Ştefan Cărăpăceanu
- critic muzical -
(n. 12.07.1936 Răsuceni - Giurgiu)

     Studiile muzicale le-a urmat la Conservatorul Bucureşti (1958-1963) cu Ion Şerfezi, Dragoş Alexandrescu (teorie-solfegiu), Gheorghe Dumitrescu (armonie), Zeno Vancea (contrapunct), Tudor Ciortea (forme muzicale), Adriana Sachelarie (istoria muzicii), Emilia Comişel (folclor), Alfred Mendelsohn (orchestraţie) şi Ion Vicol (dirijat coral).
     
     Secretar muzical la Ansamblul „Ciocârlia” din Bucureşti (1963-1967), instructor în Direcţia Muzicii din Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste (1967-1975), bibliotecar principal la Biblioteca Centrală de Stat din Bucureşti (1977-1978), secretar muzical la Muzeul Muzicii Româneşti din Bucureşti (1978-1982), redactor la Casa de discuri „Electrecord” din Bucureşti (din 1982).
     
     A susţinut conferinţe, concerte-lecţii, comunicări ştiinţifice, emisiuni radiofonice şi de televiziune.
     
     A scris articole şi cronici muzicale în „Muzica”, „Scânteia”, „Scânteia tineretului”, „Pentru socialism” (Baia Mare), „Îndrumătorul cultural”, „Cântarea României”, etc. A colaborat la Dicţionarul enciclopedic, Bucureşti, 1983.
     
     A organizat expoziţii muzicale.
     
     A redactat prezentări de discuri.
     
     A făcut parte din jurii naţionale de concursuri.
     
     A întreprins culegeri de folclor.
     
     A întreprins turnee artistice şi de documentare în Iugoslavia (1973, 1974) şi R.D. Germană (1975).
     
     A realizat numeroase prelucrări de folclor, vocale şi instrumentale, pentru Ansamblurile „Ciocârlia” din Bucureşti, „Maramureşul” din Baia Mare, „Ciprian Porumbescu” din Suceava, Orchestra populară din Caransebeş etc.
     
     A compus piese corale pentru formaţiile de amatori.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.1, 1989

Muzicieni