Teodot Bordeianu
- compozitor şi profesor -
(n. 01.03.1904 Dăncăuţi-Hotin, Ucraina – m. 1999)

     Studiile muzicale le-a urmat la Şcoala de muzică din Chişinău (1926-1930) cu A. Hargel, V. Atanasiu şi Ion Curbet şi la Conservatorul „Unirea” din Chişinău (1930-1934), cu Grigore Gâdei (teorie-solfegiu), Mihail Berezovschi (armonie-contrapunct), A. Iaţenkovski (compoziţie, orchestraţie), Mihail Bârcă (folclor, dirijat cor) şi V. Poroseci (pian, istoria muzicii).
     
     Profesor de muzică la Şcoala profesională din Chişinău (1935-1940) şi la Şcoala profesională din Timişoara (1941-1950), dirijor de cor la Fabrica Industria română de piele (1941-1950), profesor de muzică la Liceul „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti (1951-1965). A susţinut conferinţe, concerte-lecţii şi comunicări la cercul profesorilor de muzică din Bucureşti, universităţile populare de muzică.

     MUZICĂ DE TEATRU
     
     • Ecoul pădurii (1979), operă pentru copii în trei acte şi 6 tablouri, libretul de Alec Duma şi Dumitru Vasilescu-Liman primă audiţie, Bucureşti, 22 mai 1983, Orchestra Liceului „George Enescu”, Nicolae Racu (Uvertura).
     
     
     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ
     
     • În glorie te-nalţi, frumoasă Românie (1978), cantată pentru solişti, cor mixt, cor de femei, cor de copii, orchestră de coarde şi formaţie de viode, versuri de Victor Tulbure, Victor Eftimiu, Ion Bănuţă, Radu Boureanu, George Lesnea şi Emilia Căldăraru, primă audiţie, Bucureşti, 23 octombrie 1979, Corul „Melos”, Corul Liceului „I. Creangă” şi Orchestra Corpului didactic, Constantin Popescu.
     
     
     MUZICĂ CORALĂ
     
     • Vrăbiuţa (1956), cor pentru voci egale, versuri de Siminel Gheorghiu, Bucureşti, 1957;
     
     • Cântec de leagăn (1957), cor pentru voci egale, versuri de Teodot Bordeianu, Bucureşti, 1958;
     
     • Melc, melc, codobelc (1957), cor pentru voci egale, versuri de Alexandru Calistrat, Bucureşti, 1958; idem, Moscova, Muzghiz, 1960.
     
     • Dimineaţa patriei. Cântece şi coruri pentru copii de toate vârstele, Bucureşti, Societatea Profesorilor de muzică şi desen, 1973 (cuprinde: Puiul de raţă, Trec ostaşii lui Pitic, Păpuşa mea, Fluturaş, Greieraşul, De ziua mamei, Toba, Micul mecanic, Pluta, Licuriciul, Cloşca cu puişorii, Barza, Florile, Cartea mea, Dimineaţa patriei, Vrăbiuţa, Cântec de primăvară, Gornistul, Ecoul, Ţării mele, Rândunelele, Limba noastră, Cântec pentru flamura ţării, Ploaia, Melc, melc, codobelc, Ţară plină de lumină, Cărăbuşul de aramă, Cântec de leagăn, Doină, Suită de cântece);
     
     • Măreaţă zi de august (1975), cor pentru voci egale, versuri de Ion Brad;
     
     • Vom creşte mari sub steagurile tale (1977), cor pentru voci egale, versuri de Victor Tulbure;
     
     • Dragoste de patrie (1977), cor pentru voci egale, versuri de Nicolae Tăutu;
     
     • Cucuşor (1977), cor pentru voci egale, versuri populare;
     
     • Sună goarna (1980), cor pentru voci egale, versuri de Alee Duma şi Teodor Bordeianu în „Cântece şi coruri pentru copii”, vol. IV, Bucureşti, 1983.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.1, 1989

Muzicieni