CONTEMPORARY ROMANIAN MUSICIANS
Constantin SECARĂ, musicologist

CONTACT:
constantin_secara @ yahoo.com


romanian RomanianCopyright: cIMeC
Last Update:
Mars 10, 2008

Constantin SECARĂ

– Musicologist –


ARTISTIC BIOGRAPHY

Constantin Secară (Bucureşti, 1962) belongs to the present generation of romanian musicologists. He graduated the National Music University in Bucharest, Musicology department, and is a PhD candidate of the same university, studying the Byzantine musicology. He is now a scientific researcher at "Constantin Brăiloiu" Institute of Ethnography and Folklore, of the Romanian Academy; member of the ISCM – Romanian National Section.

Researcher, interpreter and promoter of Byzantine music, member of the Union of the Romanian Composers and Musicologists. In 1994, he was a founding memeber of "Strapoleos" psaltic group, belonging to the homonym church in Bucharest. In 1996 and 1997 he initiated (as musical editor for the Romanian Radio Society) a series of concerts and recordings of this vocal group. Starting from 2003, he has organized and opened many other concerts of "Stavropoleos" and "Nectarie Protopsaltul" vocal groups.

He has participated in national and international musicology, ethnomusicology and Byzantine music conferences. He has published studies and articles on musicology and Byzantine music in publications scientifically important both in Romania and abroad.

Since 2003, he coordinates as a scientific consultant, "Theotokos" psaltic group of "Doamnei" Church, in Bucharest. Together with this group, he participated in a tour in Great Britain (6/13 December 2005), Spain (1/4 December 2006) and Portugal (12/18 December 2006), concerting in important churches in London, Madrid and Lisbon, within the project "Romania in Advent", of the Romanian Cultural Institute. sus

PUBLISHED WORKS

"Tânăra generaţie de compozitori – avangardă sau academism?" (The young generation of composers – avant-garde or academism?), in "Muzica", new series, V, no 1 (17), January – March, 1994, pp. 4-18;
"O problemă de timp muzical în creaţia enesciană timpurie" (A matter of musical timing in Enescu’s early work), in Colocviile Enescu, newsletter edited by Philharmonic Orchestra in Botoşani, 1995;
"Valorificarea manuscriselor muzicale putnene, între premise subiective şi realităţi obiective" (The revaluation of musical manuscripts at Putna, between subjective premises and objective reality), in "Muzica", new series, XVI, no. 1 (61) January – March 2005, pp.136-149;
"Particularităţi stilistice în opera muzicală originală a lui Anton Pann" (Stylistic particularities in the musical work of Anton Pann), in "Academica", new series, no. 35, February 2005, XV, 172, pp. 50-52;
"Coordonate estetice şi stilistice ale reprezentării sacrului în muzica românească compusă după anul 1990"
(Aesthetic and stylistic characteristics in representing the sacred in the Romanian music composed after 1990), in "Muzica", new series, XVI, no. 2 (62) April-June 2005, pp. 72-86;
"Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – 85 de ani de la fondare" (The Union of the Romanian Composers and Musicologists – 85 years since its foundation), in "Muzica", new series, XVI, nr. 4 (64) October-November 2005, pp. 3-11;
"Catavasierul lui Filothei Ieromonahul – parte integrantă a Psaltichiei rumăneşti. Surse şi contribuţii originale"
(Filotei the Hieromonk’s Katabasiai – part of the Romanian Psalm book. Sources and original contributions), in "Muzica", new series, XVII, no. 1 (65) January-March 2006, pp. 125-151;
"Muzica bizantină – doxologie şi înălţare spirituală" (Byzantine Music – doxology and spiritual ascension), vol., Editura Muzicală, Bucureşti, 2006, 311 p. sus