HOME    MUZICIENI ROMÂNI CONTEMPORANI
Carmen STOIANOV

Copyright: cIMeC

Data ultimei actualizări:
23 iulie 2021

Prof. univ. dr. Carmen-Antoaneta STOIANOV [VULC(U)]

– muzicolog –
n. 2 decembrie 1950, București

Carmen Stoianov este un muzicolog român. Profesor universitar doctor, a ocupat între 2000-2010 funcții de conducere (prodecan și decan) al Facultății de Muzică din cadrul Universității „Spiru Haret” din București. Este căsătorită cu compozitorul prof. univ. dr. Petru Stoianov.

BIOGRAFIA ARTISTICĂ

Studii
Formată într-un mediu familial multietnic, într-o familie de melomani (operă), a început studiul muzicii din copilărie, prin lecții particulare de pian și teoria muzicii cu diverși profesori (Josif Prunner jr., Nadia Rădulescu, Feri Dincă), din anul 1961 devenind eleva proaspăt înființatei (din 1957) Școli de Muzică și Arte Plastice nr.5 din București unde – fiind admisă în eșalonul celor considerați „cu decalaj”, recuperează anii considerați „lipsă”; studiază cu profesorii: Elena Novacu (pian), Valentin Gabrielescu (teoria muzicii, solfegiu, dictat), Cezar Mărculescu (ansamblu coral) și Edith Wisky (educație muzicală) demonstrând, la capătul a patru ani de studii (1965), că este la nivelul colegilor cu opt ani de pian și astfel este admisă în continuare la studii liceale de specialitate.
După absolvirea Liceului de Muzică nr.1/ Colegiul Național „Dinu Lipatti” (1965-1969) la Secția teoretică (pian – Florino Delatolla și Yolanda Last; teoria muzicii, solfegiu, dictat – Ion Vintilă, ansamblu coral – Nicolae Niculescu) și, în paralel – o serie de perfecționări: canto clasic – Lucia Anghel, Cecilia Dumitriu Mizrahi; pian – Dan Mizrahi; armonie/ contrapunct – Maya Badian, își desăvârșește formația la nivel universitar, fiind admisă la două dintre specializările Conservatorului „Ciprian Porumbescu” (1969-1973), astăzi Universitatea Națională de Muzică din București: Pedagogie Muzicală și Muzicologie. Legea permițându-i la acea dată să urmeze o singură specializare, optează pentru Muzicologie studiind, între alții, cu: Ovidiu Varga (muzicologie și istoria muzicii universale), Octavian Lazăr Cosma (istoria muzicii românești și îndrumător Licență), Dumitru Bughici (compoziție muzicală), D. D. Botez (dirijat cor academic), Constantin Bugeanu (dirijat orchestră), Liviu Comes (contrapunct), Florin Eftimescu (armonie), Carmen Petra-Basacopol (forme muzicale), Aurel Stroe (teoria instrumentelor și orchestrație), Paul Jelescu, Iosif Csire (citire de partituri), C. A. Ionescu, Gh. Ciobanu, Sebastian Barbu-Bucur (muzică bizantină), George Bălan (estetică muzicală), Emilia Comișel, Dinu Vasile (folclor muzical), Grigore Constantinescu (critică muzicală); Grete Gabriel-Ionescu (pian).
– Teza de licență (1973) are un subiect din istoria muzicii românești: Compozitorul, pianistul și scriitorul Ioan Scarlatescu, îndrumător Acad. prof. dr. Octavian Lazăr Cosma;
– Obținerea Gradului Didactic I (1986), lucrare având ca îndrumător Acad. prof. dr. Octavian Lazăr Cosma;
– Doctorat: Universitatea Națională de Muzică,București (1996-1998); Teza de Doctorat în Muzicologie: Repere în neoclasicismul muzical românesc, îndrumător Acad. prof. dr. Octavian Lazăr Cosma;
– Masterat: Studii Culturale EbraiceFacultatea de Litere a Universității din București (1999-2001); Disertație de Masterat: Corespondența arheografică Bet-Bait în scrierea presinaitică descifrată de Flinders Petrie (1905) și în Cărți biblice (Sir William Matthew Flinders Petrie, Fellow of the Royal Society in London, Fellow of the British Academy), îndrumător: prof. dr. Dan Horia Mazilu (Membru corespondent al Academiei Române).

Activitate:
– Profesor de pian (grad didactic I) la Școala de Muzică și Arte Plastice nr.2 (1973-1990) și Colegiul Național Dinu Lipatti (1988-1990);
Lector univ., apoi Conferențiar univ. la Universitatea Națională de Muzică din București (1990-2000) – disciplinele: Istoria Muzicii Românești, Muzicologie;
Profesor univ. la Universitatea „Spiru Haret” din București , Facultatea de Muzică, Facultatea de Arte (2000-2014) – disciplinele: Istoria Muzicii Românești, Muzicologie; Retorică, Hermeneutică și Dramaturgie muzicală; Fațete ale sonorului în scrierile biblice;
Decan: 2000-2008, Facultatea de Muzică a Universității „Spiru Haret” din București, calitate în care a acreditat atât specializarea Pedagogie Muzicală, cât și masteratul Arta Muzicală (pe care l-a proiectat, înființat și coordonat);
Prodecan 2008-2010, Facultatea de Muzică a Universității „Spiru Haret” din București;
Cadru didactic asociat la Universitatea din București, Facultatea de Litere, Centrul de Studii Iudaice (1998-2000);
Realizator și director de programe muzicale la TVRM (2002-2006), inițiind și realizând cicluri de emisiuni de televiziune: Portret în sunet, Cu și despre muzică, Urmași ai lui Grigoraș Dinicu, Oaspeți la TvRM, Maeștri ai culturii românești – în colaborare cu Valeriu Râpeanu;
Colaborator: TVR1, TVR2, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio Shalom;
Organizator și participant: sesiuni științifice, mese rotunde, simpozioane naționale și internaționale (Anatol Vieru – 1999, Marcel Mihalovici – 2000, George Enescu – 1981, 2011), în domeniile muzical și literar (Universitatea Națională de Muzică – București/1977-1980, 1991-2000, Universitatea de Arte „George Enescu din Iași/1980, Universitatea din Montpellier/2000, Universitatea din București/2000-2003, Universitatea „Spiru Haret/2000-2014, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș din Arad/2008, Universitatea de Vest – Timișoara/2010), Săptămâna Internațională a Muzicii Noi, București 2014, colocvii, conferințe, congrese…..
Organizator și conducător: Workshop de muzicologie: Comunicarea despre muzică; în cadrul Festivalului Internațional „Timișoara Muzicală Academică”, 30-31 martie 2009.

Membră în Editorial Board
Analysis and Metaphysics, An International Journal Denbridge Press New-York, 2005-2008;
Law, Culture, and Society, An International Journal, Cartea Universitară, București, 2007;
Linguistic and Philosophical Investigations, Denbridge Press New-York, 2005-2008;
RevArt, Specialized Review of Theory and Critic of Arts, Edit. Aegis, Timișoara, 2009-2010;
Review of Contemporary Philosophy, An International Journal, Cartea Universitară/Adleton Academic Publishers 2005-2009.
A inițiat (și a dat numele colecției) MUZART (2009) la Edit. Eurostampa, Timișoara (colecție cuprinzând volume și studii de muzicologie, editată de prof. univ. dr. Veronica Laura Demenescu, Facultatea de Muzică a Universității de Vest, Timișoara).

