MUZICIENI ROMÂNI CONTEMPORANI
compozitorul Petru STOIANOV


Copyright: cIMeC
Data ultimei actualizări:
8 iunie 2021

Petru STOIANOV

– compozitor, profesor universitar dr. –


BIOGRAFIA ARTISTICĂ

Petru Stoianov (n. 29.10.1939, Vinga – Arad) este un compozitor român; provine dintr-o familie de bulgari catolici din nordul Banatului. Profesor universitar doctor, a ocupat între 2000-2011 funcții de conducere (prodecan și decan) al Facultăților de Muzică din cadrul Universității de Vest din Timișoara și al Universității „Spiru Haret” din București. Este căsătorit cu muzicologul prof. univ. dr. Carmen Stoianov.

Studii
După studii liceale în Arad și Timișoara, și-a început studiile muzicale la Arad (1963-1965, cu compozitorul și dirijorul Nicolae Brânzeu și cu Doru Șerban, dirijor al corului Filarmonicii), continuându-le la Conservatorul ieșean (cu compozitorii Anton Zeman și Vasile Spătărelu) și apoi la Conservatorul din București (actuala Universitate Națională de Muzică din București), unde devine discipol al maestrului ANATOL VIERU la clasa de compoziție, formându-se și la clasa unor reputați maeștri – între alții: Florin Eftimescu (armonie), Nicolae Buicliu și Dinu Ciocan (contrapunct), Tudor Ciortea (forme și analize muzicale), Aurel Stroe (teoria instrumentelor și orchestrație), Octavian Lazăr Cosma (istoria muzicii românești), Constantin Bugeanu (dirijat orchestră), Marin Constantin (dirijat coral), Vinicius Grefiens (citire de partituri), Emilia Comișel (folclor muzical), George Bălan (estetică muzicală). A studiat, în paralel, două specializări, obținând două licențe în muzică: Pedagogie muzicală (1970) și Compoziție muzicală (1972).
Doctor în Muzică la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, cu teza Noduri și Semne. Posibile structuri pe scara uui model modal; îndrumător științific: prof. univ. dr. Valentin Timaru (1999-2003).

Activitate
După absolvirea studiilor a lucrat ca profesor de pian la Școala de Muzică și Arte Plastice nr.2 din București (1972-1990), după care devine inspector de specialitate pentru învățământul muzical în cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București (1990-1998) și inspector de specialitate pentru învățământul artistic în cadrul Ministerului Învățământului (1999-2000), menținând legătura cu catedra.
Cadru didactic asociat la Academia de Muzică din București (1995) și Conferențiar (1994) la Facultatea de Muzică a Universității de Vest din Timișoara, este ales și funcționază ca prodecan al acestei facultăți în perioada 2000-2004, după care devine profesor, fiind ales prodecan (2004-2008) și apoi decan (2008-2010) al Facultății de Muzică a Universității „Spiru Haret” din București și decan al Facultății de Arte (2010-2011) al aceleiași universități.
În învățământul superior a predat disciplinele citire de partituri – citirea în chei și studiul transpoziției, teoria instrumentelor și orchestrație.
– Consilier (1992), Director (1994) și Director executiv (1993-1998) al Festivalului Internațional de Muzică Contemporană „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, București, 23-30 mai.
– Fondator și Director artistic EUROPAFest
– Fondator și Director artistic al Concursului Internațional de Interpretare Muzicală jmEvents/ Jeunesses International Music Competition – Romania (din 1994)
– Vicepreședinte Jeunesses&Dinu Lipatti
– Vicepreședinte jmEVENTS
– Președinte și membru: jurii naționale și internaționale de interpretare
– Referent de specialitate în copmisii pentru susținerea înaltului titlu de Doctor în Muzică
A participat la conferințe, sesiuni științifice, mese rotunde, emisiuni de radio și televiziune, jurii naționale și internaționale, simpozioane naționale și internaționale. A inițiat și realizat emisiuni de televiziune inclusiv transmisii live.

Membru al următoarelor societăți profesionale și artistice
Membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România
Membru al Secțiunii Române a Societății Internaționale de Muzică Contemporană (SNR-SIMC)
Membru fondator și Vicepreședinte al jmEvents – România
Membru fondator al Asociației de Integrare Culturală Europeană (AICE)

Premii/Diplome de Excelență (selectiv)
Premii

1980 – Mențiune – Concursul Internațional de Compoziție Ancona – Italia
1997 – Premiul II – Concursul International de Muzică Sacră APAR România
2006 și 2013 – Premii ale Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România
2009– Locul I – Simpozionul Internațional – secțiunea postere – „Muzica și dansul între clasic și modern”, pentru „Pianul, partener al vocii în lied” organizator Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Clubul Copiilor sector 1, București 16 mai 2009 București

Diplome de Excelență

Universitatea „SPIRU HARET” – București
Societatea Philarmonica – Timișoara
Primăria Râmnicu Vâlcea
Centrul de Cultură și Arte „Carmen Saeculare” – județul Neamț
Diploma de recunoștință a Mitropoliei Banatului pentru muzica filmului „Poveste de Crăciun” (regia Cosmin Pleșa)
Diploma Jubiliară cu ocazia împlinirii a 10 ani de existență a Facultății de Muzică din cadrul Universității de Vest din Timișoara. sus


