Andras Benko
- muzicolog şi profesor -
(n. 21.01.1923 Feiurdeni - Cluj – m. 09.04.2001)

     Studiile muzicale le-a urmat la Conservatorul din Cluj-Napoca (1946-1950), cu Iuliu Mureşianu (ritmică), Major Ferenc (teorie-solfegiu), Nagy Istvan (dirijat coral), Jodal Gabor (armonie), Max Eisikovits {contrapunct, forme muzicale), Lakatos Istvan (istoria muzicii), Szabo Geza (pian-orgă), Jagamas Janos (folclor), Markos Albert (acustică, orchestraţie), Tulogdy Sarolta (pian).
     Este doctor în muzicologie la Conservatorul din Cluj-Napoca, cu teza BARTOK şi ROMÂNIA (1977).
     
     Dirijor de cor la diverse formaţii de amatori din Cluj-Napoca (1946-1948); secretar la Uniunea corurilor maghiare „BARTOK BEL" din Cluj-Napoca (1948-1949); asistent (1950-1952), lector (1952-1967) şi conferenţiar (1967-1985) la catedra de istoria muzicii la Conservatorul Cuj-Napoca.
     
     A publicat studii, articole, recenzii, note ş.a. în: MUZICA, STUDII DE MUZICOLOGIE, LUCRĂRI DE MUZICOLOGIE (Cluj-Napoca), UTUNK (Cluj-Napoca) MUVELODES, KORUNK (Cluj-Napoca), IGAZSAG (Cluj-Napoca), IGAZ SZO (Tîrgu-Mureş), SAMUS (Dej), ZENETUDOMANYI TANULMANYOK (Budapesta) , REFORMATUS SZEMLE (Cluj-Napoca), A HET ş.a. A publicat articole lexicografice în TLTE NEW GROVE'S DICTIONARY OF MUSIC AND MUSICIANS (Londra, 1980), ROMANIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (Bucureşti, 1982). A susţinut conferinţe, concerte-lecţii, comunicări ştiinţifice, emisiuni radiofonice. A îngrijit volumele ZENETUDOMANYI IRASOK la Edit. Kriterion din Bucureşti (1980, 1983, 1986). A fost distins cu Ordinul Meritul Cultural, cls. III-a (1968) şi cu Medalia comemorativă BARTOK (Budapesta, 1981).

     MUZICOLOGIE - VOLUME: BARTOK BELA ROMANIAI HANGVERSEN YEI (Concertele lui B. Bartok în România), Bucureşti, Edit. Kriterion, 1970, idem rezumat în limba română, Litogr. Cons. Cluj-Napoca, 1976; AZ OROSZ ZENE TORTENETE A XIX. SZAZADBAN (Istoria muzicii ruse în sec. XIX), Tîrgu-Mureş Litogr. Cons. Cluj-Napoca, 1962; AZ EGYETEMES ZENE TORTENETE I. (Istoria muzicii universale), Cluj-Napoca, Litogr. Cons., 1973; A BOLYAIAK ZENEELMELETE (Teoria muzicii la cei doi Bolyai), Bucureşti, Edit. Kriterion, 1975; AZ EGYETEMES ZENE TORTENETE II. A BAROKK ZENE (Istoria muzicii universale. Muzica barocului), Cluj-Napoca, Litogr. Cons., 1980; ZENEI KISLEXIKON (Mic lexicon muzical), Bucureşti, Edit. Kriterion, 1986.
     