Coordinator (Musicology) – Edit. Cartea Universitară;
Coordonator științific - Studii de Muzicologie, vol. XIV, Valori și tendințe în muzica românească contemporană, București, Edit. Muzicală, 1979

Președinte – Comisia de Doctorat în Etnomuzicologie, Ecole de Hautes Etudes, Paris, 2002, îndrumător științific prof. Henri Stahl;
Referent oficial în Comisii de Doctorat: Universitatea Națională de Muzică București;
Academia de Muzică „Gh. Dima Cluj-Napoca.,
Aviz privind susținerea Tezei de Doctorat – Chișinău (candidat: Paul Gamurari, Președintele Uniunii Compozitorilor din Republica Moldova, 14 mai 2021)

Președinte și Membră în jurii naționale și internaționale

Mamaia 1990-1992; Concursul național/internațional de Pian Irina Șațchi – Râmnicu Vâlcea;
Concursul național de Muzicologie Râmnicu Vâlcea;
București 91, Jazz – EuropaFEST;

Membră în societăți profesionale și artistice
Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România din 1980; membră în secțiile de Muzicologie și Crtică muzicală a UCMR, Muzică ușoară și Muzică didactică;
Societatea Internațională de Muzică Contemporană – Secțiunea Națională Română;
Asociația Română a Femeilor în Artă;
The „Goldstein Goren” Center for Hebrew Studies – Facultatea de Litere a Universității din București, în cooperare cu The „Cukier Goldstein Goren” Foundation in Israel.

Membru fondator

Cenaclul Tinerilor Muzicologi „George Breazul”- Universitatea Națională de Muzică,București, 1972;
Uniunea Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali, 1990;
Fundația Melos, 1990;
Membru fondator și președinte al Asociației de Integrare Culturală Europeană (AICE, 2010)

Premii și Diplome de Excelență
1973: Critica și Teoria Artei – Festivalul Național al Artei Studențești, Sibiu
1980: Jurnalism: Critica și Teoria Artei – Scânteia Tineretului, București (Edit. Șef-adj./responsabil secția culturală: Ion Cristoiu)
1981: Muzicologie: Premiul Uniunii Compozitorilor din România (Monografie)
2003: Premiul Internațional al Fundației Goldstein Goren – pentru toate studiile cuprinse în volumul Studia hebraica, nr. 3, 2003, Universitatea din București
2009 – Locul I – Simpozionul Internațional – secțiunea postere – „Muzica și dansul între clasic și modern”, pentru „Pianul, partener al vocii în lied” organizator Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Clubul Copiilor sector 1, București 16 mai 2009, București
2010 – Locul I – Simpozionul Internațional – secțiunea postere – „Muzica și dansul între clasic și modern”, organizator Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Clubul Copiilor sector 1, București, mai 2010, București
2019: Muzicologie: Premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (Cecretare Muzică Sacră)
2020: Premiul de Excelență pentru articole cu caracter de creație muzicologică - Revista Actualitatea Muzicală.
2009 – Diplome Participation AwardMusica Sacra-Musica Mundi (CaraimanFest, Bușteni, 1st International Tour & Religious FilmFestival);
2009 – Diplomă de Excelență – Festivalul Național Tinere Talente, Edit. XXX;
2009 – Diplomă de Excelență – Festivalul Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, Edit. XXXVIII;
2011 – Diplomă – Organizare, consultanță și Evaluare la proiectul ARTA LA PACHET - Expoziție de artă, Organizația Civică Alternative;
2008 – Diplomă de participare – Școala de vară Câmpia Română de Vest – spațiu cultural European (Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad;
2009 – Diplomă de participare – Simpozionul Antifonia 40;
2011 – Diplomă de participare – Festivalul Național Tinere Talente, Edit. XXXII;
2011 – Diplomă – Organizare, consultanță și Evaluare la proiectul LUNA FEMEII – Expoziție foto, Clubul Presei Transatlantice.

PUBLICAȚII (selectiv)


MUZICOLOGIE


Formată în spiritul muzicologiei practicate de Acad. Prof. dr. Octavian Lazăr Cosma, care i-a fost și îi este mentor, s-a preocupat de reevaluarea și așezarea în prim plan a valorilor creației muzicale românești de sec. XIX-XX, cu accent pe analiza opusurilor muzicale, ca și pe interdisciplinaritate, cultivând extensii pe zona sociologică, paleografie, analiză lingvistică-intertextuală sau sfera corespondențelor muzicii și a sonorului cu literatura, matematica, filosofia.
Din anul 2006 face parte din board-ul editorial (assistant editor). al revistelor Analysis and Metaphysics, Linguistic and Phiolosophical Investigations, Review of Contemporary Philosophy, editate de Denbridge Press New York, publicații a căror secțiune Musicology and Folklore o coordonează alături de Petru Stoianov. De asemenea, face parte și din colectivul de traducere, redactare și consultanță științifică în amplul proiect de traducere și editare a operei profesorului Richard Swinburne de la Universitatea din Oxford, membru al Academiei Britanice, proiect editat de Cartea Universitară (Introducere în filosofia religiei – 2006, Există Dumnezeu?, Minte, timp și dovezi – 2007, Credință și rațiune – 2008).
Un compartiment special îl reprezintă cercetarea universului biblic din perspectiva informațiilor privind sfera sonorului și indicii muzicali: valențe ale dramaturgiei muzicale, timp sacru-timp profan, organologie biblică, compartimente instrumentale, melodii/ducturi melodice, muzicieni, practica dirijorală, inserții stilistice, informații privind registrația/tipuri de voce, inserții antifone, conjugări temporale cu marile sărbători sau cu momentele zilei, Psalmii evidențiind Starea de cântec, Binecuvântarea, Lauda/Cântarea Domnului ori cei cântând instrumental Numele Domnului, corespondențe cu alte scrieri etc.

VOLUME

Monografii

Ioan Scarlatescu (135 pp., Edit. Muzicală, 1976)
George Stephănescu (221 pp., Edit. Muzicală, 1980 – Premiul UCR/Uniunea Compozitorilor din România1981, monografie

Volume de sinteză
Repere în Neoclasicismul Muzical Românesc (176 pp., Edit. România de Mâine, Edit. I – 2000, Edit. II – 2004)
Neoclasicism Muzical Românesc (228 pp., Edit. România de Mâine, Edit. I – 2001, Edit. II – 2005)
Cercetare și Comunicare în muzicologie (200 pp., Edit. România de Mâine, 2010)
Dimensiunea sonoră a existenței în proza literară a lui Mihai Eminescu și în scrierile lui Ion Creangă (228 pp., Edit. Eurostampa, 2013);
Sonorul în Basmul Românesc (508 pp., Edit. Eurostampa, 2015), postfață Lavinia Coman
Cărțile Psalmilor. Reflexii în sonor, Cartea Întâi (600 pp., Psalmii 1-41, Edit. Muzicală, 2019)
Cărțile Psalmilor. Reflexii în sonor, Cartea a Doua (400 pp., Psalmii 42-72, Edit. Muzicală, 2019 – Premiul UCMR/ Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România – 2019, Cercetare Muzică Sacră