CREAȚIA


S-a format în spiritul creației muzicale practicate de maestrul său, Anatol Vieru, dar și de mentorul său Wilhelm Georg Berger, pe al căror parcurs temporal și modal și-a constituit propriul sistem de compoziție (detaliat prezentat în Teza de Doctorat „Noduri și Semne. Posibile elemente de structură pe scara unui model modal” și în unele din publicațiile sale). Este cazul lucrărilor: Noduri și Semne, Hiperboreeana, Invizibilul Soare, Cântec sau altfel spus, TRIO pentru CONTRASTE, ciclurile: Proporții, HaOr – Poem Luminii, Pe un cadran solar...
De altfel, Petru Stoianov declară: „Conjugând spațialitatea și temporalitatea sonoră, am obținut sunetul de frecvență și durată determinată – element de structură în cadrul unei scări de înălțimi și durate – în care cei doi parametri au același sistem generator și se regăsesc într-un model modal particularizat printr-un mod de proporții construit în temeiul „tăieturii de aur” [......] Prin uniunea celor doi termeni – de înălțime și durată – ce se însoțesc continuu dar se pot „desface” diferit, am încercat să definesc îngemănarea perfect detectabilă în planul proporției, a celor două dimensiuni – spațiul și timpul muzical – ca posibil NOD, punctul de confluență al frecvenței și duratei contopite”.
În general, în creația sa, Petru Stoianov are în vedere reconsiderarea cadrului modal de esență diatonică, specific tradiției românești, în opusuri din cele mai diferite genuri, de la cel coral/al creației didactice la teritoriul cameral, concertant și simfonic. A compus o bogată listă de opusuri muzicale, creația sa fiind prezentă pe marile podiumuri de concert europene și în spațiul extraeuropean în importante festivaluri internaționale de muzică contemporan.
A fost președinte și membru în numeroase jurii naționale și internaționale de interpretare muzicală, din anul 1994 fondând Concursul Internațional EUROPAFest Jeunesses Musicales ce se desfășoară anual la București în luna mai și al cărui director artistic este.
A compus mult pe creații poetice românești, mai ales texte (muzică corală) sau pretexte poetice (muzică instrumentală, concertantă) semnate Nichita Stănescu. Lucrările sale, într-o largă varietate de genuri, figurează pe afișe ale unor prestigioase festivaluri și evenimente artistice, în țară și străinătate.
Variațiuni pentru orchestră, 1970
Lecție despre colind – Zece Variațiuni pentru pian, 1970, p.a. Nicolae Licareț; versiune cu 5 Variațiuni pentru pian, p.a. Ilinca Dumitrescu (Kuala Lumpur)
La țărm – Lied pentru voce și pian (versuri: Ștefan Augustin Doinaș), 1971
Mișcare simfonică, 1972
Proporții II – pentru două instrumente soliste, 1978, p.a. 18 aprilie 1978 (2 flaute); versiune: p. a. 9 decembrie 1980 (două clarinete) Florian Popa – Premio Ancona; varianta pentru flaut, în: Lucrări camerale (I), București, Edit. Muzicală, 2004
Numele Patriei – pentru cor pe voci egale à cappella și soliști (versuri: Dan Mutașcu), în: Două madrigale închinate patriei, 1980, p.a. corul „Simbol”, dirijor Luminița Guțanu, în: în Album coral, Tipografia Universității de Vest, Timișoara, 1999 ; idem în: Album coral, București, Edit. Muzicală, 2018
Creanga de aur– pentru cor pe voci egale à cappella și soliști (versuri: Dan Mutașcu), în: Două madrigale închinate patriei, 1980, p.a. corul „Simbol”, dirijor Luminița Guțanu, în: în Album coral, Tipografia Universității de Vest, Timișoara, 1999 ; idem în: Album coral, București, Edit. Muzicală, 2018
Patru afirmatii în sprijinul realului – Muzică de concert pentru clarinet, pian, violină, violă și cello (pretext poetic Nichita Stănescu), 1982-83, p.a. 25.03, 1986, Cluj-Napoca, Ansamblul „Ars Nova”, dirijor: Cornel Țăranu
Pe un cadran solar I – Sonată pentru un instrument solist (pretext poetic Nichita Stănescu), 1984, p.a. 1993, Marius Lăcraru (vioară)
Pe un cadran solar II – Baladă pentru un instrument solist și Recitator (versuri: Nichita Stănescu), 1985, p.a. 22 aprilie 1995, Tescani, Centrul de cultură „George Enescu” în cadrul Festivalului Internațional „Zilele muzicii contemporane”, Marius Lăcraru (vioară) și Geo Popa (actor); versiune: Ateneul Român, sala Studio, Ion Georgescu (vioară) și Eusebiu Ștefănescu (actor)
Țara noastră – pentru cor mixt à cappella (versuri: Ion Nicolescu), 1986
Brâul grâului – pentru cor mixt à cappella (versuri populare), 1986, p.a. Corala Academică „Divina Armonie”, dirijor Marius Firca, în: Album coral, București, Edit. Muzicală, 2018
Această țară de vis – Poem pentru cor mixt à cappella și soliști (versuri: Nichita Stănescu), 1986
Vara românească – pentru cor pe voci egale à cappella (versuri: Gheorghe Daragiu), 1986, în în Album coral, Tipografia Universității de Vest, Timișoara, 1999
Tinerețe – Madrigal pentru cor mixt à cappella (versuri; Eugen Barbu), 1987
Cuvinte și strigături – Suită (8 piese) pentru cor mixt à cappella și soliști (versuri: Nichita Stănescu), 1987 (cuprinde: 1. Ce? 2. Respirarea aerului de sub aripă 3. N-ai să vii 4. Scrisori 5. Dezîmblânzirea 6. Pomule, copacule 7. Cântec de scos apa din urechi 8. Strigături), p.a. 30 mai 2004, Corala Antifonia, dirijor Constantin Rîpă, Festivalul Internațional „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”; versiuni: Corul Academic Radio, dirijor Dan Mihai Goia, Soli-Tutti, conducător Denis Gautheyrie; Corala „Madrigal”, dirijor Adriana Drăgan, Corala „Carmen Sylva” (Llangollen, Marea Britanie), în: Cuvinte și Strigături, București, Edit. Muzicală, 2003, idem în: Album coral, București, Edit. Muzicală, 2018
Țara în toamnă – Triptic pentru cor mixt à cappella și soliști (versuri: Marius Robescu), 1987 (cuprinde: 1. Mierea și norul 2. Viziune 3. Măr cojit), p.a. 11 septembrie 2007, în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”, Corala Antifonia, dirijor Constantin Rîpă, în : Album coral, Tipografia Universității de Vest, Timișoara, 1999; idem în: Țara în toamnă, București, Edit. Muzicală, 2003; idem în: Album coral, București, Edit. Muzicală, 2018
Colindă de țară – Diptic pentru cor mixt à cappella (versuri: Nichita Stănescu, cuprinde: Frunză verde de albastru, Colindă de țară), 1988, p.a. iunie 2009, Cluj-Napoca, Corala Antifonia, dirijor Constantin Rîpă, FestivalulAntifonia 40”, în: Album coral, București, Edit. Muzicală, 2018
Amfora luminii – pentru cor mixt à cappella și solo Sopran (versuri: Vasile Voiculescu), 1988
Noi suntem români – pentru cor pe voci egale à cappella (versuri: Ion Nicolescu), 1988
Ghicitori muzicale – Suită (15 piese) pentru cor de copii à cappella (versuri: Valentin Petculescu), 1988 (cuprinde: 1. Pianul 2. Trompeta 3. Cornul 4. Clarinetul 5. Fagotul 6. Violoncelul 7. Toba Mare 8. Violina 9. Viola 10. Oboiul 11. Contrabasul 12. Timpanul 13. Flautul 14. Xilofonul 15. Trombonul)
Școala de muzică – Suită (5 piese) pentru cor de copii à cappella (versuri: Grete Tartler), 1989 (cuprinde: 1. Arcușul 2. Extemporal 3. Concurs de melci 4. Calul minune 5. Trei iezi cu diezi)
Omagiu eroilor neamului – Poem pentru cor mixt à cappella și soliști (versuri: Eugen Barbu), 1989
A te sprijini pe propriul tău pământ – pentru cor mixt à cappella (versuri: Nichita Stănescu), 1990
Introspectiv 47 – pentru ansamblu instrumental, 1990, p.a. 9 martie 1991, Societatea Română de Radiodifuziune, Studioul T8, Ansamblul „Archaeus”, dirijor Liviu Dănceanu
Zori de-aș fi – Madrigal pentru cor mixt à cappella (versuri: Eugen Barbu), 1991, în: Album coral, București, Edit. Muzicală, 2018
Heteropsalmia – pentru ansamblu instrumental, 1991, p.a. 2 octombrie 1991, foyer Opera Română, Ansamblul „Archaeus”, dirijor Liviu Dănceanu, în: Heteropsalmia – for instrumental ensemble, București, Edit. Muzicală, 2018 – Premiul APAR, 1997
