Anton Dogaru
- compozitor -
(n. 17.05.1945 Bucureşti – m. 24.08.1988 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a urmat la Conservatorul din Bucureşti (1963-1969) cu Victor Giuleanu (teorie-solfegiu), Florin Eftimescu (armonie), Zeno Vancea (contrapunct), Tudor Ciortea (forme muzicale), Aurel Stroe (orchestraţie), Tiberiu Olah (compoziţie), Dumitru D. Botez (dirijat coral), Emilia Comişel (folclor), Ovidiu Varga, Adriana Sachelarie şi Octavian Lazăr Cosma (istoria muzicii). S-a perfecţionat la Cursurile internaţionale de vară de la Darmstadt (1972, 1974) cu Karlheinz Stockhausen, Gyorgy Ligeti şi Ianis Xenakis.
     
     Profesor de armonie şi contrapunct la Liceul de muzică nr.1 din Bucureşti (din 1970). A publicat studii, articole, cronici muzicale, recenzii etc. în „Muzica”, „Contemporanul”, „Ramuri” (Craiova), „România literară”, „Cântarea României”, „Cronica” (Iaşi), „Vatra” (Târgu Mureş), „Orizont” (Timişoara), „Nor Ghiank”, „Scânteia”, „România liberă”, „Scânteia tineretului”, „Tribuna României”, „Nouvelle Musicale de Prague”, „Revue Roumaine”, „La Roumanie d'aujourd'hui” etc. A susţinut prezentări, conferinţe, concerte-lecţii, comunicări ştiinţifice, emisiuni radiofonice. A întreprins călătorii documentare în R.D. Germană (1974), R.F. Germania (1974), Cehoslovacia (1975) şi Bulgaria (1975, 1979). A realizat filme documentare (Personalităţi ale muzicii româneşti) şi diafilme şcolare. A fost distins cu Premiul de compoziţie al Uniunii Compozitorilor (1978).

     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ
     • Republică, tu stea a dimineţii (1977), pentru soprană şi orchestră, versuri de Dan Mutaşcu.
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ
     • Triptic liric - Graiuri din veac (1969), pentru orchestră mare, primă audiţie, Bucureşti, 7 februarie 1975, Filarmonica, Mircea Basarab;
     • Trei jocuri olteneşti (1977), pentru orchestră de coarde;
     • Trei jocuri dobrogene (1980), pentru suflători, pian şi percuţie, primă audiţie, Bucureşti, 24 martie 1981, Omnia, Marin Soare.
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ
     • Sonata pentru pian (1967);
     • Triptic (1975), pentru flaut, vioară, violoncel, baterie şi pian;
     • 3 Miniaturi pentru vioară şi pian (1978), piese pentru copii (cuprinde: Dimineaţa, Cântec de leagăn, Veveriţă), în Piese de repertoriu românesc pentru vioară şi pian, caietele I-IV, Bucureşti, litografia Conservatorului, 1980;
     • 2 Miniaturi pentru pian (1978), piese pentru copii (cuprinde: Tobe şi trompete, Dans vechi), în Mici piese româneşti pentru pian, caietele I-II, Bucureşti, litografia Conservatorului, 1978;
     • 3 Dansuri pentru pian (1985);
     • Sonatina pentru oboi şi pian (1985);
     • 3 momente muzicale (1986), pentru vioară şi pian;
     • Sonatina pentru trombon şi pian (1986).
     
