HOME    MUZICIENI ROMÂNI CONTEMPORANI
Felicia Donceanu

Copyright: cIMeC

Data ultimei actualizări:
martie 2006

Felicia DONCEANU

– compozitoare –

BIOGRAFIA ARTISTICĂ

Născută pe 28 ianuarie 1931, la Bacău.

Studiile muzicale le-a urmat la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti (1949-1956), unde a studiat cu Mihail Jora (compoziţie), George Breazul şi Ioan D. Chirescu (teorie şi solfegiu), Paul Constantinescu (armonie), Nicolae Buicliu (countrapunct), Mircea Basarab (orchestraţie) etc.
Redactor la Editura pentru Literatură şi Artă (ESPLA) din Bucureşti, secţia muzicală (1956-1958) şi la Editura Muzicală, Bucureşti (1958-1966). A scris articole şi cronici în Muzica, Contemporanul, Munca, Azi. A susţinut conferinţe, prelegeri, concerte-lecţii, emisiuni radiofonice. A scris texte pentru muzică proprie şi pentru diverse lucrări corale aparţinând diferiţilor compozitori români. A scris scenarii pentru radio şi pentru spectacole muzical-coregrafice.
A realizat ilustraţii de cărţi pentru copii.

A fost distinsă cu Menţiune specială la Concursul Internaţional de Compoziţie de la Mannheim (1961), premiile Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (1983, 1984, 1986, 1988, 1993, 1996, 1997), Ordinul Meritul Cultural, cls. I (1981), premiul „George Enescu” al Academiei Române (1984). sus

CREAŢIA

A scris în mai multe genuri, inclusiv muzică de scenă („Tartuffe” de Molière, 1965; „Măsură pentru măsură” de William Shakespeare, 1965), muzică vocal-simfonică (Invocatio, poem pentru soprană, vioară, pian şi orchestra de cameră, text religios şi citate din Ovidiu, 1999), muzică simfonică (Meşterul Manole, poem simfonic, 1956, rev. 1968, rev. 1977), muzică de cameră (Inscripţie pe un catarg, baladă pentru harpă solo, 1989; Diptic pentru oboi, clarinet, fagot, 1989; Lamento pentru soprană, două viole de gamba, clavecin şi percuţie, text religios, 1994), muzică corală, muzică pentru voce şi pian, muzică pentru copii, teatru instrumental pentru preşcolari, teatru instrumental (Fantasia per piano-forte et cetera, pantomimă pentru pianist şi alţi doi instrumentişti, 1998; Tablouri vivante pentru voce, instrumente şi dans, 1999).


Bibliografie parţială

Alan Pedigo. International Encyclopedia of Violin-Keyboard Sonatas and Composer Biographies. Bonneville: Arriaga Publications, 1979;

Aaron I. Cohen. International Encyclopedia of Women Composers, Second Edition. New York - London: Books & Music, 1987;

Mioara Mincu şi Elena Mironescu. Mondofemina. Femei române, Vol. I. Bucureşti: Edit. Edimpex, 1995;

Iosif Sava şi Luminiţa Vartolomei. Mică enciclopedie muzicală. Craiova: Edit. Aius, 1997;

Irina Odăgescu. Musical Life and Female Composers in Romania, în Journal - International League of Women Composers. Washington: October 1994;

Octavian Lazăr Cosma. Universul muzicii româneşti Bucureşti: Edit. Muzicală, 1995;

Viorel Cosma. Muzicieni români. Lexicon. Vol. 2. Bucureşti: Edit. Muzicală, 1999.
sus