Rugă – Poem pentru cor mixt à cappella și soliști (versuri: Stefan Mitroi), 1991
Pentachoralia, pentru ansamblu instrumental, 1992 p.a. 23 aprilie 1993, Bacău, sala Ateneu, Ansamblul „Archaeus”, dirijor Liviu Dănceanu
Hiperboreeana – Cântul I – pentru orchestră de cameră (pretext poetic: Elegia a opta, Hiperboreeana Nichita Stănescu), 1993, p.a. 25 mai 1994, Orchestra de Cameră Radio, dirijor: Cristian Brâncuși, Festivalul Internațional „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, în: Hiperboreeana, Poem for Strig Orchestra, București, Edit. Muzicală, 2018
• „2+2”, Proportions pour Emphasis – pentru saxofon Sopran, Alto, Tenor și Bariton, 1993 p.a. 1993, Ansamblul Emphasis (Franța)
• „2+1+1”, Proportions pour saxophone soprano, alto, tenor, baryton, 1994 p.a. 1996, Stockholm Saxophone Quartet (Suedia)
Pe un cadran solar III (pretext poetic Nichita Stănescu) – pentru cello, 1997, p.a. Laura Buruiană; versiune: 12 decembrie 2008, Levi-Daniel Maglia (Grupul de Muzică Contemporană U, Estonia), în cadrul Festivalul Internațional „Meridian” – SNR-SIMC, ed. IV, în: Lucrări camerale (I), București, Edit. Muzicală, 2004
HaOr IPoem Luminii, pentru opt instrumente soliste: saxofon Sopran, Alto, Tenor și Bariton (dublu cvartet de saxofoane), 1998, p.a. 8 octombrie 1998, Stockholm Saxophone Quartet – Suedia și Cvartetul din Riga, (Riga, Lituania); în: HaOr, Poem Luminii – Trei ipostaze de culoare, Timișoara, Edit. Marineasa, 2003
Slavă Ție, Doamne – Poem pentru cor mixt à cappella și soliști, 1998 p.a. 9 decembrie 2005, Corala Academică „Divina Armonie”, dirijor Marius Firca, Palatul Patriarhiei în Album coral, Tipografia Universității de Vest, Timișoara, 1999; Slavă Ție, Doamne, în Album de muzică corală, religioasă, București, Edit. Muzicală, 2001; idem în: Slavă Ție, Doamne, București, Edit. Muzicală, 2003, idem în: Album coral, București, Edit. Muzicală, 2018 – Premiul UCMR 2006
HaOr IIPoem Luminii, pentru orchestră de suflători, 1999, p.a. 23 mai 1999, Studioul „Mihail Jora” al Societății Române de Radiodifuziune, Orchestra de suflători a Filarmonicii „George Enescu”, dirijor Aurelian Octav Popa, Festivalul Internațional „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”; în: HaOr, Poem LuminiiTrei ipostaze de culoare, Timișoara, Edit. Marineasa, 2003
HaOr III – Poem Luminii, In memoriam Anatol Vieru – pentru orchestră de coarde, 2000, p.a. 16 octombrie 2001, Orchestra Filarmonicii „Banatul”, dirijor Gheorghe Costin; în: HaOr. Poem Luminii – Trei ipostaze de culoare, Timișoara, Edit. Marineasa, 2003
Noduri și Semne – Muzică de concert pentru ansamblu instrumental, 2001 (pretext poetic Nichita Stănescu), p.a. 28 mai 2002, Studioul de Concerte „Mihail Jora” al Radiodifuziunii Române, „Archaeus”, dirijor Liviu Dănceanu; versiune: „Archaeus”, 20 decembrie 2005, Festivalul Internațional „Meridian” – SNR-SIMC, ed. I, Centrul Național de Artă „Tinerimea Română”; în: Noduri și Semne, muzică de concert pentru ansamblu instrumental, partitură generală, Timișoara, Edit. Marineasa, 2003; idem, în: Noduri și Semne/Knots and Signs, Concert Music for Instrumental Ensemble, poetic pretext Nichita Stănescu, București, Edit. Muzicală, 2018
Exiști, Doamne – Poem pentru cor mixt à cappella și recitator (versuri: Karol Józef Wojtyła, traducere Nicolae Mareș), 2003, p.a. 26 octombrie 2003, cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa Sanctității Sale Papa Ioan Paul II, Aula Universității „Spiru Haret” din București, Corul Facultății de Muzică a Universității „Spiru Haret”, dirijor Adriana Drăgan (recitator: Carmen Stoianov)
Invizibilul Soare, Cântec sau altfel spus, TRIO pentru CONTRASTE (pretext poetic Nichita Stănescu), 2004, p.a. 24 mai 2004, Aula Palatului Cantacuzino, Trio „Contraste”; versiune: 13 decembrie 2007, Aula Palatului Cantacuzino, Trio „Contraste”, în cadrul Festivalului Internațional „Meridian”;– Zilele SNR-SIMC, ed. III versiune: 10 decembrie 2010, Grupul de Muzică Nouă TRAIECT, conducerea muzicală. Sorin Lerescu, în cadrul Festivalului Internațional „Meridian”– Zilele SNR-SIMC, ed. II; în: Lucrări camerale (I), București, Edit. Muzicală, 2004 ; idem, în : Invizibilul Soare/The Invisible Sun, for Flute, Percussion and Piano,București, Edit. Muzicală, 2018
Axios! Axios! – pentru ansamblu instrumental (flaut, clarinet, percuție, cello) – 2006, p.a. 2006, Sibiu
Proporții 1 pentru un instrument solist, 2007, p.a.a. Ansamblul CLARINO (clarinet in Bb), 29 mai 2009, Festivalul Internațional „Săptămâna Internațională a Muziici Noi”; versiune: (flaut) – p.a.a. 2 decembrie 2013, Alexandru Hanganu – Grupul de Muzică nouă TRAIECT, în cadrul Festivalului Internațional „Meridian”– Zilele SNR-SIMC, ed. IX, 2013; versiune clarinet in Bb: Emil Vișenescu, 20 noiembrie 2016, Aula Palatului Cantacuzino, în cadrul Festivalului Internațional „Meridian” Zilele SNR-SIMC, ed. XII, 2016; în: Edit. Muzicală, 2021
Și dacă…. – Lied pentru voce și pian (versuri: Mihai Eminescu) – 2008, p.a. 29 martie 2009, Festivalul Internațional „Timișoara Muzicală Academică”, Cosmina Silvia Stitzl (Germania); versiune: 8 noiembrie 2017, Duo Diana Dembinski Vodă și Claudia Codreanu, Aula Palatului Cantacuzino, în cadrul Festivalului Internațional „Meridian” – Zilele SNR-SIMC, ed. XIII: în: Lieduri pe versuri de Mihai Eminescu, București, Edit. Muzicală, 2015
Basmul Trenului-Destin – Poem pentru cor mixt à cappella (versuri: Nicolae Dan Fruntelată) – 2009, p.a. 2012, Corul „Preludiu”, dirijor Luminița Guțanu, în: Album coral, București, Edit. Muzicală, 2018 – Premiul UCMR 2013
Povestea florilor de nufăr – pentru pian solo – 2010, p.a. 25 mai 2018 (Berna Elveția), Dorina Arsenescu, Elveția, în: București, Edit. Muzicală, 2018
Melancolie – Madrigal pentru cor mixt à cappella cu solo sopran (versuri: Nichita Stănescu) – 2010, p.a. 28.05.2010, Corul Accoustic, dirijor Daniel Jinga, Aula Palatului Cantacuzino, în cadrul Festivalul Internațional „Săptămâna Internațională a Muziici Noi”, în: Album coral, București, Edit. Muzicală, 2018
Cântece fără cuvinte pentru instrument solo: flaut/clarinet in Bb (Cuprinde: De ce te ascunzi în tăcere, ....pribegesc prin amintiri cântând, Să vii în seara care cântă, Știu c-ai să treci) – 2012, p.a. 11 mai 2020, Elida Târțopan – flaut (Berna, Elveția)
Lacul – Lied pentru voce și pian (versuri: Mihai Eminescu) – 2014, p.a. 19 septembrie 2017, Aula Palatului Cantacuzino, Festival Internațional „George Enescu”, Duo Diana Dembinski Vodă și Claudia Codreanu, în: Lieduri pe versuri de Mihai Eminescu, București, Edit. Muzicală, 2015
Proporții 3 – pentru trei instrumente soliste – 2016
Lumina Feței Tale, Doamne, pentru cor mixt à cappella și soliști, versete din Psalmul 4, 2018, în: Recitind Psalmii Davidici, Coruri pe versete din Psalmii 4, 11, 24 – 2021
Cei drepți vor privi Fața Lui, pentru cor mixt à cappella, versete din Psalmul 11, 2018, în: Recitind Psalmii Davidici, București, Edit. Muzicală, 2021
Rex Gloeriae, pentru cor mixt à cappella și soliști, versete din Psalmul 24, 2018, în: Recitind Psalmii Davidici, Coruri pe versete din Psalmii 4, 11, 24 – 2021
Pentachordia/Proporții 5 – pentru cvintet de coarde (cu violă) – 2020
Threnody – pentru ansamblu instrumental (flaut/oboi, clarinet, fagot, pian, vioară, violă, violoncel) – In Loving Memory of the Holocaust Victims („Quasiresponsa” to Pentachoralia) – 2021
• O stea cândva regină –
Lied pentru voce și pian (versuri: Zigmund Tauberg) – 2021