Volume colectiveMembră a colectivului de elaborare:
Dicționar de termeni muzicali, București, Edit. Științifică și Enciclopedică, 1984
Dicționar de termeni muzicali, București, Edit. Științifică și Enciclopedică, 2008;
Mapping Opportunities for Cultural Cooperation, A short guide to the Romanian cultural sector today
, București, Ecumest, Romanian Cultural Institute, 2004

STUDII

1. În VOLUME
Miorița în creația a trei compozitori contemporani: Paul Constantinescu, Anatol Vieru și Sigismund Toduță – În: Studii de Muzicologie, vol X, București, Edit. Muzicală, 1974; Premiul de Critica și Teoria Artei – Sibiu, 1973
Creația corală a lui Doru Popovici – În: Studii de Muzicologie, vol XVI, București, Edit. Muzicală, 1981
– Despre un verb și valențele lui contemporane: A ZICE, În: Almanah Scânteia Tineretului, 1981, p. 53-56
Musikalische Erscheinungsformen in Eminescus Marchen, În: Neue Literatur, nr.1, București, 1989
Despre sculptarea Sunetului prin Tăcere și a Tăcerii prin Sunet în „Concertul pentru violoncel și orchestră de Anatol Vieru” (în colaborare cu Petru Stoianov). În: Simpozion de muzicologie „Anatol Vieru” – 1999, București, Edit. Muzicală, 2001
Note privind gândirea neoclasică a lui Marcel Mihalovici. În: Centenar Marcel Mihalovici – București, Edit. Muzicală, 2001
– Dinamics of the Jewish themes approach in Romanian musical creation.
În: Studia Hebraica, nr.1, 2001, București, The Goldstein Goren Center for Hebrew Studies, Universitatea din București, 2001
– Ivela
( în colaborare cu Ioana Stoianov). În: Studia Hebraica, nr.2,2002, București, The Goldstein Goren Center for Hebrew Studies, Universitatea din București, 2002
– Simbolic approaches of the Alef-Beit opposition and complementarity in a structuralist analysis; duality as a basis of man's thought
(în colaborare cu Ioana Stoianov). În: Studia Hebraica, nr.3, 2003, București, The Goldstein Goren Center for Hebrew Studies, Universitatea din București, 2003 (Premiul Internațional al Fundației Goldstein Goren – pentru toate studiile cuprinse în volum)
– Un cas particulier de l'elite juive de Roumanie: le compositeur Filip Lazar, representant du dialogue Judeo-Roumain pendant les premiers decennies du XXe siecle (1913 – 1936).
În: Permanences et ruptures dans l'histoire des Juifs de Roumanie (XIXe – XXe siecles), Universite Montpellier III, 2004
– În „alt fel” despre despre sunetul dinlăuntrul numărului, dinlăuntrul literei, În: 1st International Congress on Foundational Research in Law and Philosophy of Law, 25-29 May, 2005, Bucharest, Cartea Universitară, 2006
Liturghia AMEN-urilor de Liviu Comes sau despre sensurile lui AMEN la răspântie de timp și timpuri, În Law, Culture, and Society, An International Journal, Cartea Universitară, București, 2007
– Implicarea sonorului în mitologia și credințele Chinei antice: de la Cosmologie la Meloterapie (I-II), În: Studii, articole și eseuri muzicologice, Edit. Universității Transilvania, Brașov, 2007
– Petru Stoianov: Noduri și Semne, posibile structuri pe scara unui model modal, În: Studii de știință și cultură, an IV, nr. 3 (14), septembrie 2008, Arad, Universitatea Vasile Goldis University Press, 2008
– Un titlu: Cântarea Cântărilor și un gând în inima alfabetului ebraic, În: Proceedings of the 1st World Congress on Science, Economics, and Culture, 25-29, August 2007, New York– Bucharest, Cartea univeristară, București, 2008
– Muzicologia și actul comunicării, În: Ipostaze ale muzicii moderne în sec. XIX-XX, vol. 1 – Muzicologie, Timișoara, Edit. Eurostampa, 2008
– Reconsiderarea cadrului modal de esență diatonică în Variațiuni pe un colind de Petru Stoianov, pe o temă de Sabin Drăgoi, În: Proceedings of the 3rd World Congress on the Advancement of Scholary Research in Science, Economics, Law, and Culture, New York, August 25-29, 2009, Adleton Academic Publishers, New York, 2009
– Georg Friedrich Haendel și Franz Joseph Haydn în oglinda ultimului pătrar de secol XVIII (în colaborare cu Petru Stoianov), În: RevArt, nr. 1-2, 2009, Edit. Aegis, Timișoara, 2009;
– Compozitorul Petru Stoianov și atracția textelor nichitiene, În: RevArt, nr. 1-2, 2009, Edit. Aegis, Timișoara, 2009
– Antioh Cantemir – fiu al unui „prinț fără de țară” – note privind dimensiunea sonoră a versurilor sale (în colaborare cu Petru Stoianov), În: RevArt, nr. 1-2, 2009, Edit. Aegis, Timișoara, 2009
– Universul muzicii vocale semnate IOAN SCARLATESCU, În: RevArt, nr. 1-2, 2009, Edit. Aegis, Timișoara, 2009
– Opera din Basarabia în secolul XX de Luminița Guțanu, În: RevArt, nr. 1-2, 2009, Edit. Aegis, Timișoara, 2009
– Cântarea sacră de tip organum, linie directă de la antichitatea orientului Mijlociu către Musica Enchiriadis și Schola Enchiriadis? (în colaborare cu Petru Stoianov)În: Artă și Știință, 2009, Edit. Universității Transilvania din Brașov
– Experiența spirituală a muzicii: Publicul pe care nu îl cunoaștem (I), În: Aniversările Muzicale 2009-2010, Edit. Universității Transilvania din Brașov
– Experiența spirituală a muzicii: Publicul pe care nu îl cunoaștem (II), În: Artă și Știință, 2010, Edit. Universității Transilvania din Brașov
– Muzica – artă a comunicării: dinamica definirii sferei sonore (în colaborare cu Petru Stoianov), În: RevArt, nr. (10)1, 2010, Edit. Aegis, Timișoara, 2010
– Dinamica ciclului variațional în „Evenimente 1907” de Tiberiu Olah, În: Tiberiu Olah, Restituiri, București, Edit. Muzicală, 2010 (cf. Muzica, București, an XXVII, nr. 5 (296), mai 1977)
Tiberiu Olah (I), În: Tiberiu Olah, Restituiri, București, Edit. Muzicală, 2010 (cf. Muzica, București, an XXVIII, nr. 2 (305), 1978)
Tiberiu Olah (II), În: În: Tiberiu Olah, Restituiri, București, Edit. Muzicală, 2010 (cf. Muzica, București, an XXVIII, nr. 3 (306), 1978)
-De la istoria muzicii românești la istoria culturii muzicale românești în planul învățământului muzical universitar, În: Orizonturi ale artei secolelor XIX-XX din perspectiva secolului XXI, Proceedings, Edit. Eurostampa Aegis, Timișoara, 2010
The Counterpoint of Moods in Sept Chansons de Clement Marot by George Enescu. În: Proceedings of the George Enescu International Musicology Symposium, Bucharest, 2011, Volume 2, București. Edit. Muzicală, 2011
– Iannis Xenakis – un om ce și-a împlinit destinul, În: Anuar științific: Muzică, Teatru, Arte plastice, nr. 1 (14), 2012, Edit. Grafema Libris, Chișinău, 2012
– Despre Decan ul Facultății de Muzică de la Universitatea Spiru Haret, în: Valentina Sandu-Dediu; Andreea Chiselev, Victor Giuleanu – Uin portret în documente și mărturii, București, Edit. Muzicală, 2014;
L-am cunoscut pe „maître” Theodor Grigoriu (?!?), în: În memoriam Theodor Grigoriu (1926-2014). 90 de ani de la naștere, Edit. îngrijită de Mihaela Marinescu-Grigoriu, București, Edit. Muzicală, 2016.
.
2. Revista MUZICA:
Uvertură Națională de George Stephănescu, În: Muzica, București, an XXVII, nr. 3 (294), martie 1977
Myriam Marbe – De aducere aminte, În: Muzica, București, an XXVII, nr. 4 (295), aprilie 1977
Dinamica ciclului variațional în „Evenimente 1907” de Tiberiu Olah, În: Muzica, București, an XXVII, nr. 5 (296), mai 1977
Tiberiu Olah (I), În: Muzica, București, an XXVIII, nr. 2 (305), 1978
Tiberiu Olah (II), În: Muzica, București, an XXVIII, nr. 3 (306), 1978
Aspecte ale operei „Zamolxe” de Liviu Glodeanu (I), În: În: Muzica, București, an XXX, nr.10 (337), octombrie 1980
Aspecte ale operei „Zamolxe” de Liviu Glodeanu (II), În: În: Muzica, București, an XXX, nr.11 (338), noiembrie 1980
Variațiuni simfonice pentru pian și orchestră de Mircea Chiriac, În: Muzica, București, an XXX, nr.12 (339), decembrie 1980
Ars Poetica de Mircea Chiriac, În: Muzica, București, an XXXII, nr. 10 (337), octombrie, 1982
Vinicius Grefiens, În: Muzica, Buc, an XXXVII, nr. 2 (413), februarie 1987
Imnele țării în ipostaze oratoriale, În: Muzica, Buc, an XXXVII, nr. 7 (418), iulie 1987
Vocal-simfonicul. Teritoriu al valențelor umaniste, În: Muzica, București, an XXXIV (437), februarie 1989
Mitul dac despre Zamolxe în concepția dramaturgică a lui Liviu Glodeanu, În: Muzica, serie nouă, București, nr. 1, 1990
Creația de muzică ușoară a compozitorului Laurențiu Profeta (în colaborare cu Petru Stoianov), În: Muzica, serie nouă, București, an III, 1992, nr. 2
Posibile interpretări ale sferei sonore în Genesis, În: Muzica, serie nouă, București, nr. 4, 1998;
Liviu Comes, În Muzica, serie nouă, București, nr. 3, 1999
Centenar CHOPIN – Frederic Chopin – Ballade nr. 2, op. 38, Un posibil cod sau simple coincidențe? În: Muzica, serie nouă, București, nr. 1, 2010.

