Liviu Brumariu
- muzicolog şi profesor -
(n. 29.10.1923 Partoş - Timiş)

     Studiile muzicale le-a urmat la Conservatorul din Bucureşti (1949-1954), cu Victor Iusceanu (teorie-solfegiu), Gheorghe Dumitrescu (armonie), Zeno Vancea (contrapunct), Tudor Ciortea (forme muzicale), George Breazul (istoria muzicii), Sabin Drăgoi (folclor), Madelleine Cocorăscu (pian), D.D. Botez (dirijat cor) şi Constantin Silvestri (dirijat orchestră).
     
     Asistent la catedra de folclor (1954-1962), lector (1962-1970) şi conferenţiar (din 1970) la catedra de istoria muzicii la Conservatorul Bucureşti, consilier-ştiinţific, folclorist la Ansamblul „Periniţa” din Bucureşti (1965-1968). A susţinut concerte-lecţii, conferinţe, emisiuni radiofonice şi de televiziune. A făcut parte din jurii naţionale de concursuri muzicale. A colaborat la Dicţionar de termeni muzicali, Bucureşti, 1984.

     MUZICOLOGIE
     
     • La centenarul naşterii lui Bela Bartok, slujitor neobosit al folclorului românesc (1881-1981), în „Studii de muzicologie” nr. 16, Bucureşti, 1981.
     
     
     LUCRĂRI DIDACTICE
     
     • Curs de istoria muzicii universale (în colaborare cu Adriana Sachelarie), Bucureşti, litografia Conservatorului, vol. I, 1969; vol. II, 1971;
     
     • Manual de istoria muzicii pentru elevii liceelor de muzică, clasa IX-X, Bucureşti, 1978 (în colaborare cu Hrisanta Petrescu);
     
     • Manual de istoria muzicii pentru liceele de muzică, clasa XI-XII, Bucureşti, 1980 (în colaborare cu Grigore Constantinescu şi Hrisanta Petrescu).
     
     
     DISCOGRAFIE
     
     • Muzica romantică, diafilm cu bandă sonoră, Bucureşti, 1980;
     
     • Muzica şcolilor naţionale, diafilm cu bandă sonoră, Bucureşti, 1980.

     Viorel COSMA, Encilopedia muzicii româneşti, vol.1, A-B, 2005

Muzicieni