Muzică de film

Poveste de Crăciun – regia Cosmin Pleșa, 2002 (Diploma de Recunoștință a Mitropoliei Banatului)


CD


Sus, sus, sus la munte sus – Proiect UNESCO – corala academică Divina Armonie
Romanian music today II– proiect SNR-SIMC
(Noduri și Semne)
Romanian Coral Music – 11, proiect SNR-SIMC
Et in Hiperboreea ego…. Thalassa recording,
2000
Camerata Academica Timisiensis
. Dirijor Damian Vulpe, Timișoara, 2002
Adriana Drăgan
(dirijor) – Corul de cameră Fortis – Culori corale de toamnă-iarnă, 2002
Adriana Drăgan (dirijor) – Opusuri corale tradiționale moderne și contemporane, 2002


Muzicologie


În paralel cu creația componistică, Petru Stoianov a derulat și o vie activitate muzicologică raportată atât la propria creație, cât și la reevaluarea creației românești din secolele XIX și XX, cu accent pe analiza opusurilor muzicale. A scris și publicat atât lucrări cu caracter didactic destinate învățământului superior muzical cât și studii, articole, recenzii, cronici.
Din anul 2006 face parte din board-ul editorial (assistant editor). al revistelor Analysis and Metaphysics, Linguistic and Phiolosophical Investigations, Review of Contemporary Philosophy, editate de Denbridge Press New York, publicații a căror secțiune Musicology and Folklore o coordonează alături de Carmen Stoianov. De asemenea, face parte și din colectivul de traducere, redactare și consultanță științifică în amplul proiect de traducere și editare a operei profesorului Richard Swinburne de la Universitatea din Oxford, membru al Academiei Britanice, proiect editat de Cartea Universitară (Introducere în filosofia religiei – 2006, Există Dumnezeu?, Minte, timp și dovezi – 2007, Credință și rațiune – 2008).
Din anul 2009 face parte din Comitetul științific al volumelor editate de Universitatea de Vest din Timișoara seria Muzică, și este redactor-șef al revistei Anale, seria Muzică, al Universității „Spiru Haret” din București iar din 2011 – peer-reviwer la cele două volume de Proceedings of the GEORGE ENESCU International Musicology Symposium – ed. XX a Festivalului Internațional „George Enescu”.


Volume


Noduri și Semne. Posibile structuri pe scara unui model modal, București, Edit. Muzicala, 2003 (245 p.)
Simbolism și expresie numerică în universul creației lui Anatol Vieru. Vol. I: 1. Scene nocturne; 2. Lupta cu inerția, București, Edit. Muzicala, 2004 (182 p.)
Noi modalități de prelucrare a folclorului în creația muziclaă românească, București, Edit. Muzicala, 2004 (164 p.)
Istoria muzicii românești (cu Carmen Stoianov), București, Edit. Fundației România de Mâine, 2005 (152 p.)
Citire de partituri – Citirea în chei, București, Edit. Fundației România de Mâine, ed. 1 – 2008, ed. II – 2009 (288 p.)


Studii (selectiv)

– Creația de muzică ușoară a compozitorului Laurențiu Profeta (cu Carmen Stoianov), în: Muzica, București, serie nouă, an III, nr.2 , februarie 1992;
Despre sculptarea Sunetului prin Tăcere și a Tăcerii prin Sunet în „Concertul pentru violoncel și orchestră nr.1 de Anatol Vieru (cu Carmen Stoianov), în: Simpozion de muzicologie „Anatol Vieru” 1999, București, Ed. Muzicală, 2001;
– Note despre un prinț și despre dimensiunea sonoră a stihuirii sale (I-II, cu Carmen Stoianov), în Studii, articole și eseuri muzicologice, Brașov, Edit. Universității Transilvania, 2007;
– Lecție despre colind sau universul colindic al lui Sabin Drăgoi, în, Studii de știință și cultură, an IV, nr.3 (14), sept. 2008, Arad, Edit. Vasile Goldiș University Press, 2008;
– Un compozitor – Anatol Vieru și viziunea sa asupra raportului poezie-muzică; în: Analele Universității „Spiru Haret, seria Filologie, Limba și literatura română, nr.8, 2007, nr.9, 2008;
– Monumentalitatea în viziunea lui Anatol Vieru în: Proceedings of the 1st World Congress on Science, Economics, and Culture, 25-29 August, 2007, New-York-Bucharest, Romanian contributors, București, Edit. Cartea Universitară, 2008;
The experience to listening the music, în: Proceedings of the 2nd World Congress on Science, Economics, and Culture, 25-29 August, 2008, New-York-Bucharest, Romanian contributors, București, Edit. Ars Academica, 2008;
Incursiune în universul creației lui Anatol Vieru: pasiunea pentru număr, în Ipostaze ale muzicii moderne în sec. XIX-XXI, Stilistică interpretativă, Timișoara, Edit. Eurostampa, 2008;
– Un compozitor – Anatol Vieru și viziunea sa asupra raportului poezie-muzică, în Analele Universității „Spiru Haret”, seria Filologie – Limba și literature română, nr.8, 2007, nr.9, 2009, București, Edit. Fundației România de Mâine, 2009;
– Note privind opusul componistic ca sistem, în: Proceedings of the 3rd World Congress on the Advancement of Scholarity Research in Science, Economics, Law, and Culture, New York, August 25-29, 2009, Romanian Contributors, Addleton Academic Publishers, New York, 2009;
– Opusul componistic ca sistem față în față cu două dintre coordonatele sale majore: principiul unității și principiul diversității, în: Proceedings of the 3rd World Congress on the Advancement of Scholarity Research in Science, Economics, Law, and Culture, New York, August 25-29, 2009, Romanian Contributors, Addleton Academic Publishers, New York, 2009;
– ANATOL VIERU și aura poeticului muzical,în: RevART, nr.1-2, Edit. Aegis, Timișoara, 2009;
– Ciprian Porumbescu – simbol al legăturii componosticii românești cu activitatea deamatori în Analele Universității „Spiru Haret”, seria Muzică nr.1, București, Edit. Fundației România de Mâine, 2009;
Un posibil traseu de amprentare culturală in antecamera Evului Mediu, în Tradiții și orientări în viața românească manifestate în spațiul multicultural bănățean, Timișoara, 2009
– Cântarea sacră de tip organum; linie directă de la antichitatea Orientului Mijlociu – mileniul II î. Ch. către Musica Enchiriadis și Scolica Enchiriadis? (sec.IX-X. d.Ch)? (cu Carmen Stoianov), în ARTĂ ȘI ȘTIINȚĂ, Ed. Universitatii Transilvania, Brasov, 2009;
– In memoriam prof. univ.dr. Dr.H.C. Victor Giuleanu(cu Carmen Stoianov și Mihaela Marinescu), în Analele Universității „Spiru Haret”, seria Muzică nr.1, București, Edit. Fundației România de Mâine, 2009;
– ANATOL VIERU – Omagiul discipolului, în: Anuar științific: Muzică, Teatru, Arte Plastice, nr.1-2 (8-9) 2009, Chișinău, Notograf prim, 2009;
– Georg Friedrich Haendel și Franz Joseph Haydn în oglinda ultimului pătrar de secol XVIII (cu Carmen Stoianov), în: RevART, nr.1-2, Edit. Aegis, Timișoara, 2009;
– Antioh Cantemir – fiu al unui prinț fără de țară” – note privind dimensiunea sonoră a versurilor sale (I– II, cu Carmen Stoianov) în: RevART, nr.1-2, Edit. Aegis, Timișoara, 2009;
– Frecvențe și durate pe planșeta gândirii componistice,
în : Orizonturi ale artei secolelor XIX-XX din perspectiva secolului XXI, Proceedings, Edit. Aegis, Timișoara, 2010;
– Muzica, artă a comunicării: dinamica definirii sferei sonore (cu Carmen Stoianov), în: RevART, nr.1 (10)/2010, Timișoara, Ed. Aegis, 2010;
– Relația muzicienilor cu publicul: provocări, riscuri, constrângeri,descoperiri (II),în: Aniversările muzicale 2009-2010, Edit. Universității Transilvania din Brașov, 2010;
– Relația muzicienilor cu publicul: provocări, riscuri, constrângeri, descoperiri(II), în: Artă și Știință 2010, Edit. Universității Transilvania din Brașov, 2010.