3.Revista ACTUALITATEA MUZICALĂ: – Premiul de Excelență pentru articole cu caracter de Creație Muzicologică, 2020
– Aniversare AM, În: Actualitatea Muzicală, serie nouă(CCXXVI), nr. 5, septembrie 2020, p. 4-5
– Cercetări muzicologice – Creația beethoveniană: reflexe psalmice, În: Actualitatea Muzicală, serie nouă (CCXXVI), nr. 8, august 2020, p. 22-23
– Lauri Gabriel Fauré la întâlnirea cu Psalmii biblici, În: Actualitatea Muzicală, serie nouă (CCXXVI), nr. 9, septembrie 2020, p. 15 (rubrica Lauri)
– Remember – Nicolae Lungu (120) De la nume….la renume, În: Actualitatea Muzicală, serie nouă (CCXXVI), nr. 10, octombrie 2020, p. 12
– IneditManifestări de ieri și de azi în onoarea Sf. Cecilia – patroană a muzicii, În: Actualitatea Muzicală, serie nouă (CCXXVI), nr. 10, octombrie 2020, p. 13
- Remember – Aaron Copland (120): de la trasee biblice la Psalmi, În: Actualitatea Muzicală, serie nouă (CCXXVI), nr. 11, noiembrie 2020, p. 27
- Aniversăei – Ioan Cartu (200) - De la catedră la cântare psalmică armonică, În: Actualitatea Muzicală, serie nouă (CCXXVI), nr. 9, decembrie 2020, p. 32
- Remember – Arc peste timp (Dinu Lipatti), În: Actualitatea Muzicală, serie nouă (CCXXVI), nr. 9, decembrie 2020, p. 33
- În actualitatePseudo-recomandări muzicale 2021, privind spre 2022,În: Actualitatea Muzicală, serie nouă (CCXXVII), nr. 1, ianuarie 2021, p.19
- Gheorghe Mandicevski – creator de muzică liturgică, În: Actualitatea Muzicală, serie nouă (CCXXVII), nr. 1, ianuarie 2021, p.28
- Conexiuni – Arnold Schonberg, urmașii săi și tangențele cu lumea filmului, În: Actualitatea Muzicală, serie nouă (CCXXVII), nr. 2, februarie 2021, p. 22-24
- Restituiri – Un trio virtual feminin. Madrigale și Psalmi, , În: Actualitatea Muzicală, serie nouă (CCXXVII), nr. 3, martie 2021, p.18-19
Istorii – Jubileu la jumătate de mileniu: 1521-2021 (I)….O stea se înalță…., În: Actualitatea Muzicală, serie nouă (CCXXVII), nr. 4, aprilie 2021, p. 21
Istorii – Jubileu la jumătate de mileniu: 1521-2021 (II)….Altă stea va străluci tot mai tare…., În: Actualitatea Muzicală, serie nouă (CCXXVII), nr. 5, mai 2021, p. 18-19
Isabella Leonarda (400) – creatoare de Psalmi și prima compozitoare care a publicat Sonate da Chiesa, În: Actualitatea Muzicală, serie nouă (CCXXVII), nr.6, iunie 2021, p. 13

Redactare Caiete-Program

Caiet ProgramSăptămâna Internațională a Muzicii Noi: Edit. II – 1992 (96 p.)
Caiet ProgramSăptămâna Internațională a Muzicii Noi: Edit. VI – 1996 (128 p.)
Caiet ProgramTimișoara Muzicală Academică – Edit. XVIII, 4-31 mai 2008 (87 p.)

