Doină, Învârtită, Hora mare, Sârba);
     • Patrie liberă (1956), pentru cor mixt, versuri de Teodor Balş, în Sub steagul partidului, Bucureşti, 1961;
     • Căluşul oltenesc (1957), pentru cor mixt, versuri populare, Bucureşti, 1958;
     • La petrecere, (1957), suită în patru părţi, versuri populare Bucureşti, 1957;
     • Din inima satului (1958), pentru cor mixt şi pian (orchestră), versuri de Ion Socol;
     • 16 Februarie (1959), poem pentru cor mixt, versuri de Teodor Balş;
     • Bucurie-n colectivă (1959), pentru cor mixt (sau două voci egale), versuri de Lazăr Stancu, Bucureşti, 1959;
     • Plaiuri dobrogene (1959), suită în patru părţi, versuri de D. Vasilescu-Liman, Constanţa, 1959;
     • Ciutul Dobrogei (1959), suită în cinci părţi, versuri de Ion Petrache, Constanţa, 1959;
     • Lazăr de la Rusca (1960), baladă pentru solişti, cor mixt şi pian, versuri de Dan Deşliu;
     • Patrie, pământ de aur (1960) pentru cor mixt, versuri de Tiberiu Utan Bucureşti, 1960;
     • Balada Bărăganului (1961), suită corală în 3 părţi, versuri de Ion Socol;
     • Partid al păcii şi al frumuseţii (1962), pentru cor mixt, versuri de Teodor Balş;
     • Când zic partid (1963) pentru cor mixt, versuri de Stelian Filip în Porţile de aur, Bucureşti, 1966;
     • Părinte drag, partid iubi (1964), pentru voci egale, versuri de Teodor Balş, în Cântece pentru pionieri şi şcolari, Bucureşti, 1968;
     • Valea Prahovei (1965), poem coral pentru cor mixt;
     • Cântec ţării (1967), pentru cor mixt, versuri de Gheorghe Tomozei, Bucureşti;
     • Partid, izvor al tinereţii (1967), pentru cor mixt, Bucureşti, 1969;
     • Balada Teleormanului (1969), suită corală în 4 părţi pentru cor mixt, versuri populare;
     • Pe valea Neajlovului (1969), suită în 3 părţi pentru cor mixt, versuri populare;
     • Oaste română (1971), pentru cor bărbătesc, versuri de Ion Socol, în Te apăr, te cânt, patria mea!, Bucureşti, 1972;
     • Românie, mândră ţară, pentru cor mixt, versuri de D. Vasilescu-Liman; în Patria mea, frumoasă Românie, Bucureşti, 1972;
     • Vatră de mândri eroi (1972), pentru trei voci egale, versuri de Crişan Constantinescu, în „Muzica” nr. 7, Bucureşti, 1972;
     • Baladă ilfoveană (1973), poem pentru cor mixt, versuri Viorel G. Cozma, Bucureşti, 1973;
     • Cucule cu pene noi (1973), suită corală pe versuri populare, Bucureşti, 1973;
     • Cântul Independenţei (1974), poem pentru cor mixt, versuri de Mihai Negulescu, Bucureşti, 1974;
     • Balada timonierului poem pentru cor bărbătesc, versuri de Ion Aramă;
     • Pe munţii Nehoiului, poem pentru cor mixt, versuri populare;
     • Românie, vatră străbună (1974), pentru cor bărbătesc, versuri de Nicolae Nasta, în Te apăr şi te cânt, patria mea!, Bucureşti, 1974;
     • Plaiuri ilfovene (1974), poem pentru cor mixt, versuri populare din folclorul nou. Bucureşti, 1975;
     • Răzmeriţa, pentru cor mixt, versuri de Teodor Balş, Bucureşti, 1978;
     • Cântece de lume, suită pentru cor mixt, versuri după Anton Pann;
     • Ziua-nflăcărată (1978), pentru cor bărbătesc, versuri de Traian Uba, în Te apăr şi te cânt, patria mea! Bucureşti, 1978;