Îngrijire de ediție

Sinteze– vol III, Facultatea de Muzică a Universității „Spiru Haret”, Edit. Fundației România de Mâine, 2005
Sinteze – vol IV, Facultatea de Muzică a Universității „Spiru Haret”, Edit. Fundației România de Mâine, 2005


Lucrări cu caracter didactic


Curs practic pentru citire de partituri; citirea în chei – În: Sinteze – vol III, Facultatea de Muzică a Universității „Spiru Haret”, Edit. Fundației România de Mâine, 2004
Studiul transpoziției – În: Sinteze – vol IV, Facultatea de Muzică a Universității „Spiru Haret”, Edit. Fundației România de Mâine
Istoria muzicii românești (în colaborare cu Carmen Stoianov) – În: Sinteze – vol III, Facultatea de Muzică a Universității „Spiru Haret”, Edit. Fundației România de Mâine, 2004
Citire de Partituri. Curs în tehnologie IFR; Anii II și III, București, Ed. România de Mâine, 2013. susBIBLIOGRAFIE


Internet Data

http://www.ucmr.org.ro
http://muzicieni.cimec.ro/Petru-Stoianov.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Petru_Stoianov
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Petru_Stoianov
https://www.wikizero.com/de/Petru_Stoianov
https://de.unionpedia.org/i/Petru_Stoianov
https://ro.scribd.com/doc/154997127/curs-citire-partituri-pdf
https://alchetron.com/Petru-Stoianov
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9C_%D7%95%D7%99%D7%90%D7%A8%D7%95
https://austria-forum.org/af/AustriaWiki/Anatol_Vieru
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Aurel_Stroe
https://dewiki.de/Lexikon/Nicolae_Buicliu
https://enacademic.com/dic.nsf/enwiki/5642585
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1n_m%C5%B1v%C3%A9szet
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/petru+stoianov/en-en/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muziek_in_Roemeni%C3%AB


