Petre Brâncuşi
- muzicolog, profesor şi compozitor -
(n. 01.06.1928 Brădiceni - Gorj – m. 25.02.1995 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a urmat la Conservatorul de muzică „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti (1950-1955), cu George Breazul, Victor Iusceanu şi Dragoş Alexandrescu (teorie-solfegiu), Ion Dumitrescu (armonie), Gheorghe Dumitrescu (aranjamente corale), Nicolae Buicliu (contrapunct), George Breazul, Constantin Bugeanu şi Andrei Tudor (istoria muzicii universale şi româneşti), Tudor Ciortea (forme muzicale), Sabin Drăgoi şi Emilia Comişel (folclor), Dumitru D. Botez şi Ion Vicol (dirijat cor), Vinicius Grefiens (citire de partituri), Ion Ghiga şi Mircea Basarab (orchestraţie), Silvia Căpăţână şi Ovidiu Drâmba (pian), Ion Şerfezi (metodica predării muzicii) şi Alexandru Trifu (pedagogie şi psihologie). A obţinut doctoratul în muzicologie la Conservatorul „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca (1974) cu teza Semnificaţii actuale ale operei lui George Breazul.
     
     Redactor muzical la revistele „Contemporanul” din Bucureşti (1950-1954), „Cultura poporului” şi „Îndrumătorul cultural” din Bucureşti (1955-1956); referent de specialitate la Casa Centrală a Creaţiei Populare (1954-1955); redactor la Editura Didactică şi Pedagogică din Bucureşti (1956-1959); preparator (1959-1960), asistent (1960-1962), lector (1962-1970), conferenţiar (1970-1976) şi profesor (din 1976) la catedra de istoria muzicii, rector (1972-1982) la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti; director la Editura Muzicală din Bucureşti (1959-1962); director la Direcţia muzicală a Radioteleviziunii Române (1968-1972); preşedinte al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (1977-1982); director la Opera Română din Bucureşti (din 1982). Membru al Comitetului de conducere al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (din 1968), deputat în Marea Adunare Naţională (1975-1980), membru corespondent al Academiei „Tiberina” din Roma (1983), membru al Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste din România, membru al Senatului Conservatorului de Muzică „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti (din 1972), membru al Comitetului Permanent al Asociaţiei Internaţionale a Teatrelor Lirice (din 1987).
     
     A publicat studii, articole, cronici muzicale şi recenzii în „Muzica”, „Studii de muzicologie”, „Contemporanul”, „Era socialistă”, „Scânteia”, „Munca”, „Luomanya” (Bucureşti), „Neuer Weg” (Bucureşti), „Muzikalen Jivot” (Sofia), „Cultura poporului”, „Îndrumătorul cultural” (Bucureşti) etc. A susţinut conferinţe, concerte-lecţii, referate, comunicări ştiinţifice, emisiuni radiofonice şi de televiziune. A colaborat la Dicţionarul enciclopedic român, volumele I-IV, Bucureşti, 1962-1966. A făcut parte din jurii naţionale de creaţie şi interpretare, a prezidat concursuri muzicale în Capitală şi în diverse centre culturale din ţară. A participat la diverse manifestări artistice, reuniuni şi congrese de peste hotare (Polonia, Iugoslavia, URSS, Franţa, Italia, R.D. Germană, R.F. Germania, Bulgaria etc.). A fost distins cu Ordinul Muncii, clasa III (1964), premiul Academiei Române (1965), premiile Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor (1969, 1973, 1976 şi 1978), Ordinul „Meritul cultural”, clasa II (1974), Ordinul 󈯏 august”, clasa III (1979), Premiul I la Festivalul naţional „Cântarea României” (1973).

     MUZICOLOGIE
     • Muzica în România după 23 august 1944, Bucureşti, 1964 (în colaborare cu Nicolae Călinoiu); idem 1965 (ediţia II); coautor la monografia Conservatorul „Ciprian Porumbescu” - Bucureşti, 1864-1964, 1964.
     • Curs de istoria muzicii româneşti. Principii fundamentale, vol. I, Bucureşti, litografia Conservatorului de muzică „Ciprian Porumbescu”, 1968 (în colaborare cu Octavian L. Cosma); idem vol. II, 1969 (în colaborare cu Octavian L. Cosma şi Grigore Constantinescu);
     • Istoria muzicii româneşti. Compendiu, Bucureşti, 1969;
     • Muzica în România socialistă, Bucureşti, 1973 (în colaborare cu Nicolae Călinoiu);
     • Semnificaţii actuale ale operei lui George Breazul, Bucureşti, litografia Conservatorului de muzică „Ciprian Porumbescu”, 1974;
     • George Breazul şi istoria nescrisă a muzicii româneşti, Bucureşti, 1976;
     • Muzica românească şi marile ei primeniri, Bucureşti, 1978 (vol. I), 1980 (vol. II).
     
