Ştefan Bonea
- muzicolog -
(n. 16.10.1934 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a început la Conservatorul particular „Astra” din Bucureşti (1943-1947) sub îndrumarea lui Nicolae Oancea (teorie-solfegiu), apoi la Şcoala de muzică nr.1 din Bucureşti (1949-1952) cu Victor Iusceanu (teorie-solfegiu), George Grunea (vioară) şi Dan Mizrahi (pian), după care a urmat Conservatorul din Bucureşti (1952-1954) cu Victor Iusceanu (teorie-solfegiu), Ion Dumitrescu (armonie) şi Andrei Tudor (istoria muzicii) şi Conservatorul din Leningrad (1954-1959) cu A. Ostrovski (teorie-solfegiu), M. Druskin (istoria muzicii) şi Alia Elinson (pian), susţinând examenul de stat la Leningrad în 1959.
     
     Secretar muzical la Opera Română din Bucureşti (1959-1963), asistent la clasa de teoria muzicii din Institutul pedagogic din Bucureşti (1960-1964) şi la Conservatorul din Bucureşti (1962-1964); referent (1966-1980) şi secretar muzical la Casa de discuri „Electrecord” (din 1980).
     
     A publicat studii şi articole, recenzii şi cronici de discuri în „Muzica”, „Luceafărul”, „Sovietskaia kultura” (Moscova) şi „Muzikalnie Kadrî” (Moscova).
     
     A susţinut emisiuni radiofonice.
     
     A redactat prezentări pentru mape de discuri.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.1, 1989

Muzicieni