Elaborări de cursuri universitare
Istoria Muzicii Românești (Edit. România de Mâine, 2005 – în colaborare cu Petru Stoianov)
Istoria Muzicii Universale (208 pp., Edit. Fundației România de Mâine, Edit. I – 2007, Edit. II – 2009 – în colaborare cu Mihaela Marinescu)
Istoria Muzicii Universale (119 pp.,- în colaborare cu Mihaela Marinescu); Curs în tehnologie IFR; Anii I și II, București, Edit. Fundației România de Mâine, 2013
Istoria Muzicii Românești (în colaborare cu Petru Stoianov), În: Sinteze III, Edit. Fundației România de Mâine, București, 2005
Curs de istoria culturii muzicale ebraice/israeliene (manuscris) – Curs elaborat în cadrul centrului de Studii Ebraice – Facultatea de Litere din cadrul Universității din București (1998-1999)

Îngrijire de ediție cursuri universitare
Sinteze – vol I, București, Edit. Fundației România de Mâine, 2002 (235 p)
Sinteze – vol II, București, Edit. Fundației România de Mâine, 2002 (252 p)

Prefață, Argument, Cuvânt înainte, Postfață, Booklet CD
Argument. În Cuvinte și strigături, suită pentru cor mixt à cappella și soliști, versuri: Nichita Stănescu, București, Edit. Muzicală, 2003, idem în: Album coral, București, Edit. Muzicală, 2018
Argument. În Țara în toamnă, triptic pentru cor mixt a cappella și soliști, versuri: Marius Robescu, București, Edit. Muzicală, 2003, idem în: Album coral, București, Edit. Muzicală, 2018
Argument. În Slavă Ție, Doamne, poem pentru cor mixt à cappella și soliști, București, Edit. Muzicală, 2003, idem în: Album coral, București, Edit. Muzicală, 2018
Cuvânt înaintePrefață la volumul: Ghilaș, Victor – DIMITRIE CANTEMIR în istoria culturii muzicale, Chișinău, Edit. Epigraf, 2004, p.7-8
Descinderi dintr-o altă perspectivăPrefață la volumul: Structură și formă în arheologia muzicală a lui Anton Pann, de Luminița Pogăceanu, Edit. Cartea Universitară, București, 2006
Prefață la volumul: Analiză și subiectivitate în interpretarea pianistică, de Luminița Pogăceanu, Edit. Cartea Universitară, București, 2006
Postfață (coperta IV) – Georgeta Ștefănescu-Barnea, la volumul: Spre Ethosul românesc prin creațiile pentru pian de ieri și de azi, București, Edit. Fundației România de Mâine, București, 2007
Gânduri despre un dirijor la început de carieră.....sau Un prim deceniu de activitate la pupitrul a trei Filarmonici de prestigiuPrefață la volumul REMUS GEORGESCU – O viață dăruită muzicii. Cronici, mărturii, documente, Vol.1 – Edit. îngrijită de Veronica Laura Demenescu și Rafaela Carabenciov, Timișoara, Edit. Eurostampa, 2013
Argument. În Lieduri pe versuri de Mihai Eminescu, București, Edit. Muzicală, 2015
Argument. În Heteropsalmia for Instrumental Ensemble, București, Edit. Muzicală, 2018
Argument. În Invizibilul soare (The Invisible Sun) for Flute, Percussion and Piano, București, Edit. Muzicală, 2018
Argument. În Noduri și Semne (Knots and Signs), Concert Music for Instrumental Ensemble, poetic pretext Nichita Stănescu, București, Edit. Muzicală, 2018
Argument. În Hiperboreeana, Poem for String Orchestra, București, Edit. Muzicală, 2018
Argument. În Heteropsalmia for Instrumental Ensemble, București, Edit. Muzicală, 2018
Argument. În Album coral – Coruri pe voci egale à cappella, Coruri mixte à cappella, București, Edit. Muzicală, 2018
Argument. În Colindă de țară, Diptic pentru cor mixt à cappella, versuri Nichita Stănescu, București, Edit. Muzicală, 2018
Argument. În Basmul Trenului-Destin, Poem pentru cor mixt à cappella, versuri Nicolae Dan Fruntelată, București, Edit. Muzicală, 2018
Argument. În Melancolie, Madrigal pentru cor mixt à cappella cu solo sopran, versuri Nichita Stănescu, București, Edit. Muzicală, 2018
Argument. În Zori de-aș fi, Madrigal pentru cor mixt à cappella, versuriEugen Barcu, București, Edit. Muzicală, 2018
Argument. În Povestea florilor de nufăr – piano solo/The Story of the Water Lilies, București, Edit. Muzicală, 2018
Argument. În Recitind Psalmii davidici, Coruri à cappella pe versete din Psalmii 4, 11, 24, București, Edit. Muzicală, 2021


CD Booklet

Georgeta Ștefănescu-Barnea
– pian, Electrecord:
CD 1 (Domenico Cimarosa, Joseph Haydn, Maurice Ravel, Filip Lazăr, Franz Liszt, Marțian Negrea);
CD 2 (Carol Miculi, Sabin Drăgoi, Marțian Negrea, Irina Odăgescu-Țuțuianu, Stan Golestan);
CD 3 (J.S. Bach, L. van Beethoven, Pagaini-Liszt, Renato Grisoni).
Petru StoianovEt in Hiperboreea ego...., Thalassa recording, 2000
(Heteropsalmia – pentru ansamblu instrumental, Proporții 2 – pentru două instrumente soliste, Introspectiv 47 – pentru ansamblu instrumental, Pe un cadran solar II / Baladă pentru un instrument solist, 2+1+1 – Proporții pentru saxofon sopran, alto, tenor, bariton, Hiperboreeana – poem pentru orchestră de coarde)


CRONICI, eseuri, articole, recenzii, interviuri
– în revistele MUZICA (1981-1988), ACTUALITATEA MUZICALĂ (1991, 2020), MELOS (1992, 1999), ROMÂNIA LITERARĂ (1980-1984), SCÂNTEIA TINERETULUI (1980-1986), SUPLIMENT LITERAR ARTISTIC (1981-1986), OPINIA NAȚIONALĂ (2000-2009), CONTEMPORANUL, FLACĂRA, ATENEU, TRIUBUNA, VITRALIU, MERIDIAN, LUCEAFĂRUL BULGAR, Caiete-Program: Festivalurile Internaționale „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, „Zilele Muzicii Contemporane”, „Întâlnirile Muzicii Noi”, „Timișoara Muzicală Academică” etc., Nr. 14 plus minus, Baabel, LiterNet etc.

Revista MUZICA:
Emil Simon – Li Mingqiang, nr. 10 (349), 1981
Omagiu lui Bacovia, nr. 1-2 (352-353), 1982
Simfonia I de Ulpiu Vlad, nr. 6 (357), iunie 1982
Recitaluri, nr. 4 (380), aprilie 1984
Gala laureaților, nr. 6 (381), 1984
Din concertele Filarmonicii „George Enescu”, nr. 7 (382), 1984
La Opera Română, nr. 8 (431), 1988

Revista ACTUALITATEA MUZICALĂ:
Trei minute cu...Monica Anghel, Ileana Șipoteanu – nr. 43 (II), 1991
Cu și despre Cătălin Târcolea – nr. 41 (II), 1991
Despărțiri. Vasile Vasilache jr. – nr. 41 (II), 1991

