Ioan Brie
- compozitor şi profesor -
(n. 23.10.1919 Dol - Sălaj – m. 11.06.2010)

     Studiile muzicale le-a urmat la Academia Teologică din Cluj Napoca (1940-1944), obţinând licenţa în teologie (1944), şi apoi Conservatorul Maghiar din Cluj Napoca (1943-1945) şi Conservatorul din Cluj Napoca (1945-1947) cu Sigismund Toduţă (compoziţie), Traian Vulpescu (teorie-solfegiu), Mihail Andreescu-Skeletty (armonie şi contrapunct), Liviu Halip (canto), Leontin Anca (pian) şi Lucian Surlaşiu (dirijat coral). Paralel a urmat Seminarul Pedagogic din Cluj (1945-1947).
     
     Profesor de muzică la Liceul Ortodox Român din Cluj (1944-1945), profesor de muzică bisericească şi tipic şi director la Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti din Cluj (1945-1949), dirijor la Corul Catedralei din Cluj Napoca (1945-1986); asistent onorific la catedra de folclor la Institutul de Artă din Cluj (1949-1950), conferenţiar la catedra de muzică bisericească şi tipic la Institutul Teologic din Cluj (1950-1952), profesor de muzică bisericească şi liniară (1952-1985) şi director (1971-1980) la Seminarul Teologic din Cluj Napoca. A fondat şi a condus coruri la Câmpia Turzii, Gherla şi Chinteni. A întreprins culegeri de folclor în Transilvania. A ţinut conferinţe, prelegeri, comunicări ştiinţifice. A publicat studii şi articole în „Îndrumătorul bisericesc” (Cluj Napoca). A publicat şi a îngrijit lucrări de Gavriil Musicescu, Dimitrie Cunţan, Gh. Cucu, A. Sequens, Alex. Podoleanu, A. Bena, N. Lungu etc.

     MUZICĂ CORALĂ
     
     • Cântări la cununie - Cântări funebre, pentru trei voci egale, Cluj Napoca, 1977;
     
     • Cântările Sf. Liturghii şi alte cântări religioase, pentru trei voci egale, Cluj Napoca, 1980.
     
     
     CULEGERI DE FOLCLOR
     
     • Culegere de colinde, pentru cor mixt, Cluj Napoca, 1972;
     
     • Colinde populare din Transilvania, pentru cor mixt, Cluj Napoca, 1979;
     
     • 73 de colinde, pentru trei voci egale, Cluj Napoca, 1980 (ediţia I), 1983 (ediţia II);
     
     • 85 Colinde populare, din toate regiunile ţării pe o singură voce, Cluj Napoca, 1986.
     
     
     ANTOLOGII DE CÂNTECE, EDIŢII CRITICE
     
     • Culegere de coruri patriotice şi populare, pentru trei voci egale, Cluj Napoca, 1975 (ediţia I), 1976 (ediţia II) (cuprinde: Hora Unirii, Graiul neamului, Cea din urmă noapte a lui Mihai Viteazul, Mama lui Ştefan cel Mare, Marş de 1 Mai, La fântână, De-ar fi mândra-n deal la cruce, Numai una, Omul când îi necăjit - ediţia I; idem toate cântecele, iar în plus: Ana Lugojana, Trompetele răsună, ediţia II).

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.1, 1989

Muzicieni