Dumitru Milcoveanu
- compozitor şi pianist -
(n. 03.01.1914 Buzoeşti - Argeş – m. 31.01.1985)

     Studiile muzicale le-a început la Conservatorul din Cluj (1935-1939) cu Traian Vulpescu (teorie-solfegiu), Mihail Andreescu-Skeletty (armonie), Marţian Negrea (armonie), George Ciolac (pian), George Simonis (istoria muzicii), continuându-le la Cons. Bucureşti (1946-1949) cu Paul Constantinescu (armonie), Theodor Rogalski (orchestraţie), Mihail Andricu (compoziţie), Tiberiu Alexandru (folclor). A fost licenţiat al Academiei de Înalte Studii Comerciale ŞI Industriale din Cluj (1938). Pianist-concertist (1941-194 7), pianist în Ansamblul de Muzică de Cameră de Educaţie, Cultură şi Propagandă al Ministerului Aeronauticii din Bucureşti (1947), pianist-corepetitor la clasa de canto (1947-1948) şi clasa de suflători (1948-1950) de la Cons. Bucureşti, pianist în Orchestra Teatrului Tineretului din Bucureşti (1955-1956), pianist-corepetitor la Universitatea C. I. PARHON din Bucureşti, catedra de educaţie fizică ( 1960-1962), pianist-corepetitor la clasa de dansuri istorice la Institutului de Artă Teatrală !. L. CARAGIALE din Bucureşti (1963-1965), profesor de pian la Şc. Muzică şi Arte Plastice nr.1 din Bucureşti (1967-1974).
     
     A susţinut concerte şi recitaluri în ţară şi peste hotare (Rep. Moldova), emisiuni de radio.
     
     A publicat poezii şi proză (sub numele Tache Milcoveanu) în revistele ÎNMUGURIRI (1933) şi F. O. R. (1934), precum şi volumul de versuri ARMONIILE SINGURĂTĂŢII (1943).
     
     A fost membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România.

     MUZICĂ DE TEATRU: HYPERION (1974), operă-simfonie în 4 tablouri, versuri de Mihai Eminescu (Luceafărul).
     
     
     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ: ODĂ OSTAŞILOR ROMÂNI (1941), cor mixt şi orchestră/pian, versuri de Vasile Alecsandri, p.a. Bucureşti, 29 mai 1968, Ans. Ciocârlia, Nicolae Vicleanu (cu pian); IMN OLIMPIC (1954), cor mixt şi orchestră, versuri de Pîndar, PARABOLA SEMĂNĂTORULUI (1955), oratoriu pentru cor mixt, solişti şi orchestră, texte biblice.
     
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: POVESTIRE DE LA ŢARĂ (1937), piesă pentru orchestră, p.a. Bucureşti, 31 ian. 1974, Soc. MUZICA, Radu Cozărescu; DOR DE DUCĂ (1940), poem simfonie; SPRE ZIUĂ (1950), poem simfonie, p.a. Galaţi, 17 I 1966, Orch. Simfonică, Ury Schmidt; SIMFONIA I-A „ILUMINATA” (1950), orchestră mare, RAPSODIE PENTRU vioară şi orchestră (1951); GÂNDURI ÎN AMURG (1951), rondo simfonic; CA LA NOI (1952), suită pentru orchestră mică; DIPTIC SIMFONIE (1963), p.a. Sibiu, 11 I 1966, Fil., Eliodor Rău; PENTRU MAMA (1964), două momente simfonice, p.a. Ploieşti, 11 I 1967, Fil., Alecu Sfetcu; CONCERT PENTRU PIAN ŞI ORCHESTRĂ (1965); VIZIUNE COSMICĂ (1967), trei piese simfonice, p.a. Braşov, 20 XI 1969, Fil., Mircea Lucescu; ZVON CERESC (1971), suită pentru solist, cor mixt, cor de copii şi orchestră; SIMFONIA A II-A „PENEŞ CURCANUL" (1976); SIMFONIA A III-A „EROUL ANONIM” (1977); MUZICA NUMERELOR (1977), naraţiune muzicală 155 pentru orchestră mică.
     