Referințe în Volume

– Grigoriu, Theodor – Muzica și nimbul poeziei, București, Edit. Muzicală, 1986
– Popescu, Mihai – Repertoriul general al creației muzicale românești, vol. II, Creația camerală – București, Edit. Muzicală, 1990
– Sava, Iosif; Vartolomei, Luminița – Muzică și muzicieni – 1992;
– Cosma, Octavian Lazăr – Universul Muzicii Românești, București, Edit. Muzicală, 1995
– Popescu, Mihai – Repertoriul general al creației muzicale românești, vol. III, Creația corală – București, Edit. Muzicală, 1995
– Popescu, Mihai – Repertoriul general al creației muzicale românești, vol. IV, Noi lucrări, București, Edit. Muzicală, 1996
– Sava, Iosif – Vartolomei, Luminița, Mică enciclopedie muzicală, Craiova, Edit. Aius, 1997
– Odãgescu, Irina – Prefațã, Petru Stoianov – În: Album coral, Timișoara, Universitatea de Vest, 1999
– Țiplea Temes, Bianca – Antifonia in extenso, Cluj Napoca, Ed. Media Musica, 1999
Stoianov, Carmen - Dinamics of the Jewish themes approach in Romanian musical creation. În: Studia Hebraica, nr.1, 2001, București, The Goldstein Goren Center for Hebrew Studies, Universitatea din București, 2001
– Sandu-Dediu, Valentina – Muzica românească între 1994 – 2000, București, Edit. Muzicală, 2002
– Vulpe, Ariana – Vulpe, Damian – Corala camerata academica timisiensis, Timișoara, 2002
– Petecel Theodoru, Despina – De la Mimesis la Arhetip, București Edit. Muzicală, 2003
– Colțea, Vasile -– Tehnici vechi și noi în creația și interpretarea chitaristică, București, Edit. Regis, 2003
– Stoianov, Carmen – Argument. În: Cuvinte și strigături, suită pentru cor mixt à cappella și soliști, versuri: Nichita Stănescu, București, Edit. Muzicală, 2003, idem în: Album coral, București, Edit. Muzicală, 2018
– Stoianov, Carmen – Argument. În Țara în toamnă, triptic pentru cor mixt a cappella și soliști, versuri: Marius Robescu, București, Edit. Muzicală, 2003, idem în: Album coral, București, Edit. Muzicală, 2018
– Stoianov, Carmen – Argument. În: Slavă Ție, Doamne, poem pentru cor mixt à cappella și soliști, București, Edit. Muzicală, 2003, idem în: Album coral, București, Edit. Muzicală, 2018
– Cosma, Viorel, Muzicieni din România, Lexicon, vol. VIII (P-S), București, Edit. Muzicală, 2005
– Dănceanu, Rodica; Dănceanu, Liviu – De douăzeci de ori Archaeus, Bacău, Edit. Corgal Press, 2005
– Drăgan, Adriana – Aspecte mistice în stabilirea conceptului interpretativ dirijoral, București, Edit. Cartea Universitară, 2006
– Pogăceanu, Luminița, – Experiencing piano music, București, Edit. Cartea universitară, 2006
– Xxx, Enciclopedia personalităților din România, Hübners Who is Who, Edit. 2, 2007
– Georgeta Ștefănescu-Barnea - Ethosul românesc prin creațiile pentru pian de ieri și de azi, București, Edit. Fundației România de Mâine, București, 2007
– Drăgan, Ovidiu Victor, Dirijorul – Intenție și sens a energiei cinetice. Studiu analitic aplicativ al partiturii, din perspectivă dirijorală, Brașov, Edit. Universității „Transilvania”, 2007
– Drăgan, Adriana, Drăgan, Ovidiu Victor – Curs de dirijat coral, București, Edit. Fundației România de Mâine, 2007
– Stoianov, Carmen, Petru Stoianov - Noduri și Semne, posibile structuri pe scara unui model modal, În: Studii de știință și cultură, an IV, nr.3 (14), septembrie 2008, Arad, Universitatea „Vasile Goldis”, University Press, 2008
– Țiplea-Temeș, Bianca – Antifonia in extenso, Dialog cu dirijorul Constantin Rîpă, Cluj-Napoca, Edit. MediaMusica, 2009
– Stoianov, Carmen – Reconsiderarea cadrului modal de esență diatonică în Variațiuni pe un colind de Petru Stoianov, pe o temă de Sabin Drăgoi, În: Proceedings of the 3rd World Congress on the Advancement of Scholary Research in Science, Economics, Law, and Culture, New York, August 25-29, 2009, Adleton Academic Publishers, New York, 2009
– Stoianov, Carmen – Compozitorul Petru Stoianov și atracția textelor nichitiene, În: RevArt, nr.1-2, 2009, Edit. Aegis, Timișoara, 2009
– Tomi, Ioan, Dicționar – 123 compozitori, dirijori, muzicologi, personalități ale culturii muzicale din Banatul istoric, Timișoara, Filarmonica „Banatul”, 2009
– Stoianov, Carmen - Cercetare și Comunicare în muzicologie, București, Edit. Fundației România de Mâine, 2010
– Stoianov, Carmen – Argument. În Lieduri pe versuri de Mihai Eminescu, București, Edit. Muzicală, 2015
– Ștefănescu Barnea, Georgeta – Volum omagial: 80 ami, București, Edit. Muzicală, 2016
– Stoianov, Carmen – Argument. În Heteropsalmia for Instrumental Ensemble, București, Edit. Muzicală, 2018
– Stoianov, Carmen – Argument. În Invizibilul soare (The Invisible Sun) for Flute, Percussion and Piano, București, Edit. Muzicală, 2018
– Stoianov, Carmen – Argument. În Noduri și Semne (Knots and Signs), Concert Music for Instrumental Ensemble, pretext poetic: Nichita Stănescu, București, Edit. Muzicală, 2018
– Stoianov, Carmen – Argument. În Hiperboreeana, Poem for String Orchestra, București, Edit. Muzicală, 2018
– Stoianov, Carmen – Argument. În Heteropsalmia for Instrumental Ensemble, București, Edit. Muzicală, 2018
– Stoianov, Carmen – Argument. În Album coral – Coruri pe voci egale à cappella, Coruri mixte à cappella, București, Edit. Muzicală, 2018
– Stoianov, Carmen – Argument. În Colindă de țară, Diptic pentru cor mixt à cappella, versuri Nichita Stănescu, București, Edit. Muzicală, 2018
– Stoianov, Carmen – Argument. În Basmul Trenului-Destin, Poem pentru cor mixt à cappella, versuri Nicolae Dan Fruntelată, București, Edit. Muzicală, 2018
– Stoianov, Carmen – Argument. În Melancolie, Madrigal pentru cor mixt à cappella cu solo sopran, versuri Nichita Stănescu, București, Edit. Muzicală, 2018
– Stoianov, Carmen – Argument. În Zori de-aș fi, Madrigal pentru cor mixt à cappella, versuriEugen Barcu, București, Edit. Muzicală, 2018
– Stoianov, Carmen – Argument. În Povestea florilor de nufăr – piano solo/The Story of the Water Lilies, București, Edit. Muzicală, 2018
Noi istorii ale muzicilor românești, vol. I-II, coord. Valentina Sandu-Dediu&Nicolae Gheorghiță, București, Edit. Muzicală, 2020
Stoianov, Carmen – Cărțile Psalmilor. Reflexii în sonor, Cartea Întâi, 600 pp., Psalmii 1-41, Edit. Muzicală, 2019
– Gamurari, Pavel – „Noduri și semne” – o abordare conceptuală a poeziei stănesciene în creația compozitorului Petru Stoianov. În Revistă de științe socioumane, nr.3(46), Chișinău, 2020
– Stoianov, Carmen – Argument. În Recitind Psalmii davidici, Coruri à cappella pe versete din Psalmii 4, 11, 24, București, Edit. Muzicală, 2021
– Gamurari, Pavel – Valorificarea componistică a poeziei contemporane românești, Teză de Doctorat (Muzicologie), Chișinău, susținere 14 mai 2021.