MELOS:
LOUIS și Sidney: o trompetă și un saxofon - nr.2 (23), 1992
Hit Parade x 6 – nr.2 (23), 1992
Hit Parade x 3 – nr.3 (36), 1993
Hit Parade x 4 – nr.4 (37), 1993
Hit Parade x 3 – nr. 1 (34), 1993
Hit Parade x 5 – nr. 3 (24), 1992
Hit Parade x 13 – nr 4 (24), 1992
Jelly Roll – nr, 4 (25), 1992
Cei doi K.O. – nr. 4 (25), 1992
Hit Parade x 5 – nr. 11 (32), 1992
Când știi să oprești clipa... – nr. 1 (serie nouă), ianuarie 1999
Lecția de muzică - nr. 2, martie 1999
Arta recunoștinței – nr. 2, martie 1999
Mai bogați cu încă o împlinire – nr. 3, mai 1999
Starea componisticii în România (I) – nr. 3, mai 1999
Starea componisticii în România (II) – nr. 4, iulie 1999
Starea componisticii în România (III) – nr. 5, septembrie 1999
Starea componisticii în România – concluzii – nr. 6, noiembrie 1999
Sonata da camera în recitiri – nr. 1-3, ianuarie- martie, 1999

ROMÂNIA LITERARĂ
:
Crăiasa Zăpezii de Liana Alexandra – an XII, nr. 42, 16 oct. 1980
Căsătoria secretă de Cimarosa – an XII, nr. 50, 11 dec. 1980
Tannhauser – an XIV, nr. 7, 12 fev. 1981
Pe micul ecran – an XIV, nr. 24, 11 iun. 1981
La Opera Română – an XIV, nr. 40, 1 oct. 1981
Hyperion – an XV, nr. 7, 11 fev. 1982
Cu Orfeu prin secole – an XV, nr. 11, 11 mart, 1982
Seară spaniolă de balet – an XVII nr. 17, 26 apr. 1984
Lumea de pe lună – an XVII nr. 24, 14 iun. 1984

FLACĂRA:
Așezământ Enescu – an XXIX, nr. 24 (1305), 12 iunie 1980
Concert Anatol Vieru – an XXIX, nr. 31 (1312), 13 iulie 1980

SCÂNTEIA TINERETULUI:
În prim plan – muzica ușoară – an XXXVI, seria II, nr. 9821, 20 dec, 1980
În studioul de concerte al Radioteleviziunii – an XXXVII, seria II, nr. 9840, 14 ian. 1981
Falsuri sub etichete folclorice (anchetă amplă) – an XXXVII, seria II, nr. 9757, 7 oct. 1980 (Premiul de Critica și Teoria Artei al ziarului Scânteia Tineretului, 1980)
Ritmurile operetei – an XXXVII, seria II, nr. 9869, 17 fev. 1981
Încă o dată despre lipsa de unitate - an XXXVII, seria II, nr. 9894, 18 mart. 1981
Vești tinere de la Ateneul Român – an XXXVII, seria II, nr. 9882, 4 mart.1981
Centenar Enescu – an XXXVII, seria II, nr. 9971, 17 iunie 1981
Centenar Enescu – A cânta cu sufletul peisajul românesc – an XXXVII, seria II, nr.9995, 15 iulie 1981
Ipostazele personalității – an XXXVII, seria II, nr.10055, 24 sept. 1981
Al XI-lea Festival Internațional „George Enescu” – Muzica – limbaj universal – an XXXVIII, seria II, nr. 10052, 21 sept. 1981
Tineri mesageri de prestigiu ai României – an XLI, seria II, nr. 11435, 20 nov. 1985
Festivalul Internațional „George Enescu” – oglindă a unui anotimp de pace - an XLI, seria II, nr. 11299, 27 nov. 1985
Cvartetul „Voces” – an XVI, seria II, nr. 11371, 20 dec. 1985
Cartea muzicală și cititorii săi – an XLII, seria II, nr. 11440, 13 mart. 1986

SUPLIMENT LITERAR-ARTISTIC:
Ascensiunea unei compozitoare – an I, nr. 15, 27 dec.1981;
Cantautorii – an II, nr. 17, 17 ian. 1982;
Sonata de-a lungul anilor – an IV, nr. 19 (137), 6 mai 1984;
De la partitură la interpret. La cumpăna gestului – an IV, nr.21 (139), 20 mai 1984;
De la partitură la interpret. Tineri pianiști – an IV, nr. 18 (136), 29 apr. 1984;
De la partitură la interpret. Seară Beethoven – an IV, nr. 26 (144), 24 iun. 1984;
Zamolxe de Liviu Glodeanu – an IV, nr. 27 (145), 1 iulie, 1984, p. 2;
Stagiunea Ateneului. Gânduri răzlețe – an IV, nr. 36 (154), 2 sept. 1984;
La întâlnirea cu muzica – an IV, nr. 38 (56), 16 sept. 1984;
Panoramic cameral – an IV, nr. 39 (157), 23 sept. 1984;
Dialog peste secole. Musica antiqua – an IV, nr. 40 (158), 30 sept. 1984;
Gong la Operă – nr. IV, nr. 41 (159), 7 oct. 1984, p. 7;
Festivalul cântecului ostășesc – an IV, nr. 44 (162), 28 0ct. 1984 p. 9;
Cantata „Suflet de țară” de Theodor Drăgulescu – an IV, nr. 45 (163), 4 nov. 1984;
Voi capitale ale muzicii românești – an IV, nr. 47 (165), 18 nov, 1984;
Ovidiu Bălan la Filarmonică – an IV, nr. 51 (169), 16 dec. 1984;
Panoramic cameral – Formația „Contemporan” – an IV, nr. 1 (172), 6 ian. 1985.

LUCEAFĂRUL BULGAR
Din file de jurnal muzical – anul X, nr. 15 (120), 1999;

TRIBUNA
Sub cupola Ateneului – Cluj, an XXV, nr. 40 (1293), octombrie, 1981;

ATENEU
Critica criticii muzicale – Bacău, an 21, nr. 4 (73), aprilie 1984;

CONTEMPORANUL
Consonanța compozitorului cu dirijorul – nr. 42 (2083), 17 oct. 1986;

OPINIA NAȚIONALĂ
Deschiderea noului an de învățământ la Universitatea Spiru Haret, nr.291,9 oct.,2000, p. 3;
Un miraj perpetuu: TEATRO ALLA SCALA, nr. 312, 17 septembrie 2001, p. 8;
Adunarea festivă de la Palatul Sporturilor și Culturii din capitală: deschiderea anului de învățământ 2001, nr.313-314, 8 octombrie 2001, p. 5;
Muzicieni și profesori cu vocație, har și bună pregătire, nr.315, 15 octombrie 2001, p. 4;
Cântece ale Unirii, nr.321, 1 decembrie 2001, p. 4;
Echipa fantastică, nr.324, 21 ianuarie 2002, p. 2;
O preocupare de prim ordin: pregãtirea pentru examenul de licențã, nr.328, 4 martie 2002, p. 3;
Împărtășind gândul cel bun, zicem și colindăm, nr.350, 16 decembrie 2002, p. 8;
La aniversarea lui Ciprian Porumbescu: Un zvon de cântec, o vioară, nr.357,17martie 2003, p.1;
Sunetul muzicii și semnificația unui concert de excepție, nr. 362, 2 iunie 2003, p. 8;
Un ideal al școlii muzicale românești (în colaborare cu prof.univ.dr.Dr.H.C. Victor Giuleanu), nr.378-379, 15 decembrie 2003, p. 2;
Cu și ...despre muzică, la facultate și la TvRM și nu numai..., nr.388, 1 martie 2004, p.1 și p. 4;
O notabilă prezență feminină la Facultatea de Muzică, nr.389, 8 martie, 2004 p. 8;
Laudatio în onoarea domnului profesor doctor docent VICTOR GIULEANU , nr. 403, 22 noiembrie 2004, p.1 și 8;
Colinde, colinde, sosiră colindele..., nr. 407, 20 decembrie 2004, p. 8;
Petru Stoianov – lucrări pe texte și pretexte nichitiene, În: Opinia națională, București, nr. 472, 23 martie 2009.