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: 9 PORTRETE (1930), pian solo; CANTILENĂ ÎN DO (1931), pian solo; CANTILENĂ ÎN LA (1932), pian solo; DOINĂ ŞI HORĂ (1932), pian solo; DE PAŞTI (1937), pian solo; SONATA ÎN DO (p.I) (1938), pian solo; 7 VARIAŢIUNI PE UN CÂNTEC ROMÂNESC (1938), vioară şi pian; BATE VÂNTUL (1938), pian solo; SCULPTORUL (1938), pian solo; POVESTEA GHIOCULUI (1938), vioară şi pian; VERSET DIN APOCALIPS (1939), violoncel şi pian; RUGĂCIUNE (1939), cvartet de coarde; RAPSODIE ROMÂNĂ (1939), cvintet de coarde cu pian; NEGHINIŢĂ DRAGĂ (1939), pian solo; HORĂ (1939), pian solo; SERENADĂ PENTRU ÎNGERI (1941), pian solo; NOAPTE DE IARNĂ (Nocturnă, Sania, Cântec de demult) (1941), pian solo; BASARABENII (1941), pian solo; RESTRIŞTE (1941), pian solo; TRĂSĂTURI CAUCAZIENE (1941), pian solo; GÂNDURI ÎN AMURG (1941), pian solo; HORA NEÎNTRERUPTĂ (1942), pian solo; RAPSODIE ROMÂNEASCĂ (1942), pian solo; FUGA (1943), cvartet de coarde; PRELUDIU LA WERTHER (1945), pian solo; INTERLUDIU ROMÂNESC (1945), pian solo; SINGURĂTATE (1945), pian solo; 7 VARIAŢIUNI PE UN CÂNTEC ROMÂNESC (1945), pian solo; CHACONNE ÎN RE DE J. S. BACH (1945), aranjament pentru pian solo; CÂNTEC ŞI JOC (1945), cvartet de coarde; CVARTET DE COARDE ÎN RE (1946); MOTO PERPETUA (1946), transcripţie după Paganini pentru pian solo; CANTILENĂ ÎN FA DIEZ (1947), pian solo; DOINĂ ŞI JOC ( 1948), flaut şi pian; SCHERZANDO (1948), pian solo; ROMANŢĂ (1948), pian solo; SUITĂ (1949), clarinet şi pian; CANTILENĂ ÎN LA (1949), pian solo; CADENŢA LA CONCERTUL PENTRU PIAN OP.15 DE BEETHOVEN (1951), pian solo; SONATA ÎN RE (1952), pian solo; 7 VARIAŢIUNI ÎN LA BEMOL (1952), pian solo; ROMANŢĂ ÎN LA (1952), vioară şi pian; ROMANŢĂ ÎN MI BEMOL (1952), •vioară şi pian; CORAL (1952), pian solo; SONATA ÎN DO (1956), vioară şi pian; Variaţiuni (1956), clarinet şi pian; SONATA ÎN MI ( 1957), pian solo; RONDO (1957), oboi şi pian; CÂNTEC DE LEAGĂN (1957), pian solo; DOINĂ ŞI BRÂU (1957), pian solo; SONATA ÎN RE (1958), pian solo; 12 VARIAŢIUNI (1958), pian solo; FANTEZIE (1959), cvartet de suflători; ZI DE SĂRBĂTOARE (1959), pian solo; POVESTIRE DE LA ŢARĂ, ÎN DO (1959), pian solo; POVESTIRE DE LA ŢARĂ, ÎN FA (1959), pian solo; POVESTIRE DE LA ŢARĂ, ÎN DO (1959), pian solo; POVESTIRE DE LA ŢARĂ, ÎN FA (1959), pian solo; POVESTIRE DE LA ŢARĂ, ÎN DO (1960), pian solo; POVESTIRE DE LA ŢARĂ, ÎN FA (1960), pian solo; POVESTIRE DE LA ŢARĂ, ÎN DO (1959), pian solo; CA ÎN ARDEAL (1962), vioară şi pian; MARŞ NUPŢIAL (1965), pian solo; MAESTOSO (1965), pian solo; AMINTIRI DIN CASA PĂRINTEASCĂ (1966), pian solo; UNDE-AUD CUCU (1967), aranjament pentru pian solo; FOAIE VERDE LĂMÂIŢĂ ( 1967), aranjament pentru pian solo; ARDE-MI-TE-AR CODRU DES (1967), aranjament pentru pian solo; DRAGU-MIE MÂNDRO DE TINE (1967), aranjament pentru pian solo; DUNĂRE, DUNĂRE (1967), aranjament pentru pian solo; LELIŢO IOANĂ (1967), aranjament pentru pian solo; CA LA BREAZA (1967), aranjament pentru pian solo; SPONTAN (1968), pian solo; POVESTIRE DE LA ŢARĂ, ÎN SI (1969), pian solo; POVESTIRE DE LA ŢARĂ, ÎN DO (1969), pian solo; RUGĂCIUNE, ÎN RE (1969), pian solo; 11 STUDII (1970), pian solo; CANTILENĂ ÎN DO (1970), pian solo; CANTILENĂ ÎN LA (1970), pian solo; POVESTIRE DE LA ŢARĂ ( 1970), pian la 4 mâini; PE CÂMPU CU FLORILE (1970), aranjament pentru pian solo; POVESTIRE DE LA ŢARĂ (bitonală) (1971), pian solo; VARIAŢIUNI CONCERTANTE (1971), corn şi pian; CADENŢA (1971), corn şi pian; PLAIURI ROMÂNEŞTI (1972), 6 piese pentru vioară şi pian; PLAIURI ROMÂNEŞTI (1972), 2 piese pentru flaut şi pian; BOCET (1972), pian solo; SONATINA (1973), pian solo; CVINTELE ASCENDENTE (1973), pian solo; CVINTELE DESCENDENTE (1973), pian solo; SUITA CANOANELOR (1973), piese polifonice pentru pian solo; VALS (1974), pian solo; DE ANUL NOU (1974), pian solo.
     
     
     MUZICĂ CORALĂ: IMN PRIETENIEI (1936), cor de copii şi orchestră; DE CRĂCIUN (1936), cor de copii cu pian.
     
     
     MUZICĂ VOCALĂ: ŞI DACĂ (1939), voce şi pian, versuri de Mihai Eminescu; ODĂ (1944), voce şi pian/orchestră, versuri de Mihai Eminescu; SPERANŢA (1944), voce şi pian, versuri de Mihai Eminescu; RUGĂCIUNE ( 1946), voce şi pian, versuri de Mihai Eminescu; CÂNTEC DE TOAMNĂ (1947), voce şi pian, 156 versuri proprii; FLORI ALBE (1953), voce şi pian, versuri de Lucia Fărcăşanu; CÂINELE OVREIULUI (1953), voce şi pian, versuri de George Topârceanu; CÂNTEC DE LEAGĂN ( 1961 ), voce şi pian, versuri de Tudor Arghezi.
     
     
     LUCRĂRI DIDACTICE: Metodă dE DICTEU ARMONIE PENTRU 2 şi 3 VOCI ( 1957); GAMELE MUZICALE ÎN CULORI (1967).

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.6, 2003

Muzicieni