Referințe în Presă, Caiete-Program

– Grigoriu, Theodor – Portrete de tineri compozitori: Petru Stoianov, În Muzica, București, nr.8, 1978
Cazaban, Costin – Petru Stoianov – Proporții 2, În Caiet-program, Filarmonica „George Enescu”, stagiunea 1977-1978
– Tartler, Grete – Mobilitate ascensională, În Luceafărul, București, an XXIII, nr.33(955), 16 august 1980
– Brînduș, Nicolae – Prime audiții, În Contemporanul, București, nr.9, 27 februarie 1981
– Hoffman, Alfred– Savuroase prime audiții, În România Literară, București, 1981
– Popovici, Doru – Muzică românească, În Săptămâna, București, serie nouă, nr.531, 6 februarie 1981
– Silvestru, Valentin – Prime audiții, În Informația Bucureștiului, 14 februarie, 1981
– Petecel, Despina – Permanențe, În Ateneu, Bacău, an 31, serie nouă nr.5 (296), 1985
– Dragea, Emiliu – Noua accesibilitate a muzicii, În Flacăra, Cluj-Napoca, 30.03.1986
– Popovici, Fred – Patru afirmații în sprijinul realului, În Tribuna, Cluj, 1 aprilie 1986
– Balint, George – O sărbătoare a muzicii contemporane la Bacău, În Actualitatea Muzicală, an II, nr.29, 11.05.1991
– Lodola, Francesco – Archaeus Ensemble, În Antidogma Musica, Torino, 1992
– Popa, Carmen – Insolit și instructive, În Actualitatea Muzicală, an III, nr.48, martie 1992
– Pãcuraru, Ion – Festival de Muzică Nouă, În Literatura și Arta, Chișinău, nr.17 (2437), 23.04.1992
– Petculescu, Valentin – Interferența artelor și interferența stilurilor, În Ateneu, Bacău, serie nouă, nr.4, 24.04.1992
– Căliman, Călin – Schiță de cronică, În Deșteptarea, Bacău, 30.04.1992
XxxDonație muzeului Enescu, În Libertatea, București, nr.712, 12/13.05.1992
– Stoianov, Carmen – Portret, În Caietul-Program ale ediției II a Festivalului Internațional „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, București, Edit. Muzicală, 1992
– Xxx – Gaida et Archaeus ont seduit, În Journal de Dijon, Dijon, nr.23, 12.10.1992
– Sandu-Dediu, Valentina – Săptămâna Internațională a Muzicii Noi, În Muzica, București, nr.3/1993
– Stoianov, Carmen – Portret, În Caiet - Program ale ediției III a Festivalului Internațional „Sãptãmâna Internaționalã a Muzicii Noi”, București, Edit. Muzicalã, 1993
– Sandu-Dediu, Valentina – [Cronici], În Muzica, București, serie nouă, An IV nr.3 (15), iulie – septembrie 1993
– Cimarosti, Sergio – Trieste Prima: Vince la Sguadra danubiana, În Il Piccolo, Trieste, 11.10.1993
– Rojac, Corrado – Nastopila ja komorna skupina Archaeus Ensemble iz Bukareste, În Primorski, Trieste, 15.10.1993
Xxx – Pochi ma buoni a sentire le note dell’ Archaeus, În Trieste oggi, Trieste, 17.10.1993
– Botez, Tita – Muzică, Școală, Educație: în dialog cu Petru Stoianov, În Luceafărul bulgar, București, an IV, nr.6 (36), 1993
– Stoianov, Carmen – Portret, În Caiet - Program ale ediției IV a Festivalului Internațional „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, București, Edit. Muzicală, 1994
– Anghel, Irinel – Săptămâna Internațională a Muzicii Noi: Creația – Cantitate și calitate., În Actualitatea Muzicală, București, an V (1994), nr.123 (II/iunie), 1994
– Ciobanu, Maia – Întâlnirile muzicii noi, Brăila, 2001, În Muzica, București, an V, nr.3, 1994
– Secară, Constantin – Orchestra de Cameră Radio, În Muzica, București, serie nouă, an V, nr.3, 1994
– Codreanu, Petre – Bacău, Zilele muzicii Contemporane, În Actualitatea Muzicală, București, an V, nr.102, 1994
– Cosma, Mihai – Preambul la Săptămâna Internațională a Muzicii Noi, În Actualitatea Muzicală, an V, nr.102 (I/iunie), 1994
– Cezar, Mihai – Preambul la SIMN, În Actualitatea Muzicală, an V, nr.102 (I/iunie), 1994
– Stoianov, Petru -Archaeus la Musica Nova, În Actualitatea Muzicală, an V, nr.107 (II/august), 1994
– Stoianov, Petru – Zilele muzicii contemporane, În Actualitatea Muzicală, an V, nr.112 (I/noiembrie), 1994
– Tutev, Gheorghi – Petru Stoianov, Introspectiv 47, În Caietul Festivalului Internațional „Musica Nova”, Sofia, 1994
– Balint, George – O sărbătoare a muzicii contemporane la Bacău, În Actualitatea Muzicală, an VI, 1995
– Petculescu, Valentin – Constantul professionalism, În Actualitatea Muzicală, an VI, nr.121, martie, 1995
– Stoianov, Carmen – Portret, În Caiet - Program ale ediției V a Festivalului Internațional „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, București, Edit. Muzicală, 1995
XxxArchaeus la Zilele Muzicii Contemporane, În Actualitatea Muzicală, an VI, nr.126, iunie, 1995
Xxx Întâlnire cu Archaeus, În Vitraliu, Bacău, nr.8, 1995
– Botez, Tita – Nichitiana, În Ecran magazin, Brașov, an VI, nr.237, 2-8 octombrie 1995
– Brumaru, Ada – Proiecție saturată, În Actualitatea Muzicală, București, an VI, nr.25, (I/iunie), 1995
– Codreanu, Petre – Integrarea în universalitate, În Actualitatea Muzicală, an VI, nr.125, 1995
– Codreanu, Petre – Bacău, Zilele muzicii Contemporane, În Actualitatea Muzicală, București, an VI, nr.130 (I/august), 1995
– Mihalache Popa, Carmen – Marele premiu George Apostu, În Vitraliu, Bacău, nr.8, 1995
– Cosma, Octavian Lazãr -Archaeus, București, În Actualitatea Muzicală, an VII, nr.150, 1996
– Sandu-Dediu, Valentina – Archaeus, În Muzica, București, serie nouă, an VI, nr.3/1995
– Stoianov, Carmen – „Zilele muzicii contemporane”, Caiet-Program, Bacău, ed. VI, 1996
– Baltazar, Loredana – Performanțe interpretative: corul „Antifonia”, În Muzica, București, serie nouă, an VII, nr.3/1996
– Ciobanu, Maia – Devotamentul intelligent, În Actualitatea Muzicală, an VII, nr.151, (II/ iunie), 1996
– Funk, Arthur – Tagung uber Musik, În Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumanien, București, nr.780, 1996
– Grajdian, Maria – Primul cerc al muzicii contemporane, În Opus, București, nr.1, mai 1996
– Stoianov, Carmen – Portret, În Caiet - Program ale ediției VI a Festivalului Internațional „Sãptãmâna Internaționalã a Muzicii Noi”, București, Edit. Muzicalã, 1996
– Firca, Ștefan – Saxofonia, În Muzica, București, serie nouă, an VIII, nr.3/1997
– Grigorescu, Olga – Tenta națională, În Actualitatea Muzicală, București, an VIII, nr.175, (II/iunie), 1997
– Riegler, Gabriela – Milan Kucan ne felicită, În Cotidianul, București, an VII, nr.138 (1789), 19 iunie 1997
– Stoianov, Carmen – Portret, În Caiet - Program ale ediției VII a Festivalului Internațional „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, București, Edit. Muzicală, 1997
– Stoianov, Carmen – „Zilele muzicii contemporane”, În Caiet-Program, Bacău, ed. VII, 1997
– Baltazar, Loredana – Contraste. În Muzica, București, serie nouă, an IX, nr.3/1998
– Stoianov, Carmen – Portret, În Caiet – Program ale ediției VIII a Festivalului Internațional „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, București, Edit. Muzicală, 1998
– Stoianov, Carmen – Portret, În „Zilele muzicii contemporane”, Caiet-Program, Bacău, ed. VIII, 1998
– Cordun, Veronica – Timișoara. Festival Internațional la a XXXVI ediție, În Muzica, București, serie nouă, an X, nr.3, 1999
– Secarã, Constantin – Orchestra de suflători a Filarmonicii George Enescu”, În Muzica, București, serie nouă, an X, nr.3/1999, p.123