     • Coruri, Bucureşti, 1978 (cuprinde: Patrie, pământ eliberat - versuri de Mihu Dragomir; Slăvim Partidul Comunist Român - versuri de Virgil Teodorescu; Aici e Marele-nţelept - versuri de Radu Cârneci; Partid al gloriei străbune - versuri de Tiberiu Utan; N-am aflat în grai cuvânt - versuri de Teodor Balş; Cântec ţării - versuri de Gheorghe Tomozei; Pe dealul Plevnei - versuri de Victor Tulbure; Eroica Doftană - versuri de Stelian Filip; Vatră de mândri eroi - versuri de Crişan Constantinescu; Răzmeriţa - versuri de Teodor Balş; Ţara mea, grădină înflorită - versuri de Doina Bădescu; Noi nu uităm - versuri de Victor Tulbure; Vatră românească - versuri de Viorel G. Cozma; Flamurile Republicii - versuri de Ioan Meiţoiu; Ştergar românesc - versuri de Virgil Carianopol; Minerii Jiului, versuri de Traian Iancu; Tineret, hai pe şantiere - versuri de Bogdan Căuş şi Ion Ruş; Bucurie, mândră floare - versuri populare; Limba noastră - versuri de Virgil Carianopol);
     • Triptic din Argeş, pentru voci egale, versuri populare, Piteşti;
     • Triptic dâmboviţean, pentru voci egale, versuri populare;
     • Triptic teleormănean, pentru voci egale, versuri populare;
     • Mesajul lui Bălcescu, pentru cor mixt, versuri de Ioan Meiţoiu;
     • Cântec pentru Marea Unire, pentru cor mixt, versuri de Ioan Meiţoiu;
     • Patria mea, de-a pururi slavă ţie, pentru cor mixt, versuri de Traian Duică, Botoşani;
     • Ţara mea, dulce Românie, pentru cor mixt, versuri de Viorel G. Cozma, Bucureşti;
     • Anii plini de măreţie, pentru cor mixt, versuri de Teodor Balş, Bucureşti;
     • Partidul, pentru cor mixt, versuri de Valeriu Bucuroiu, în Zilele de sărbătoare, Bucureşti, 1979;
     • Pământ străbun, pentru cor bărbătesc, versuri de Nicolae Nasta, Bucureşti;
     • Cântec nou de viaţă bună, pentru cor bărbătesc, versuri populare, Bucureşti;
     • Codrule cu frunză multă, pentru cor mixt, versuri populare, Piteşti;
     • Toamnă aurie, pentru cor mixt, versuri populare, Bucureşti;
     • Tineretul ţării, pentru cor mixt, versuri de Adrian Păunescu, Bucureşti;
     • Burebista (1980), poem pentru cor bărbătesc, versuri de Ioan Meiţoiu, în Te apăr şi te cânt, patria mea!, Bucureşti, 1980;
     • Sentiment de patrie, pentru cor mixt, versuri de Constantin Atomii, în Frumoasă eşti, liberă ţară, Bucureşti, 1980;
     • Foaie verde iasomie, pentru cor mixt, versuri populare, Bucureşti;
     • Buciumul, pentru cor mixt, versuri populare, Bucureşti;
     • Floricica, pentru cor mixt, versuri populare, Bucureşti;
     • Ştergar romanesc, poem pentru cor de femei, versuri de Virgil Carianopol;
     • La malul Dunării bătrâne (1980), pentru cor de bărbaţi, versuri de Viorel G. Cozma;
     • Pe acest iubit pământ (1980), suită pentru cor mixt, versuri de Virgil Carianopol;
     • Fii slăvită patrie română (1980) pentru cor mixt, versuri de Virgil Carianopol;
     • Minerii (1980), pentru cor bărbătesc, versuri de Vlaicu Bârna;
     • Slăvit Partid biruitor (1981), pentru cor mixt şi pian, versuri de Corneliu Şerban;
     • Plutaşul lui Ştefan (1981), pentru cor bărbătesc, versuri de Ion Aramă;
     • Lumina Partidului (1981), pentru cor mixt, versuri de Ioan Meiţoiu;
