Mihai Bruchenthal
- compozitor, folclorist, dirijor şi profesor -
(n. 15.01.1908 Derna - Bihor – m. 19.01.1989 Oradea)

     Studiile muzicale le-a început la Şcoala Teologică din Oradea (1928-1931), continuându-le la Conservatorul din Cluj-Napoca (1931-1935), cu Traian Vulpescu (teorie-solfegiu, folclor), Mihail Andreescu-Skeletti (armonie), Marţian Negrea (contrapunct), George Simonis (istoria muzicii) şi Augustin Bena (cor şi dirijat coral). A obţinut diploma de examen de şei de muzică militară (1938).
     
     Profesor de muzică la Liceul „Samuil Vulcan” din Beiuş şi Liceul Pedagogic de Educatoare din Beiuş (1935-1973); dirijor al corului „Lyra” din Beiuş (1935-1980).
     
     A susţinut concerte, prelegeri, conferinţe, concerte-lecţii.
     
     A întreprins culegeri de folclor. A publicat studii, articole, cronici, recenzii etc. În „Vestitorul” (Oradea), „Crişana” (Oradea) „Izvoraşul” (sat Bistriţa, comuna Hinova, judeţul Mehedinţi), „România nouă” (Cluj Napoca), „Glasul Bihorului” (Oradea), „Beiuşul”, „Familia” (Oradea) etc.
     
     A fost distins cu Ordinul „Meritul cultural”, clasa IV (1969).

     MUZICĂ DE TEATRU
     
     • Vicleimul, operă în două acte şi un tablou, libretul de Mihai Bruchenthal după piesa lui Victor Ion Popa şi după jocul popular Irozii de Ion Damian.
     
     
     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ
     
     • Inocenţiu Micu-Klein, poem coral pentru solişti, cor mixt şi orchestră, versuri de Ion Gârleanu;
     
     • Îndemn, cantată pentru cvartet vocal feminin şi orchestră, versuri de Vasile Bucur;
     
     • Christos s-a născut, oratoriu în două părţi cu preludiu, texte populare, melodii din colecţia de Colinde, întocmită de George Breazul.
     
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ
     
     • Uvertura românească nr. 1, în stil clasic;
     
     • În satul meu, rapsodie românească pentru orchestră;
     
     • Simfonia I-a în stil clasic în La major;
     
     • Uvertura românească nr. 2;
     
     • Privelişti bihorene, fantezie simfonică;
     
     • Simfonia a II-a în Re major;
     
     • Privelişti maramureşene;
     
     • Prin munţii Apuseni, rondo simfonic în 8 părţi;
     
     • Bucuria amintirilor, suită de balet în 6 părţi;
     
     • Portrete muzicale;
     
     • Variaţiuni pe o temă de sârbă, pentru orchestră de cameră;
     
     • Două portrete, pentru orchestră simfonică.
     
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ
     
     • Suită bihoreana, pentru cvartet de coarde;
     
     • Colindă, pentru cvartet de coarde;
     
     • Fantezie greacă, pentru cvartet de coarde;
     
     • Divertisment bihorean, pentru trio de coarde;
     
     • Reverie pentru vioară şi pian;
     
     • Elegie pentru vioară şi pian;
     
     • Două dansuri din Bihor, pentru vioară şi pian;
     
     • Amintiri, pentru, vioară şi pian.
     
     
     MUZICĂ CORALĂ
     
     • Crăişorul Horea, poem pentru, cor mixt cu solo de tenor, versuri populare;
     
     • Miniaturi corale, pentru cor mixt, versuri populare;
     
     • Mândra Liţa, madrigal în trei părţi pentru cor mixt, versuri populare din colecţia lui Vasile Alecsandri;
     
     • Ilenuţo, spic de grâu, pentru cor mixt şi solişti, versuri de A. Brighici;
     
     • Poemul deşteptării, pentru cor mixt şi solişti, versuri extrase din diverse cântece patriotice;
     
     • De-a pururea de strajă, pentru cor mixt, versuri de Ion Georgescu;
     
     • Patria mea dragă, pentru cor mixt, versuri de Emil Papp;
     
     • Fata bihoreană, madrigal pe teme populare, pentru cor mixt şi solo, versuri populare, în Cântece şi coruri, Oradea, Casa Regională a Creaţiei Populare;
     
     • Omagiu eroilor, pentru cor mixt, versuri de Emil Papp;
     
