Eugen Pricope
- muzicolog şi dirijor -
(n. 16.04.1927 Oituz - Bacău – m. 03.05.1992 Oituz - Bacău)

     Studiile muzicale le-a urmat la Cons. Bucureşti (1948-1956) cu Ioan D. Chirescu (teorie-solfegiu), Marţian Negrea (armonie, contrapunct), Tudor Ciortea (forme muzicale), Ion Ghiga (citire partituri), Theodor Rogalski (orchestraţie), Sabin Drăgoi şi Tiberiu Alexandru (folclor), Zeno Vancea (istoria muzicii), Madeleine Cocorăscu şi Dragoş Tănăsescu (pian), Alex Theodorescu (vioară auxiliar), Jean Bănescu (canto auxiliar), Constantin Silvestri (dirijat orchestră), Dumitru D. Botez (dirijat coral).
     
     A luat lecţii particulare cu Mihail Jora (armonie, contrapunct, forme muzicale). Dirijor de cor la Fabrica de Zahăr din Chitila (1948-1949), redactor muzical la Radiodifuziunea Română (1949-1953), lector muzical la Filarmonica „George Enescu” din Bucureşti (1954-1963), dirijor la Orchestra Simfonică din Galaţi (1956- 1957), la Filarmonica din Bacău (1957- 1963), la Filarmonica din Ploieşti (1963- 1970), consultant I la Consiliul Muzicii din Ministerul Culturii (1963-1970), consultant artistic la Filarmonica „George Enescu” din Bucureşti (1970-1992), regizor muzical la Muzeul de Artă al RSR din Bucureşti (1978-1982), consultant artistic la Agenţia de Impresariat ARIA din Bucureşti (1983- 1984).
     
     A susţinut concerte-lecţii, conferinţe, referate, comunicări ştiinţifice. A publicat studii, articole, cronici muzicale, avancronici, recenzii etc. În Muzica, Melos, Contemporanul, Scânteia, Scânteia Tineretului, Studii de Muzicologie, Ateneu (Bacău) etc. A realizat emisiuni de radio şi televiziune. A întreprins turnee artistice - ca dirijor - în Cehoslovacia (1965), Polonia (1969). A fost distins cu Medalia jubiliară „Beethoven” (Berlin, 1970) şi cu Premiul Uniunii Compozitori lor (pentru muzicologie, 1978). A susţinut Festivalul Tinerilor dirijori de la Buşteni (1991-1996).

     MUZICOLOGIE: Beethoven. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1958; George Georgescu interpretând „Simfoniile” lui Beethoven, în: Muzica, Bucureşti, 11, nr.9, 1961, nr.2, 1963, nr.1 şi nr.9, 1966; Ghid de concert. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1961 (în colaborare cu V. Cristian şi I. C. Spiru); Simfonia până la Beethoven. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1964; Profiluri: Ionel Perlea, în: Muzica, Bucureşti, 18, nr.10, 1968; Dirijori şi orchestre. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1971; Silvestri. Între strălucire şi cântece de pustiu. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1976; Momente din arta dirijorală a lui George Enescu, în: Simpozionul Internaţional „George Enescu” 1981. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1984.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.8, 2005

Muzicieni