     • Partidul inima mulţimii (1981), poem pentru cor mixt şi pian, versuri de Nicolae Dragoş;
     • Doina doinelor (1982), pentru cor mixt (cor de copii), versuri de Ion Neagoe;
     • Ştefan cel Mare (1982), pentru cor mixt, versuri de Pavel Pereş;
     • Ce-ţi doresc eu ţie (1982), poem pentru cor mixt (bărbătesc, voci egale), versuri de Mihai Eminescu;
     • Lacul (1982), pentru cor mixt (bărbătesc), versuri de Mihai Eminescu;
     • Povestea codrului (1982), pentru cor mixt, versuri de Mihai Eminescu;
     • Când zic doină, pace zic (1982), pentru cor mixt, versuri de Ion Neagu;
     • Baladă pentru Ştefan cel Mare (1982), pentru cor bărbătesc, versuri de Ioan Meiţoiu, în Te apăr şi te cânt, patria mea, Bucureşti, 1982;
     • Cântăm al patriei drapel (1982), pentru cor bărbătesc, versuri de Constantin Atomii;
     • Un imn e ţara (1982), pentru cor mixt, versuri de Alexandru Andriţoiu, Bucureşti, 1982;
     • Steag biruitor (1983), pentru cor mixt, versuri de Ioan Meiţoiu;
     • Satul meu (1983), pentru voci egale, versuri de Ion Neagu, Bucureşti;
     • În al patriei pridvor (1983), pentru cor mixt, versuri de Ion Neagu, Bucureşti, 1983;
     • Legământ ţării (1983), pentru cor mixt, versuri de Ion Neagu, în Cântece sub tricolor, Bucureşti, 1983;
     • Sărbătoare în August (1984), pentru cor mixt, versuri de Ion Socol;
     • Columna (1984), pentru cor mixt, versuri de Ioan Meiţoiu, Bucureşti, 1984;
     • Partid al vrerii noastre (1984), pentru cor bărbătesc, versuri de Adrian Mierluşcă, în Te apăr şi te cânt, patria mea!, Bucureşti, 1984;
     • Partidul (1984), pentru cor mixt, versuri de Pavel Peres, în Victorii în August, Bucureşti, 1984;
     • Mircea şi Baiazid (1984), poem pentru cor mixt, versuri de Mihai Eminescu;
     • Făt-Frumos din Tei (1984), pentru cor mixt, versuri de Mihai Eminescu;
     • Noaptea (1984), pentru cor bărbătesc, versuri de Mihai Eminescu;
     • Să triumfe pacea (19S5), pentru cor mixt, versuri de Viorel G. Cozma;
     • O nouă Românie (1985), pentru cor mixt, versuri de Octav Sargeţiu;
     • La monumentul eroilor (1985), pentru cor mixt, versuri de Ioan Meiţoiu, Bucureşti, 1985;
     • Petroliştii (1986), pentru cor mixt, versuri de Nicolae Nasta, Bucureşti;
     • Constructorii (1986), pentru cor mixt, versuri de Eugen Nasta, Bucureşti;
     • Mircea cel Mare la Dunăre (1986), pentru cor bărbătesc, versuri de Ioan Meiţoiu;
     • De-a pururi legendari (1986), pentru cor bărbătesc, versuri de Nicolae Dumitru;
     • Sub flamură de purpură (1986), pentru cor mixt, versuri de Viorel G. Cozma, Bucureşti, 1986;
     • Chemare de pace (1986), pentru cor mixt, versuri de Viorel G. Cozma;
     • Cântec de brigadier (19S6), pentru cor mixt, versuri de Ion Neagu, Bucureşti, 1986;
     • Al demnităţii crez (1986), pentru cor mixt, versuri de Viorel G. Cozma, Bucureşti, 1986;
     • Partid lumina vieţii (1986), pentru cor mixt, versuri de Ion Neagu, Bucureşti, 1986;
     • Auzi cum murmură izvorul (1986), pentru cor mixt, versuri de Nicolae Dumitru;
     • Pururea ostaşi îi vom rămâne (1986), pentru cor mixt, versuri de Victor Tulbure.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.1, 1989

Muzicieni