     MUZICĂ CORALĂ
     • Mereu ai tăi, partid (1969), pentru cor mixt şi pian, versuri de Mihai Negulescu;
     • Mă simt strigat de stele orbitoare (1969), pentru cor mixt şi pian, versuri de Mihai Negulescu;
     • Sub stema ţării mele (1970), pentru voci egale şi pian, versuri de Ion Dogaru;
     • Viziuni maramureşene (1970), suită corală pentru cor mixt a cappella, versuri populare;
     • Ţară de imn (1970), pentru cor mixt şi pian, versuri de Mihai Negulescu;
     • Sub tricolor, noi facem legământ (1970), pentru voci egale şi pian, versuri de Mihai Negulescu;
     • Ani de soare, ani de bucurie (1970), pentru voci egale şi pian, versuri de Mihai Negulescu, în Culegere de cântece pentru clasa V-VIII de Ana Motora, M. Pop şi Vasile D. Nicolescu, Bucureşti, 1971; idem în Cântece pentru şcolari, Bucureşti, 1974;
     • Cântec (1970), pentru voci egale şi pian, versuri populare;
     • Indicativ (1970), triptic pentru cor de copii şi pian, versuri de Anton Dogaru;
     • Suita pentapartită (1973), pentru cor pe voci egale şi pian, versuri de Anton Dogaru;
     • Dunăre, potecă lină (1970), pentru cor pe voci egale, versuri populare;
     • Partidule, tu ne socoate (1971), pentru cor de copii şi pian, versuri de Tiberiu Utan;
     • În cea mai mare zi de sărbătoare (1971), pentru cor pe voci egale şi pian, versuri de Fiorella Şeran;
     • Ţara lui Făt-Frumos (1971), pentru cor pe voci egale şi pian, versuri de Anton Dogaru;
     • Joc românesc (1971), pentru cor pe voci egale şi pian, versuri populare;
     • Acolo unde-s'nalţi stejari (1971), pentru cor pe voci egale, versuri de Ioan Neniţescu;
     • Cvintolet (1971), suită corală a cappella pe teme populare prelucrate, versuri populare;
     • Ţara mândrului Carpat (1971), pentru cor mixt a cappella, versuri de Nina Cassian;
     • La noi (1972), pentru cor mixt a cappella, versuri de Cicerone Theodorescu;
     • Scene săteşti (1972), triptic vocal a cappella, versuri populare;
     • Dintre sute de catarge (1972), pentru cor mixt, versuri de Mihai Eminescu;
     • Mi-e dragă ţara mea (1972), pentru cor pe voci egale, versuri de Maria Banuş, în Cântece pentru şcolari, Bucureşti, 1974;
     • Fată micuţă (1972), pentru cor mixt a cappella, versuri populare;
     • Marş pionieresc (1972), pentru cor de copii, versuri de Fiorella Şeran;
     • Omagiu trunchiului comunist al ţării (1973), pentru cor mixt şi pian, versuri de Dan Mutaşcu;
     • Imnul amfiteatrelor de soare (1973), pentru cor mixt şi pian, versuri de Mihai Negulescu;
     • Tezaur (1973), pentru cor pe voci egale şi pian, versuri de Ion Dogaru;
     • Mâini de otel (1974), pentru cor mixt a cappella, versuri de Fiorella Şeran;
     • Creangă de aur (1974), pentru cor pe voci egale şi pian, versuri de Dan Mutaşcu;
     • Portret de Joc (1974), pentru cor mixt a cappella, versuri de Ion Dogaru;
     • Cântec eroic (1976), pentru cor mixt şi pian, versuri de Ion Dogaru;
     • Sergentul (1976), pentru cor mixt şi pian, versuri de Vasile Alecsandri;
     • Cântec în august (1978), pentru cor mixt, versuri de Dan Mutaşcu;
     • Nucul şi ciocănitoarea (1980), pentru cor mixt, versuri de Vlaicu Bârna;
     • Cântecul ieruri (1984), pentru cor pe voci egale şi pian, versuri de Nicolae Dumitru;
     • Sentimentul păcii (1984), pentru cor pe voci egale şi pian, versuri de Vasile Nicolescu;
     • Veniţi ai păcii porumbei (1985), pentru cor pe voci egale, versuri de Nicuşor Constantinescu;
     • Doina (1985), pentru cor mixt a cappella, versuri de Ana Blandiana;
     • Cântec de pace (1986), pentru cor mixt, versuri de Nicuşor Constantinescu;
     • Poveste de pace (1986), pentru cor mixt, versuri de Areta Şandru;
     • Zi-i sârba ca-n Prahova şi Te aştept cu doruri multe (1987), pentru cor mixt, versuri de Alexandrina Petruţa.
     