     MUZICOLOGIE - STUDII ŞI ARTICOLE
     • Argumente pentru o istorie a muzicii româneşti, în „Contemporanul”, 3 iulie 1959;
     • Radioul şi educaţia muzicală a maselor, în „Contemporanul”, 4 septembrie 1959;
     • Critica şi noile lucrări muzicale, în „Contemporanul”, 11 septembrie 1959;
     • Muzicologia noastră şi moştenirea clasică, în „Contemporanul”, 25 septembrie 1959;
     • Premiera operei „Răscoala”, în „Contemporanul”, 11 decembrie 1959;
     • Melodia, element principal al muzicii, în „Muzica” nr. 2, Bucureşti, 1960;
     • Adevărata sursă de înnoire a muzicii noastre, în „Muzica” nr. 5, Bucureşti, 1961;
     • Opera „Fata cu garoafe” de Gheorghe Dumitrescu, în „Muzica”, nr. 7, 1961;
     • Însemnări pe marginea lucrării „Bazele esteticii”, în „Muzica”, Bucureşti, nr. 4, aprilie, 1962 şi nr. 10, octombrie, 1962;
     • Formă şi conţinut în artă, în „Muzica” nr. 1, Bucureşti, 1963;
     • La Radiodifusion et la dissemination de la culture musicale, în „Revue de l'Organisation Internationale de Radiodifusion et Television” (OIRT) nr. 2, Praga, 1969;
     • Muzica românească de azi - sinteze şi perspective, în „Studii de muzicologie” nr. 5, Bucureşti, 1969;
     • Sentimentul patriotic în „Muzica”, românească, în „Contemporanul”, 29 decembrie 1972;
     • Ion Dumitrescu la 60 ani. Artistul şi omul, în „Contemporanul”, 22 iunie 1973;
     • Critica muzicală şi conştiinţa existenţei sale, în „Muzica” nr. 7, Bucureşti, 1974;
     • L'Oeuvre de George Breazul et ses significations actuelles, în „Muzica” nr. 5, Bucureşti, 1975;
     • Cântecele Independenţei - ieri şi azi, în „Muzica” nr. 5, Bucureşti, 1977;
     • Dimitrie Cuclin, în „Muzica” nr. 4, Bucureşti, 1978;
     • Le caractere fonctionnel du folklore, în „Muzica” nr. 9-10, Bucureşti, 1978;
     • Ioan D. Chirescu, în „Muzica” nr. 5, Bucureşti, 1980;
     • 100 Godini ot rozdenieto na George Enescu (Centenarul naşterii lui George Enescu), în „Muzikalen Jivot” nr. 20, Sofia, 9 octombrie 1981;
     • Ion Dumitrescu - 70, în „Săptămâna culturală a Capitalei”, 27 mai 1983;
     • (Opera) Centenar, în „Muzica” nr. 2, Bucureşti, 1986; idem, în „Scena lirică” (caiet program editat de Opera Română) nr. 6, Bucureşti, 1987.
     
     LUCRĂRI DIDACTICE
     • Noţiuni elementare de teorie a muzicii, Bucureşti, 1958 (în colaborare cu Ludovic Paceag), 1960 (ediţia II); idem 1961 (ediţia III), 1964 (ediţia IV);
     • Muzica - manual pentru clasa a VII-a, Bucureşti, 1960 (în colaborare cu Nicolae Popescu), reeditată anual între 1961-1981.
     
     MUZICĂ CORALĂ
     • Primăvara omenirii (1958), cântec pentru voci egale, în Te iubim, te cântăm, tinereţe, Bucureşti, 1969;
     • Cântecel de viaţă nouă (1981), cântec pentru voci egale, versuri de Nicolae Coman;
     • Ctitori unui ev aprins (1981), cântec pentru voci egale cu acompaniament de pian, versuri de Nicolae Coman, în Partidul, Ceauşescu, România, Bucureşti, 1982 şi Cântece pentru tineret, Bucureşti, 1982;
     • Cântec nou de primăvară (1982), pentru voci egale, cu acompaniament de pian, versuri de Nicolae Coman;
     • Izvorul soarelui (1982), pentru solo bariton, cor mixt şi acompaniament de pian, versuri de Ioan Meiţoiu;
     • Ram sub soare (1982), cor mixt, versuri de Liviu Ionescu;
     • Sună trompeta (1982), cântec pentru voci egale, versuri de Teodor Bratu, Bucureşti, 1983;
     • La izvorul visului (1982), cor mixt, versuri de Felicia Donceanu;
     • Mă duc, maică, de la tine (1984), cor mixt, versuri populare;
     • Un anotimp de bucurii (1984), cântec pentru voci egale, cu acompaniament de pian, versuri de Teodor Bratu;
     • Liberă şi demnă (1985), cor mixt, versuri de Liviu Ionescu;
     • Falnic zbor (1985), cor mixt cu acompaniament de pian, versuri de Liviu Ionescu;
     • Statornicie (1986), cor bărbătesc cu acompaniament de pian, versuri Nicuşor Constantinescu;
     • Clopoţei de primăvară (1987), cântec pentru voci egale, versuri de D.D. Stancu;
     • Anii de mari împliniri (1987), cor mixt, versuri de Nicuşor Constantinescu;
     • Te slăvim de-a pururi glie (1987), cor pentru voci de femei cu acompaniament de pian, versuri de Jean Gheliuc.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.1, 1989

Muzicieni