     • Plecarea miresei, pentru cor mixt, versuri populare, în Cântece din toată ţara, Oradea, Casa Regională a Creaţiei Populare;
     
     • Ţara mea, pentru cor mixt, versuri de Ioan Meiţoiu;
     
     • Scherzo bihorean, suită de cântece populare din Bihor, pentru cor mixt şi solişti, versuri populare;
     
     • Concert de Crăciun, pentru cor mixt;
     
     • Pastel de iarnă, pentru trei voci egale, versuri de George Coşbuc;
     
     • Mândră-i azi, Crişana mea, prelucrare de folclor în formă de rondo, pentru cor mixt, versuri populare, în Prelucrări corale de folclor din Bihor, Oradea, Casa Regională a Creaţiei Populare;
     
     • Concert la Buna-Vestire, pentru cor mixt;
     
     • Ecoul pădurilor, pentru cor mixt, versuri populare, Oradea, Casa Regională a Creaţiei Populare;
     
     • Miniaturi corale nr. 2, pentru cor mixt, versuri populare;
     
     • Soldatul Ion Grămadă, poem pentru cor bărbătesc, versuri de Nicolae Tăutu;
     
     • Cântec de leagăn, pentru cor mixt cu solo de soprană, versuri de Constantin Nenciulescu;
     
     • Ecoul codrilor, pentru cor mixt, versuri populare;
     
     • Concert de Rusalii, pentru cor mixt;
     
     • Cucule, pasăre mică, pentru cor mixt cu solo, versuri populare;
     
     • Concert pentru triplu cor, pentru solişti, coruri bărbăteşti, mixt şi de copii, texte din psalmii vechi comunicate de bizantinologul Ioan D. Petrescu;
     
     • Imn închinat Liceului Samuil Vulcan, pentru voci egale, în „Pagini de ucenicie” nr. 1, Beiuş, 1968;
     
     • Bade-al meu e tractorist, pentru cor mixt, versuri populare, în Prelucrări corale de foclor din Bihor, Oradea, Casa Regională a Creaţiei Populare;
     
     • Drapelul, pentru voci egale, versuri de Nicolae Labiş;
     
     • Peste ţara românească, pentru cor mixt, versuri de Nicolae Tăutu;
     
     • Fata de pe Valea Crişului, pentru cor mixt, versuri populare;
     
     • Leanca Bihoreancă, prelucrare de folclor pentru cor mixt, versuri populare;
     
     • E frumos la mândra-n casă, prelucrare de folclor pentru cor mixt, versuri populare;
     
     • Hora crişenilor, pentru cor mixt, versuri populare;
     
     • Fluieraş să cânţi cu foc, pentru cor mixt, solo voce şi acompaniament de flaut (oboi), versuri populare;
     
     • Jurământul moţului, prelucrare de folclor pentru cor mixt şi solo de tenor, versuri populare;
     
     • Variaţiuni corale, pentru cor mixt, versuri populare;
     
     • Nu-i frumos cine se ţine, pentru trei voci egale, versuri populare;
     
     • Colindătorii, suită pentru voci egale (cor mixt), versuri de George Coşbuc;
     
     • Sonetul învierii, pentru voci egale (cor mixt), versuri de Vasile Bucur.
     
     
     MUZICĂ VOCALĂ
     
     • Peste vârfuri, pentru cor şi pian, versuri de Mihai Eminescu;
     
     • Iubind în taină, pentru voce şi pian, versuri de Mihai Eminescu;
     
     • Stai şi-asculţi sub ramuri, pentru voce şi pian, versuri de St. O. Iosif;
     
     • Când amintirile, pentru voce şi pian, versuri de Mihai Eminescu;
     
     • De ce nu vii? pentru voce şi pian, versuri de Zizi Sainenco;
     
     • În veci va trăi, pentru voce şi pian, versuri de Zizi Sainenco;
     
     • O seară cu tine, pentru voce şi pian, versuri de Aurica Anastasiu.
     
     
     CULEGERI DE FOLCLOR
     
     • Cine-o-nceput horile, culegere de melodii populare din Bihor, Oradea, Casa Regională a Creaţiei Populare Crişana (în colaborare cu Ion Brad şi Geza Gomboş);
     
     • Melodii populare din Crişana, Oradea, Casa Regională a Creaţiei Populare Crişana (în colaborare cu Ion Brad şi Geza Gomboş).

     Viorel COSMA, Encilopedia muzicii româneşti, vol.1, A-B, 2005

Muzicieni