VITRALIU
Zilele muzicii contemporane, nr.2/1993, Bacău, p. 3;

MERIDIAN
Gânduri despre Templul Muzicii, București, 1993, p. 13;

TURISM și AFACERI.
TOURISM & BUSINESS
Laudatio musical pentru magistru, București, nr.59, nov. 2004, p. 8.


REVISTE CULTURALE INTERNET:

Nr.14 plus minus

Alfred Mendelsohn sau OMUL FLACĂRĂ IDEE/Gânduri despre concertul OMAGIU ALFRED MENDELSOHN (cu fotografii/20 mai 2015) – publicat pe 10 iunie 2015
https://no14plusminus.wordpress.com/?s=alfred+Mendelsohn

Seară de muzică la Castelul Peleș – publicat pe 8 octombrie 2015
https://no14plusminus.wordpress.com/2015/08/10/seara-de-muzica-la-castelul-peles/

REVISTA BAABEL, ISSN 2734-4967, ISSN 2734-4967

TRIO STERNIN, La Sărbătoarea Luminilor – Gazdă TEMPLUL CORAL din București - publicat pe 18 ianuarie 2018, ediția nr. 263 youtu.be/2AmNZkOK2HY
https://baabel.ro/2018/01/trio-sternin-la-sarbatoarea-luminilor/

APLAUZE (virtuale) PENTRU LIANA TAUBERG și „familia ei (nu doar) muzicală”! – publicat pe 8 aprilie 2021, ediția nr. 343
https://baabel.ro/2021/04/aplauze-virtuale-pentru-liana-tauberg-si-familia-ei-nu-doar-muzicala/

IN LOVING MEMORY OF THE HOLOCAUST VICTIMS
– publicat pe 1 iulie 2021, ediția nr. 348, Orizonturi spirituale
https://baabel.ro/2021/07/in-the-loving-memory-of-the-holocaust-victims/

LITERNET

An cu stea în frunte. Cărțile copilăriei – 20 ian. 2021
https://atelier.liternet.ro/articol/23350/Carmen-Stoianov/2020-An-cu-stea-in-frunte-Cartile-Copilariei.html


Manuscrise achiziționate de Biroul de Muzicologie al UCMR (selectiv)
Opera română din București – 2 volume;
Teritoriul sonor în basmul românesc;
Creația lui Laurențiu Profeta;
Compozitorul Anton Șuteu;
Dumitru Capoianu – concepția asupra oratoriului;
Zamolxe de Liviu Glodeanu;
Viola în creația lui Myriam Marbe;
Muzică ușoară românească românească pe versuri de poeți;
Vinicius Grefiens;
Cantate de Doru Popovici;
Concertele lui Filip Lazăr;
Sabin Drăgoi;
Zeno Vancea;
Monografia Liviu Comes;
Repere arhitectonice în vocal-simfonicul contemporan: note asupra oratoriului și cantatei;
Două perspective muzicologice concretizate în studii de caz: Studiu de caz pe text biblic; Studiu de caz pe suport video;
Cantata lirică Dintre sute de catarge de Wilhelm Georg Berger (versuri Mihai Eminescu) Note privind climatul sonor, cinetica fluenței trăirilor și modalitățile de tratare a modalului de tip sectio aurea teoretizat în volumul Dimensiuni modale.


Studii prezentate în comunicări științifice (selectiv)
Dimensiunea sonoră în PENTATEUCH
Note asupra unui verset biblic și posibilele sale corespondențe muzicale
În alt fel despre numărul care circumscrie litera care circumscrie sunetul
Dialogul interetnic româno-evreu și dimensiunea lui cultural-muzicală: Mihail Jora și Filip Lazăr
Corespondențe cifrico-armonice în Torah
Concertele lui Filip Lazăr
Personalitatea lui Marcel Mihalovici
Alfred Mendelsohn
Despre variațiunea continuă în concepția lui George Enescu
Dinamica ciclului variațional în „Evenimente 1907” de Tiberiu Olah
Ipostaze oratoriale ale ideii de patrie
Oratoriul „Un pământ numit România” de Liviu Glodeanu
Opera „Zamolxe” de Liviu Glodeanu.

Revista ACTUALITATEA MUZICALĂ -SERIE NOUĂ

Bibliografie www.ucmr.org

Referințe în Volume
- Who’s Who in Music, 1988
- Sava, Iosif, Vartolomei, Luminița – Dicționar de Muzică, București, Edit. Științifică și Enciclopedică, 1979
- Cosma, Octavian Lazăr, Hronicul Muzicii Românești. Vol. 6, București, Edit. Muzicală, 1984
- Cosma, Octavian Lazăr, Hronicul Muzicii Românești. Vol. 7, București, Edit. Muzicală, 1986
- Cosma, Viorel- Muzicieni din România. Lexicon – vol. 1, București, Edit. Muzicală, 1989
- Sava, Iosif – Vartolomei, Luminița – Muzică și muzicieni – 1992
- Cosma, Octavian Lazăr, Universul Muzicii Românești, București, Edit. Muzicală, 1995
- Sava, Iosif; Vartolomei, Luminița, Mică enciclopedie muzicală, Craiova, Edit. Aius, 1997
- Cosma, Viorel- Muzicieni din România. Lexicon – vol. 2, București, Edit. Muzicală, 1999
- Cosma, Viorel- Muzicieni din România. Lexicon – vol. 3, București, Edit. Muzicală, 2000
- Cosma, Viorel- Muzicieni din România. Lexicon – vol. 4, București, Edit. Muzicală, 2001
- Sandu-Dediu, Valentina – Muzica românească între 1994 – 2000, București, Edit. Muzicală, 2002
- Cosma, Viorel- Muzicieni din România. Lexicon – vol. 5, București, Edit. Muzicală, 2002
- Pinghiriac, Georgeta- Simboluri estetice ale vocii de soprană, București, Edit. Universității Naționale de Muzică, 2002
- Cosma, Viorel- Muzicieni din România. Lexicon – vol. 6, București, Edit. Muzicală, 2003
- Tomi, Ioan, Introducere în istoria muzicii românești, Timișoara, Edit. Eurobit, 2003
- Cosma, Viorel- Muzicieni din România. Lexicon – vol. 7, București, Edit. Muzicală, 2004
- Pinghiriac, Emil- Mirabila voce de bariton, București, Edit. Muzicală, 2004
- Vasile, Vasile- De la muzica firii și a sufletului la muzica sferelor, București, Edit. Petrion
- Cosma, Viorel – Muzicieni din România. Lexicon, vol 8, 2005;
- Cosma, Viorel- Muzicieni din România. Lexicon – vol. 9, București, Editura Muzicală, 2006
- Pogăceanu, Luminița, Experiencing piano music, București, Edit. Cartea universitară, 2006
- Xxx – Enciclopedia personalităților din România, Hübners Who is Who, Edit. 2, 2007
- Drăgan, Ovidiu Victor, Dirijorul – Intenție și sens a energiei cinetice. Studiu analitic aplicativ al partiturii, din perspectivă dirijorală, Brașov, Edit. Universității Transilvania, 2007
- Bura, Corina, Concertul românesc pentru vioară și orchestră. Un univers modal, vol. 1, București. Edit. Muzicală, 2007
- Cosma, Octavian Lazăr, Universitatea Națională de Muzică din București la 140 de ani, vol. 4, București, Edit. Universității Naționale de Muzică, București, 2014
- Coman, Lavinia – Postfață – Sonorul în basmul românesc, Timișoara, Edit. Eurostampa, 2015
- Ștefănescu Barnea, Georgeta – Volum omagial: 80 ami, București, Edit. Muzicală, 2016
- Gamurari, Pavel – „Noduri și semne” – o abordare conceptuală a poeziei stănesciene în creația compozitorului Petru Stoianov. În Revistă de științe socioumane, nr. 3 (46), Chișinău, 2020
- Gamurari, Pavel – Valorificarea componistică a poeziei contemporane românești, Teză de Doctorat (Muzicologie), Chișinău, susținere 14 mai 2021
- Noi istorii ale muzicilor românești, vol. I, coord. Valentina Sandu-Dediu&Nicolae Gheorghiță, București, Edit. Muzicală, 2020.

