Constantin Mircea Simionescu
- compozitor şi profesor -
(n. 02.08.1914 Craiova – m. 26.01.1986 Stockholm, Suedia)

     Studiile muzicale le-a urmat la Cons. Bucureşti. Profesor de muzică vocală la şcoli din Craiova şi Bucureşti. S-a stabilit după 1970 în Suedia. A scris în special coruri pentru copii şi fomaţii de amatori, inspirate mai ales din folclorul din Oltenia şi Ardeal. O mare parte din manuscrise se păstrează în Biblioteca Uniunii Compozitorilor, autorul făcând - se pare - parte şi din Soc. Compozitori lor Români (după 1940). Într-un Tabel de evidenţă al compozitorilor români, întocmit după criteriile socio-politice cerute de forurile oficiale de Partid, în vederea organizării Adunării Generale a Soc. Compozitorilor Români din 1949 (document descoperit de Octavian Lazăr Cosma în Dosarul nr.434/1949 de la Arhivele Statului, în categoria „Compozitori dubioşi” se află şi „Constantin Simionescu” (alături de Mihail Jora, Tiberiu Brediceanu, Theodor Rogalski, Marţian Negrea, Constantin Silvestri ş.a.).

     MUZICĂ CORALĂ: Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie nr.1 pentru cor mixt (1940); Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie nr.6 pentru cor bărbătesc, în: Bis. Ort. Rom., Bucureşti, 50, nr.11-12, 1982; Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie nr. 9 în stil psaltic pentru 3 voci egale; Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie nr. 11 pentru cor mixt; Vino-n codru, cor bărbătesc, versuri de Mihai Eminescu; Iarna pe uliţă, cor bărbătesc, versuri de George Coşbuc; Dorinţa, cor bărbătesc, versuri de Mihai Eminescu; Sus la crâşmă-n dealul mare, cor bărbătesc, versuri de Octavian Goga; Poieniţa lângă plop, cor pe voci egale, versuri de Constantin Ghiban, în: Marşuri şi cântece pentru ostaşi. VoI. 2. Bucureşti, Edit. Direcţiei Superioare a Armatei, 1948; Ţarina, cor mixt, în: Coruri. VoI. 3. Bucureşti, Edit. de Stat, 1949; Dragă-mi eşti, Mărie, cor mixt cu solo de tenor, versuri de Marin Sârbulescu, în: Coruri. VoI. 3. Bucureşti, Edit. de Stat, 1949; Ce te legeni, codrule, cor bărbătesc, versuri de Mihai Eminescu; Somnoroase păsărele, cor bărbătesc, versuri de Mihai Eminescu; Sus pe malul înverzit, cor mixt şi solo de tenor, în: Muzica, Bucureşti, Supliment, 1953; Floarea păcii, cor pe voci egale, 256 versuri de Mariana Dumitrescu; Soarele şi dimineaţa, cor pe voci egale, versuri de V. Boiculesei; Vine cucu de trei zile şi Firicel de iarbă neagră, coruri mixte, versuri populare. Hilversum, Edit. Harmonia Uitgave, 1973; Icoană de la ţară, cor bărbătesc, versuri de Vasile Militaru; Veacuri multe, cor pe voci egale, versuri de Cicerone Theodorescu; Imn, cor pe voci egale, versuri de Vlaicu Bârna; 34 de Axioane pentru cor mixt (1980); 12 Cântări bisericeşti tradljionale pentru cor mixt / bărbătesc (1984); 25 Tropare şi alte cântări psaltice pentru cor mixt; Poveste de iarnă, suită de cântece pentru copii pe 3 voci egale şi pian; Amurg de toamnă, suită pentru voce solo şi cor pe 3 voci egale cu pian, pentru copii; Când am plecat la armată, suită pentru ostaşi, cor bărbătesc; Anotimpurile plugului, suită pentru cor mixt; Cântecul fericirii, suită pentru cor mixt cu solo-uri de soprană, tenor şi bariton; Amintiri de peste Olt, suită pentru cor mixt; 38 Coruri pentru copii pe şi 3 voci egale, versuri de A. Pascah, Ştefan Tita, Elena Dragoş, Nicolae Nasta, Otilia Cazimir; 18 Coruri mixte pentru ansambluri studenţeşti, versuri de Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, George Coşbuc, I. U. Soricu, Constantin Ghiban.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.8, 2005

Muzicieni