Enea Borza
- muzicolog şi profesor -
(n. 16.01.1926 Cluj)

     Studiile muzicale le-a urmat la Conservatorul Cluj-Napoca (la Timişoara - 1941-1945, şi la Cluj Napoca - 1945-1948) cu George Ciolac (pian), Traian Vulpescu (teorie-solfegiu), Sabin Drăgoi, Mihai Andreescu-Scheletti şi Sigismund Toduţă (armonie), George Simonis şi Lucian Surlaşiu (istoria muzicii), Ion Delu (teoria instrumentelor) şi Eugen Lazăr (muzică de cameră). A urmat Universitatea din Cluj-Napoca, fiind licenţiat în drept (1948) şi în filologie (1949).
     
     Profesor la Şcoala elementară din comuna Hida, judeţul Sălaj (1949-1950), bibliotecar la Institutul de Artă Cluj Napoca (1950), profesor de pian la Şcoala de Muzică din Cluj Napoca (1950), asistent (1951-1959), lector (1959-1969) şi conferenţiar (din 1969) la catedra de pian la Conservatorul don Cluj Napoca, lector de istoria muzicii (1961-1965) şi şef al catedrei de pian (1966-1968) la Institutul Pedagogic din Târgu Mureş. Director al cursului de cultură muzicală la Universitatea Cultural-Ştiinţifică din Cluj Napoca (din 1962).
     
     A susţinut conferinţe, concerte-lecţii, emisiuni radiofonice, comunicări ştiinţifice. A publicat studii, articole, recenzii, cronici, în „Muzica”, „Studii de muzicologie”, „Lucrări de muzicologie”, „Scrieri muzicologice”, „Steaua”, „Tribuna” (Cluj Napoca), „Familia” (Oradea), „Transilvania” (Sibiu), „Cronica” (Iaşi), „Orizont” (Timişoara), „Unirea” (Alba Iulia), „Ecoul” (Bistriţa), „Steaua roşie” (Tg. Mureş), „Drumul socialismului” (Deva), „Făclia” (Cluj Napoca), „Drapelul roşu” (Timişoara), „Tribuna Sibiului” etc.

     MUZICOLOGIE
     • Literatura virginalului din Anglia în epoca Renaşterii, în „Lucrări de muzicologie” nr. 1, Cluj Napoca, 1965;
     • Contribuţia lui Iacob Mureşianu la începuturile culturii pianistice romaneşti, în „Lucrări de muzicologie” nr. 2, Cluj Napoca, 1966;
     • Concertele baritonului Traian Mureşianu la sfârşitul secolului al XIX-lea, în „Lucrări de muzicologie” nr. 3, Cluj Napoca, 1967;
     • Nicolae Bretan, în „Muzica” nr. 11, Bucureşti, 1969;
     • Compoziţiile pentru pian ale lui Guilelm Şorban, în „Lucrări de muzicologie” nr. 7, Cluj Napoca, 1971;
     • Compoziţiile pentru pian ale lui Mihail Burada, în „Scrieri muzicologice” nr. 1, Iaşi, 1973;
     • Ilie I. Sibianu - profesor, pianist şi compozitor, în „Scrieri muzicologice” nr. 2, Iaşi, 1976;
     • Ecouri ale războiului de independenţă în viaţa muzicală, în Independenţa României, Bucureşti, 1977;
     • Războiul pentru Independenţa în creaţia muzicală românească, în „Studii şi documente arhivistice” nr. 2, Cluj Napoca, 1977;
     • Despre creaţia pianistică a lui Ciprian Porumbescu, în „Anuarul Muzeului Judeţean” nr. 5, Suceava, 1978;
     • Creaţia pianistică a lui Eduard Caudella, în „Lucrări de muzicologie” nr. 8-9, Cluj Napoca, 1979;
     • Primul deceniu de activitate a catedrei de pian de la Conservatorul de muzică şi artă dramatică din Cluj (1919-1929), în „Lucrări de muzicologie” nr. 10-11, Cluj Napoca, 1979;
     • Creaţia pentru pian a lui Sabin V. Drăgoi, în „Lucrări de muzicologie” nr. 12-13, Cluj Napoca, 1979;
     • 100 de ani de la naşterea compozitorului Augustin Bena, în Apulum, volumul XIX, Alba Iulia, 1981;
     • Timotei Popovici - autor al unui „Dicţionar de muzică” (Sibiu, 1905), în „Transilvania” nr. 9, Sibiu, 1981;
     • George Enescu's Humanism, în Enesciana II-III, Bucureşti, 1981;
     • Compozitorul transilvănean Augustin Bena, Braşovul literar şi artistic, I-II, Braşov, 1982;
     • Idealuri şi împliniri ale muzicienilor transilvăneni din epoca lui Ciprian Porumbescu, în „Muzica” nr. 7, Bucureşti, 1983;
     • Sabin V. Drăgoi, în „Studii de muzicologie”, volumul XVIII, Bucureşti, 1983;
     • Profesorul de vioară Romulus Cionca, în „Lucrări de muzicologie” nr. 15, Cluj Napoca, 1984.
     
     LUCRĂRI DIDACTICE
     • Repertoriu pianistic (în colaborare cu Ecaterina Herţeg)
     • Caiet 1: Studii,
     • Caiet 2: Exerciţii tehnice;
     • Caiet 3: Forme preclasice;
     • Caiet 4: Forme clasice;
     • Caiet 5: Piese romantice;
     • Caiet 6: Piese contemporane din România;
     • Caiet 7: Acompaniament. Bucureşti, 1963;
     • Limba engleză pentru învăţământul superior de artă (în colaborare cu Gavril Gabor şi Rozalia Izsak), Bucureşti, 1966.
     
     EDIŢII CRITICE
     • Iacob Mureşianu: Album de piese pentru pian, Bucureşti, 1975;
     • Mihail Burada: Album de piese pentru pian, Cluj Napoca, Conservatorul „G. Dima”, 1978;
     • Piese pentru pian inspirate din Războiul Independenţei României, Cluj Napoca, Conservatorul „G. Dima”, 1978;
     • Ciprian Porumbescu: Piese pentru vioară şi pian (transcripţii), Liceul de artă, Cluj Napoca, 1983;
     • Ciprian Porumbescu: Piese pentru vioară şi pian - inedite, Cluj Napoca, Conservatorul „G. Dima”, 1983;
     • Ciprian Porumbescu: Piese pentru pian - inedite, Cluj Napoca, Conservatorul „G. Dima”, 1983;
     • Augustin Bena: Romanţe, Cluj Napoca, 1983;
     • Augustin Bena: Album de piese pentru pian. Cluj Napoca, Conservatorul „G. Dima”, 1983;
     • Augustin Bena: Transcripţii pentru pian din alţi compozitori, Cluj Napoca, 1983;
     • Augustin Bena: Piese instrumentale, Cluj Napoca, Conservatorul „G. Dima”, 1983;
     • Ioan R. Nicola: Piese pentru pian, Cluj Napoca, Conservatorul „G. Dima”, 1983;
     • Ioan R. Nicola: Piese instrumentale, Cluj Napoca, Conservatorul „G. Dima”, 1983;
     • Ioan R. Nicola: Cântece pentru voce şi pian, Cluj Napoca, Conservatorul „G. Dima”, 1983;
     • Karel Kolar: Album de piese pentru vioară şi pian, Cluj Napoca, Conservatorul „G. Dima”, 1983.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.1, 1989

Muzicieni