Referințe în Presă
- Silvestru, Valentin – Colocviul de critica și teoria artei, În: Amfiteatru, București, an VIII, nr. 5 (89), mai 1973;
- Bron, Simelia – Pietre pentru templul muzicii, În: Amfiteatru, București, an VIII, nr. 6 (90), iunie, 1973;
- Tomescu, Vasile – Tineri muzicologi în colocviu, În: Contemporanul, București, nr. 22 (1385), 25 mai 1973;
- Marinescu, Mihaela – „Ioan Scarlatescu. Un nume la început de secol” de Carmen Antoaneta Stoianov – În: Muzica, București, an XXVI, nr. 9 (288), sept. 1976;
- Catrina, Constantin – Să ne cunoaștem compozitorii înaintași – În: Cuvântul nou, Sfântu Gheorghe, nr. 1438, 1 nov. 1976;
- Xxx – Colocviul Evocarea istorică în creația muzicală contemporană, În: Flacăra Iașului, an XXXVI, nr. 10457, 18 mai, 1980;
- Cosma, Viorel – Festivalul muzicii românești de la Iași, În: România liberă, București, an XXXVIII nr. 11065, 26 mai 1980;
- Xxx - Semnalăm, În: Scânteia Tineretului, București, an XXXVII, seria II, nr. 10040, 7 sept. 1981;
- Popovici, Doru – MonografiaGeorge Stephănescu”, În: Săptămâna, București, serie nouă, nr. 567, 16 oct. 1981;
Crețu, Viorel – Cartea muzicală, În: România Literară, București, an XIV, nr. 50, 10 dec. 1981;
- xxxPremiile Uniunii Compozitorilor, În: Săptămâna, București, serie nouă, nr. 577, 25 dec. 1981;
- Tartler, Grete – „George Stephănescu”, În: „Tribuna”, Cluj, an XXVI, 28 febr. 1982;
- Tartler, Grete – Experimentarea forței interioare, În: România literară, București, an XVI , serie nouă, nr. 40, 6 oct. 1983;
- Lorințiu, Cleopatra – Mică antologie a artei tinere – În Suplimentul Literar Artistic, an
V, nr. 27 (198), 7 iulie 1985;
- Oțeanu, Smaranda – Argumentele muzicii, ale talentului – Scânteia, 14 august, 1986;
- Petrescu, Mirela, Stoianov – familie de muzicieni, în: Luceafărul bulgar, an X, nr. 5 (122), 1999;
- Xxx - Comunicatul Senatului Universității Spiru Haret. În: Opinia Națională, nr. 317, 29 octombrie 2001;
- Xxx - Noutăți editoriale lansate la Târgul Internațional GaudeamusCarte de învățătură: Carmen Stoianov, Neoclasicism muzical românesc, secolul XX. În: Opinia Națională, București, nr. 322, 17 decembrie 2001;
- Xxx – Deschiderea anului de învățământ 2001, În: Opinia Națională, București, nr. 319-320, 19 noiembrie 2001, p. 15;
Deac, Adela- Distincții binemeritate, În: Opinia Națională, București, nr. 332, 1 aprilie 2002;
- Xxx - Cultura la TvRM, În: Opinia Națională, nr.337, 20 mai 2002;
- Xxx – Celebra soprană Silvia Voinea la TvRM. În: Opinia Națională nr. 335, 22 aprilie 2002;
Deac, Adela- Expresie a calității învățământului, sinteză a spiritului creator, În: Opinia națională, București, nr. 375 – 376, 17-24 noiembrie 2003;
– Giuleanu, Victor- Cuvântul sărbătoritului, În: Opinia Națională, București, nr. 403, 22 noiembrie, 2004
- Lerescu, Sorin- Romanian Section, În: New Music – World Magazine, Koln, nr.4, nov. 2004
- Grigore, George – Prof. univ. dr. Carmen STOIANOV: Muzica poate fi cerească sau pământească, În: Opinia națională, nr. 536, 6 iunie 2011, p. 5
- Cosma, Mihai – „AM” – 30, În: Actualitatea Muzicală, serie nouă (CCXXVI), București, Edit. Muzicală, nr. 4, aprilie 2020, p. 1
- Manea, Carmen – Lauri – Premiile Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România pe anul 2019, În: Actualitatea Muzicală, serie nouă (CCXXVI), București, Edit. Muzicală, nr. 4, aprilie 2020, p. 2-8
- Cosma, Mihai – Convorbirile AM – De vorbă cu Carmen Stoianov, În: Actualitatea Muzicală, serie nouă (CCXXVI), București, Edit. Muzicală, nr. 4, aprilie 2020, p. 16-17
- Ursulescu, Octavian – AM, În: Actualitatea Muzicală, serie nouă (CCXXVI), București, Edit. Muzicală, nr. 5, mai 2020, p. 2-4
- Premiile de Excelență ale revistei ACTUALITATEA MUZICALĂ, În: Actualitatea Muzicală, serie nouă (CCXXVI), București, Edit. Muzicală, nr. 12, decembrie 2020, p. 2.
- Marinescu, Mihaela – Aniversări: Carmen Stoianov – 70, În: Actualitatea Muzicală, serie nouă (CCXXVI), București, Edit. Muzicală, nr. 12, decembrie 2020, p. 27-28.
- Petrescu, Mihai-Atanasie – O copilărie regăsită? În: Liternet, Top, 17. 01. 2021
- Iovițu, Carmen – Minunat! În: Liternet, Top, 17.01. 2021
- Sima, Nicoleta – O poveste despre.....povești, În: Liternet, Top, 20. 01. 2021
- Ștefănescu, Daniela: Mi-a reușit un miracol: am făcut ca amândoi ochii să râdă….., În: Liternet, Top, 20. 01. 2021
- Ștefănescu, Daniela: În Loving Memory of the Holocaust Victims, În: Baabel, 348, 1 iulie 2021.


https://www.youtube.com/watch?v=0h_taHiTaUY
Centenar Opera RomânăICR Tel Aviv, 25 martie 2021, ora 17,00 sus
Biografie    Lucrări    UCMR