     MUZICOLOGIE - STUDII: SZEKELY LASZLO KOTASKONYUE (Culegere de piese muzicale a lui Szekely Laszlo), în : ZENETUDOMANYI TANULMANYOK, Budapesta, nr.6, 1957; HAYDN-BEMUTATO KOLOZSVARON (Premieră Haydn la Cluj), în ZENETUDOMANYI TANULMANYOK, Budapesta, nr. 8, 1960; ROMAN DALLAMOK EGY XVIII. SZAZDI GYUJTEMENYBEN (Melodii româneşti într-o colecţie muzicală din sec. XVIII), în: N YELV-ES IRODALOMTUDOMANYI KOZLEMENYEK, Cluj-Napoca, nr.1, 1962, idem în: MUZICA, Bucureşti, nr.1, 1963, idem în: ZENETUDOMANYI IRASOK, Bucureşti, Edit. Kriterion, 1977. DATE PRIVIND PREZENŢA UNOR INSTRUMENTE ŞI INSTRUMENTIŞTI ÎN VIAŢA ORAŞULUI BISTRIŢA DIN SEC. XVI, în: Lucr. Muzicol., Cluj-Napoca, nr.2, 1966; CONCERTELE VIOLONISTULUI LUDOVIC WIEST ÎN TRANSILVANIA şi BANAT, în: Lucr. Muzicol., Cluj-Napoca, nr.3, 1967; MOTIVUL B-A-C-H ÎN MUZICA SECOLULUI XX, în: Lucr. Muzicol., Cluj-Napoca, nr.4, 1968; BESZTERCEI MUZSIKUS A GYULAFEHERVARI UDVARBAN (Un muzician bistriţean la curtea princiară din Alba Iulia), în KORUNK, Cluj-Napoca, nr.11, 1968; CONTRIBUŢII LA PROBLEMA EVOLUŢIEI MATERIALULUI FONIC, în: Lucr. Muzicol., Bucureşti, nr.5, 1969; VERESS GABOR (1869-1969), în: Reformatus Szemle, Cluj-Napoca, nr.3-4, 1969; IMPORTANŢA UNEI FORMULE RITMICE ELINE ÎN CREAŢIA LUI BEETHOVEN, în: Lucr. Muzicol., Cluj-Napoca, nr.6, 1970; ALMASI SAMUEL KETKOTETES DALGYUJTEMENYE (Colecţia de cîntece în două volume a lui S. Almasi), în: IGAZ SZO, Tîrgu-Mureş nr.1, 1971; „MOTTO-UZ MOZART" ÎN SIMFONIA "JUPITER", în: Lucr. Muzicol., Cluj-Napoca nr.7, 1971; SEPRODI JANOS, A ZENEPEDAGOGUS (J. Seprodi pedagogul muzical), în: Korunk, nr.5, Cluj-Napoca, 1972; KODALY MUVEI ROMANIABAN (Lucrările lui Koday în România), în: MUVELODES, Bucureşti, nr.2, 1972; BARTO FOGADTATASA (Bartok în presa din România), în: KORUNK EVKONYV, Cluj-Napoca, 1974; BARTOK BELA LEVELEI CONSTANTIN BRĂILOIUHOZ (Corespondenţa lui B. Bartok cu C. Brăiloiu), în: BARTOK-DOLGOZATOK, Bucureşti, Edit. Kriterion, 1974; CONCERTELE LUI BARTOK ÎN ROMÂNIA, în: Stud. Muzicol., Bucureşti, nr.14, 1979; UNELE OBSERVAŢII LEGATE DE MELODIA BARTOKIANĂ BAZATĂ PE MUZICA POPULARĂ ROMÂNEASCĂ, în: Lucr. Muzicol., Cluj-Napoca, nr.8-9, 1979; DIN ASPECTELE PRESEI MUZICALE CLUJENE ÎN PERIOADA INTERBELICĂ, în: Lucr. Muzicol., Bucureşti, nr.10-11, 1979; AZ ERDELYI FEJEDELMI UDVAR ZENEI ELETEROL (Despre viaţa muzicală a curţii principatului ardelean), în: Muvelodestorteneti Tanulmanyok, Bucureşti, Edit. Kriterion, 1979; HELYSEGEINKBEN ELHANGZOTT BARTOK-MUVEK (Lucrări bartokiene interpretate în localităţile din ţară), în: Zenetudomanyi irasok, Bucureşti, Edit. Kriterion, 1980; ENEKS ZENE A BETHLEN KOLLEGIUMBAN (Invăţămîntul muzical în Colegiul Bethlen), în: Muvelodestorteneti Tanulmanyok, Bucureşti, Edit. Kriterion, 1980; KAJONI JANOS, A HUMANISTA MUZSIKUS (Ioan Căianu - muzicianul umanist), în: Korunk, Cluj-Napoca, nr.11, 1981; KODALYIANA I-VII, în: UTUNK, Cluj-Napoca, nr.41, 42, 44, 45, 47 şi 49, 1982; ROMÂNIABAN MEGJELENT BARTOK - INTERJUK (Interviurile lui Bartok apărute în România), în: BARTOK-DOLGOZATOK, Bucureşti, Edit. Kriterion, 1982; OBSERVAŢII ASUPRA 1MUI TIP MELODIC, în: SAMUS, Dej; nr.3, 1982; HAT EVTIZED A ZENE SZOLGALATABAN. ADATOK NAGY ISTVAN MUNKASSAGAHOZ (Şase decenii în slujba muzicii. Date privind activitatea lui Nagy Istvan), în: Zenetudomanyi irasok, Bucureşti, Edit. Kriterion, 1983; TIPURI MELODICE ÎN LIEDURILE LUI DIMA, în: Lucr. Mizicol., Cluj-Napoca, nr.1-5, 1984; VAZLATOS ROMANIAI KODALY-PORTRE (Portretul lui Kodaly în presa maghiară din România), în: Utunk Kodalyhoz, Bucureşti, Edit. Kriterion, 1984; UNELE OBSERVAŢII PRIVIND RECITAT-IVU L I NSTRUMENTAL ÎN MUZICA SEC. XX, în: Lucr. Muzicol., Cluj-Napoca, nr.17-19, 1980/1986.
     
     LUCRĂRI DIDACTICE: ENEKGYUJTEMENY... (Colecţie de cîntece pentru cls. I- IV, Bucureşti, Edit. Did. 1969 (în colaborare cu Szab6 Margit Klara şi Peter Lorand).
     
     EDIŢII CRITICE, BIBLIOGRAFII: LAKATOS ISTVAN ZENEI BIBLIOGRAFIAJA (1911-1969) (Bibliografia muzicală a lui Lakatos I.), în: Zenetudomanyi irasok, Bucureşti, Edit. Kriterion 1971; SEPRODI JANOS VALOGATOTT ZENEI IRASAI ES NEPZENEI GYUJTESE (Scrieri muzicologice alese şi culegeri de muzică populară), Bucureşti, Edit. Kriterion, 1974 (în colaborare cu Almasi I. şi Lakatos I.); MADASS SANDOR ENEKESKONYVE (Cartea de cîntece a lui Madass S.), în: Zenetudomanyi irasok, Bucureşti, 1977; LAKATOS ISTVAN ZENEI BIBLIOGRAFIAJA 1970-1979 (Bibliografia muzicală a lui Lakatos I.), în: Zenetudomanyi irasok, Bucureşti, Edit. Kriterion, 1980; George Breazul - Lakatos Istvanhoz intezett levelei, lapjai (Scrisori şi cărţi poştale adresate de G. Breazul lui Lakatos I.), în: Zenetudomanyi irasok, Bucureşti, Edit. Kriterion, 1986.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.1, 1989

Muzicieni