– Petrescu, Mirela, Stoianov – familie de muzicieni, În Luceafărul bulgar, an X, nr.5 (122), 1999
– Funk, Artur – Festival mit Höhen und Tiefen, În Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumanien, nr.1621, 1 iunie, 1999
– Stoianov, Carmen – Portret, În Caiet - Program al ediției IX a Festivalului Internațional „Sãptãmâna Internaționalã a Muzicii Noi”, București, Edit. Muzicalã, 1999
– Carabenciov, Rafaela – Timișoara, concert aniversar, În Actualitatea Muzicală, București, an XI, nr.251(I/august), 2000
– Dediu, Dan – Un pluton de violonceliști, În Actualitatea Muzicală, București, an XI, nr.248 (I/iulie), 2000
– Secară, Constantin – Violoncellissimo. Sub semnul excelenței. În Muzica, nr.3/2000
– Stoianov, Carmen – Portret, În Caiet - Program ale ediției X a Festivalului Internațional „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, București, Edit. Muzicală, 2000
– Carabenciov, Rafaela – Timișoara. Concert aniversar, În Actualitatea Muzicală, an XI , nr.151 (I/august)m 2000
– Todea, Eugen – Competiție, În Actualitatea Muzicală, București, an XI, nr.252 (I/septembrie), 2000
– Bratu, Lava – Omagiu, În Focus Vest, Timișoara, an III, nr.43 (104), 2001
– Botez, Tita – Nichitiana, În: Ecran Magazin, Brașov, 6, nr.43 (1049), 2001
– Pungogi, Daniela – Întâlnirile Muzicii Noi, În Actualitatea Muzicală, București, serie nouă, nr.41, sept. 2001
– Stoianov, Carmen – Portret, În Caiet - Program al Festivalului Internațional „Întâlnirile Muzicii Noi”, Brăila, ed. 5, 2001.
– Xxx – Facultatea de Muzică la 10 ani, Album omagial, Timișoara, 2001
– C. Mihai (Cosma) – TRAIECTorii italiene, În Actualitatea Muzicală, București, serie nouă, nr.1 (VIII), ian. 2002
– Marinescu, Mihaela – Perpetuum, Musica Nova II, În Muzica, București, an XIII, nr.3, 2002
– Marinescu, Mihaela – Ansamblul Archaeus, În Muzica, București, an XIII, nr.3, 2002
– Petecel Theodoru, Despina – Trei ansambluri, În Actualitatea Muzicală, București, an XIV, nr.7, 2002
– Schrieger, Christine – Carmen Sylva, În Badische neuste Nachrichten, iulie 2002
– Stoianov, Carmen – Portret, În Caiet - Program al Festivalului Internațional „Întâlnirile Muzicii Noi”, Brăila, ed. 6, 2002
– Stoianov, Carmen – Portret, În Caiet - Program al ediției XII a Festivalului Internațional „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, București, Edit. Muzicală, 2002
– Stoianov, Petru – Corul de cameră Carmen Sylva, În Actualitatea Muzicală, București, serie nouă, nr.10, 2002
XxxNew Music Calendar, În Contemporary Music, Romanian Newsletter, București, nr.1, 2002
XxxNew Music Calendar, În Contemporary Music, Romanian Newsletter, București, nr.2, 2002
– Petculescu, Valentin – Atelier coral la Universitatea „Spiru Haret”, În Actualitatea Muzicală, București, serie nouă, (XXVI), nr.7, iulie 2003
– Stoianov, Carmen – Portret, În Caiet -Program al ediției XIII a Festivalului Internațional „Sãptãmâna Internaționalã a Muzicii Noi”, București, Edit. Muzicalã, 2003
– Stoianov, Carmen – Cuvinte și strigături, București, Edit. Muzicală, 2003
– Stoianov, Carmen– Slavă Ție, Doamne, București, Edit. Muzicală, 2003
– Stoianov, Carmen – Țara în toamnă, București, Edit. Muzicală, 2003
– Stoianov, Carmen – Portret, În Caiet - Program al Festivalului Internațional „Întâlnirile Muzicii Noi”, Brăila, ed.7, 2003
– Xxx – New Music Calendar, În Contemporary Music, Romanian Newsletter, București, nr.2, 2003
– Xxx – Conferirea titlului academic DOCTOR HONORIS CAUSA al Universității „Spiru Haret” Sanctității Sale Papa Ioan Paul al II-lea – Ceremonia, În Opinia Națională, București, Ediție specială, nr.370, 16 octombrie 2003
– Stoianov, Carmen – Portret, În Caiet - Program ale ediției XIV a Festivalului Internațional „Sãptãmâna Internaționalã a Muzicii Noi”, București, Edit. Muzicalã, 2004
– Baltazar, Loredana – Un regal coral, În Muzica, București, an XV, serie nouă, nr.3 (59), iulie – septembrie 2004
– Grigorescu, Olga – Trio Contraste, În Muzica, București, an XV, serie nouă, nr.3 (59), iulie – septembrie 2004
– Iordãnescu, Mihai – Concertul omagial, În Opinia Națională, București, nr.403, 22 noiembrie, 2004
– Petecel Theodoru, Despina – Performanțe, În Actualitatea Muzicală, București, an XVI, nr.7, 2004
– Stoianov, Carmen – Laudatio pentru magistru. În Turism și afaceri. Tourism&Business, București, nr.59, nov. 2004
– Stoianov, Carmen – În scăpărări de stea, colinda…., În Opinia națională, București, nr.407, 20 decembrie 2004
– Petecel Theodoru, Despina – Permanențe, În Ateneu, Bacău, serie nouă, an 31, nr.5 (296), 2005
– Sârbu, Camelia Ana, Archaeus, În Actualitatea Muzicală, serie nouă, februarie, nr.2 (LXVIII), 2007
– Popovici, Doru, Lecție despre un colind…, În: România Mare, 28 septembrie 2007
– *** Premiile Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România pe anul 2006, în: Actualitatea Muzicală, serie nouă, aprilie 2007, nr.4 (LXX)
– *** Cei mai buni, în Actualitatea Muzicală, serie nouă nr.4 (LXX), aprilie 2007, București
– *** Premiile Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România pe anul 2006, în: Muzica, serie nouă, An XVIII, nr.1 (69), ianuarie – martie 2007
– Baltazar, Loredana, Ethos românesc, deschideri universale. Solo – Tutti, În Muzica, serie nouă, an XVIII, nr.3 (71), iulie – septembrie 2007
– Puiu, Ana-Maria – Țara la ceas mieriu de apus în viziunea compozitorului Petru Stoianov, În Ipostaze ale muzicii moderne în sec. XIX-XXI, Timișoara, Edit. Eurostampa, 2008
– Stoianov, Carmen – Portret, În Caiet - Program ale ediției XVIII a Festivalului Internațional „Timișoara Muzicală Academică”, Timișoara, 2008
– Stoianov, Carmen – Portret, În Caiet - Program al ediției XIX a Festivalului Internațional „Timișoara Muzicală Academică”, Timișoara, 2009
– Arsenescu, Dorina – Petru Stoianov la aniversare, În Actualitatea Muzicală, serie nouă, decembrie 2009, nr.12 (CII), 2009
– Bura, Corina, Jocuri, În Actualitatea Muzicală, București, nr.7, iulie 2009
- XxxPremiile Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România pe anul 2013, În Actualitatea Muzicală, serie nouă, aprilie 2014, nr.4 (CLIII), 2014
– Ștefănescu, Mircea, Festivalul Internațional „Meridian, Zilele SNR – SIMC” (I), Un recital instrumental….memorabil, În Actualitatea Muzicală, serie nouă, ianuarie 2015, nr.1 (CLXII), 2015
– Petecel-Theodoru, Despina -Proporție, măsură, armonie, În Concertul Orchestrei de Cameră Radio, în: Actualitatea Muzicală, serie nouă, iunie 2017, nr.6 (CLXLI), 2017


Referințe în CD – Booklet


– Stoianov, Carmen – Petru Stoianov, Heteropsalmia, Proporții 2, Introspectiv 47, Pe un cadran solar II, 2+1+1, Hiperboreeana, în: Et in Hiperboreea ego…..Thalassa Recording, 2000
– Petecel – Theodoru, Despina, Petru Stoianov, Melancolie, Corul ACCOUSTIC, dirijor Daniel Jinga, în: Antologia Muzicii Românești, Creații corale românești – Choral Music, CD 11, UCMR – ADA
– Sandu-Dediu, Valentina, Petru Stoianov, Noduri și Semne/Knots and Signs, în: Romanian Music Today – 2, Double CD, CD 1, Proiect SNR – SIMC 2007. sus