Didia Saint-Georges
- compozitoare -
(n. 24.09.1888 Botoşani – m. 24.01.1979 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a început de timpuriu la laşi (1905-1907), susţinând examenele în particular la Cons. Iaşi cu Enrico Mezzetti (pian), continuându-le la Konigliches Konservatorium der Musik din Leipzig (1907-1910) cu Emil Paul (teorie-solfegiu, armonie, contrapunct), Stephan Krehl (compoziţie, forme muzicale), Robert Teichmuller (pian). Pianistă acompaniatoare în Botoşani, Iaşi, Bucureşti. A fost membră a Soc. Compozitorilor Români (1929). A predat lecţii particulare de pian. A colaborat în concerte cu Dimitrie Onofrei, Constantin Stroescu, Carlotta Leria, Vasile Filip, Lisette Georgescu, Nicolae Olmazu etc. A susţinut conferinţe şi emisiuni memorialiste la radio. A publicat (postum) „Amintiri despre George Enescu” în revista „Caiete botoşănene”. A fost distinsă cu Menţiunea I (1929, 1930) şi cu Menţiunea Onorifică (1943) la Premiul de compoziţie George Enescu.

     MUZICĂ DE CAMERĂ: 12 VariaJiuni pentru pian pe lin cântec evreiesc, op. 3 (1929), pian solo: De la Musique avant tout chose, op. 4 (1930), suită românească pentru pian; Sonatina pentru pian, op. 6 (1943); Trei valsuri de balet, op. 7 (1958), pian; Ilustraţii muzicale pe un cântec vechijrancez, op. 8 (1960), pian.
     
     MUZICĂ VOCALĂ (VOCE ŞI PIAN): Patru cântece, op. 1 (1913), versuri de Şt. O. Iosif (Dragă codrule), Mihai Eminescu (La mijloc de codru des), Octavian Goga (Dorurile mele; Lună, lună). Leipzig, Litogr. F. M. Geidel, 1914; Vier Lieder (1913), versuri de *** (Hoffnung), Joseph Viktor von Eichendorff (Verschwiegene Liebe), Orto Julius Biernbaum (Mădchenlied), Eduard Moricke (Er ist 's). Leipzig, Verlag Orto Junne, 1914; Hat dich die Liebe berz'iht, versuri de Paul Heyse; Două lieduri pe versuri de Otto J. Biernbaum (1914); Um bei dir zu sein, versuri de Ricarda Huck (1930); Şapte cântece populare româneşti, op. 5 (1933), versuri populare (Conţine: Foaie verde lemn domnesc; Măi băiete; Auziţi-vă oameni; Vâlcu; Tot pe drum; Deaseară, de-altă seară; Dealu-i deal şi valea-i vale); Amurg (1960), versuri de Mihu Dragomir; Ziorel de ziuă (1960), versuri de Mariana Dumitrescu.
     
     MEMORIALISTICĂ: Enescu m'a dit, în: Caiete botoşănene, Botoşani, supliment la revista Ateneu, Bacău, 3, nr.8, 10 şi 11, 1985 şi nr.10, 1986 (serial de Viorel Cosma. Un manuscris inedit despre Enescu); Era de o frumuseţe de arhanghel [Enescu - n.n.], în: Viorel Cosma. George Enescu În memoria timpului. Bucureşti, Edit. Casa Radio, 2003.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.8, 2005

Muzicieni