     MUZICĂ VOCALĂ
     • 4 Cântece pe versuri de Şt. O. Iosif (1969), (cuprinde: Romanţă; Cântec I; Cântec II; Rugă), pentru voce şi pian; Scene săteşti (1969),
     • 9 Miniaturi pentru voce, clarinet, vioară şi pian cu Preludiu, Interludii şi Postludiu, versuri de Şt. O. Iosif, Mihai Negulescu şi versuri populare;
     • 4 Cântece pe versuri de Valeriu Bucuroiu (1979), pentru voce şi pian (cuprinde: Dialog, Lumină; Vis, Verbe);
     • 4 Cântece pe versuri de Ana Blandiana (1983), pentru voce gravă, flaut, harpă, clavecin şi violoncel (cuprinde: Ochiul închis; Călătorie, Fără mişcare, Mi-e somn).
     
     MUZICĂ DIDACTICĂ
     • Ecouri de noapte (1982), pentru violă şi pian, în Album de piese româneşti pentru violă şi pian, Bucureşti, litografia Conservatorului, 1985;
     • Horă muntenească (1983), pentru violoncel şi pian, în Album de piese româneşti pentru violă şi pian, Bucureşti, litografia Conservatorului, 1985;
     • Invenţiuni pentru contrabas şi pian (1983), în Album de piese româneşti pentru contrabas şi pian, Bucureşti, litografia Conservatorului, 1985;
     • Nocturnă şi Burlescă bartokiană (1983), pentru trompetă şi pian, în Album de piese româneşti pentru trompetă şi pian, Bucureşti, litografia Conservatorului, 1985;
     • Studiu polifonic şi învârtită ruptă (1984), pentru trombon şi pian, în Album de piese româneşti pentru trombon şi pian, Bucureşti, litografia Conservatorului, 1985;
     • Atica şi Caragheorghe (1984), pentru percuţie şi pian, în Album de piese româneşti pentru percuţie şi pian. Bucureşti, litografia Conservatorului, 1985;
     
     MUZICOLOGIE
     • Suita corală de Anton Zeman, în „Muzica” nr. 8, Bucureşti, 1972;
     • „Formaţii” de Ştefan Niculescu, în „Muzica” nr. 2, Bucureşti, 1973;
     • Simfonia a IV-a „în memoria lui Nicolae Iorga” de Dom Popovici, în „Muzica” nr. 10, Bucureşti, 1973;
     • Însemnări. Aspecte din creaţia lui Nicolae Brânduş, în „Muzica” nr. 1, Bucureşti, 1977;
     • „Concertul pentru clarinet şi orchestră” de Aurel Stroe, în „Muzica” nr. 10, Bucureşti, 1977;
     • Creaţii româneşti. Oratoriul Cântec de piatră de Liviu Comes, în „Muzica” nr. 11-12, Bucureşti, 1979;
     • Viorica Ursuleac, în „Muzica” nr. 2, Bucureşti, 1980;
     • Nouvelles musicales de Roumanie. Alexandru Paşcanu, în „Muzica” nr. 10-11, Bucureşti, 1980;
     • Laurenţiu Profeta. Portrait, în „Muzica” nr. 12, Bucureşti, 1981;
     • Muzica corală romanească (1968-1981), în „Muzica” nr. 5, Bucureşti, 1982;
     • Muzica corală românească (1968-1982), în „Muzica” nr. 6, Bucureşti, 1982;
     • Interpretes - compositeurs. Marin Constantin, în „Muzica” nr. 9, Bucureşti, 1982;
     • Interpretes - compositeurs. Mircea Basarab, în „Muzica”nr. 9, Bucureşti, 1982;
     • Interpretes - compositeurs. Aurelian Octav Popa, în „Muzica” nr. 9, Bucureşti, 1982;
     • Dumitru D. Botez. Portrait, în „Muzica” nr. 2, Bucureşti, 1983;
     • Doru Popovici. Portrait, în „Muzica” nr. 3, Bucureşti, 1984.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.2, 1999

Muzicieni