Gheorghe Merişescu
- muzicolog -
(n. 21.02.1914 Pietrar - Vâlcea – m. 13.04.1991 Cluj)

     Studiile muzicale le-a urmat la Cons. Cluj (1946-1948) cu Traian Vulpescu (teorie-solfegiu), Mihail Andreescu-Skeletty (armonie, contrapunct), George Simonis (istoria muzicii), Augustin Bena şi Lucian Surlaşiu (cor, dirijat coral), Romulus Cionca (vioară), Sigismund Toduţă (estetică muzicală).
     
     Secretar muzical al Fil. Cluj (1955- 1958), dirijor al Ansamblului Studenţesc din Cluj (1958-12959), lector (1959-1963) şi conferenţiar (1964-1984) la catedra de istoria muzicii din Cons. Cluj, director al Operei Române din Cluj (1966-1972).
     
     A scris articole, studii, cronici muzicale etc. în Lucrări de Muzicologie (Cluj), Muzica, Studii de Muzicologie, Contemporanul, Tribuna (Cluj), Scânteia, Făclia (Cluj) ş.a.
     
     A susţinut concerte-lecţii, conferinţe, comunicări ştiinţifice, prelegeri, emisiuni radiofonice. A fost distins cu Ordinul Meritul Cultural cls. IV şi cls. III (1968).

     MUZICOLOGIE: Viaţa şi opera compozitorului Iuliu Mureşianu. Cluj, Edit. Fil., 1956; O operă necunoscută: „Mihai Eroul” de Iuliu Sulzov, în: Stud. Muzicologice, Bucureşti, nr. 4, 1957 (în colaborarea cu Ştefan Lakatoş); Legături muzicale român o-maghiare de-a lungul veacurilor. Cluj, Edit. Fil., 1957 (în colaborare cu Ştefan Lakatoş); Tema, eroul, limbajul în opera românească contemporană, în: Lucr. Muzicologice, Bucureşti, nr.1, 1965; Iacob Mureşianu. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1966; Muzicieni ardeleni. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1975; Pe urmele muzicienilor cehi în Transilvania în prima jumătate a secolului a XIX-lea, în: Lucr. Muzicol., Cluj, nr.12-13, 1979.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.6, 2003

Muzicieni